Giải quyết việc làm đạt 80% kế hoạch năm

9 tháng năm 2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 28.000/35.000 lao động, đạt 80% kế hoạch năm. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm còn 3,2%, trong khi tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn đạt trên 90%.

 Các cơ quan, đoàn thể đã tư vấn, giới thiệu nghề, việc làm cho 13.272 lao động. Ngành lao động đã giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng cho 7.557 lao động, hỗ trợ học nghề 138 lao động thất nghiệp. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có nhu cầu tuyển dụng 12.240 lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm - Bảo trợ xã hội tỉnh tích cực đổi mới phương pháp giải quyết việc làm bằng cách phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Tây Ninh hỗ trợ tuyên truyền tuyển dụng lao động. Nhờ đó, số lao động được giải quyết việc làm từ đầu năm đến nay tăng cao.

Trong lĩnh vực đào tạo nghề, 9 tháng qua, toàn tỉnh đào tạo được 7.205/6.000 lao động, đạt 120% kế hoạch năm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh lập tờ trình xin chủ trương Bộ GD-ĐT và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét việc sáp nhập 3 trường cao đẳng Y tế, Sư phạm, Nghề Tôn Đức Thắng thành Trường cao đẳng tỉnh Bình Phước. Bộ GD-ĐT đã có chủ trương đồng ý và hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xem xét, thẩm định.

Đặc biệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương giao sở triển khai đề án đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và xuất khẩu lao động.

2.042