Giải thích hợp đồng, quan trọng hay không quan trọng?

Giải thích hợp đồng là một nội dung mà thông thường sẽ được nhiều người đánh giá không đáng quan tâm với ý nghĩ có nội dung gì khó hiểu để mà giải thích nữa

Song, thực chất đây là một nội dung vô cùng quan trọng. Mà biểu hiện cụ thể của nó chính là việc tránh được các trường hợp mà trong hợp đồng, bên mạnh thế hơn đưa vào những điều khoản bất lợi cho bên yếu thế thì giải thích hợp đồng là phần nội dung nhằm bảo vệ khi khai thác theo hướng có lợi cho bên yếu thế.

 

 

Khi tham gia vào hợp đồng tiêu dùng thì sẽ hay sử dụng các loại hợp đồng mẫu và người tiêu dùng thường chỉ ký vào bản hợp đồng ấy mà không biết cách xem xét xem nội dung của nó có đảm bảo quyền lợi cho mình hay không.  Cho nên pháp luật hợp đồng đã đưa ra những quy định giảm bớt sự chênh lệch về lợi thế giữa hai bên.

Ngoài ra việc giải thích hợp đồng còn giúp dễ dàng giải quyết các tranh chấp phát sinh khi có liên quan đến nội dung được trình bày trong hợp đồng. Cụ thể như việc có mâu thuẫn giữa ý chí và câu từ được sử dụng trong hợp đồng thì lúc này sẽ căn cứ vào ý chí thay vì ngôn từ để giải thích hợp đồng. Hoặc trường hợp mà hợp đồng có ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với tính chất hợp đồng. Hay nếu điều khoản hợp đồng

Cho nên điều khoản về giải thích hợp đồng là vô cùng quan trọng. Nó giúp các bên có thể đảm bảo được quyền lợi của mình một cách rõ ràng hơn. Theo quy định tại Điều 409 Bộ Luật dân sự 2015 thì việc giải thích giao dịch dân sự được chia thành nhiều trường hợp cụ thể. Những nội dung đó được dựa trên những nguyên tắc nhất định để dùng khi giải thích hợp đồng, đó là căn cứ vào ý chí chung của các bên hoặc căn cứ vào lợi ích mà các bên hướng tới khi xác lập giao dịch; căn cứ vào tập quán cũng là một nguyên tắc mà trong một vài trường hợp cũng được sử dụng tới, và thường thấy chủ yếu qua các hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế khi sử dụng các điều kiện giao hàng. Và nguyên tắc căn cứ có lợi cho bên yếu thế là thường được chú trọng nhiều hơn cả.

Theo LawNet
2.120 

Lê Khánh Duy Nguyễn Hữu Bách Vũ Ngọc Bánh Nguyễn Tiến Hưng Trần Văn Hoa Vũ Xuân Hoàng Vũ Văn Vân Trần Minh Duy Đào Văn Hảo Nguyễn Minh Tú Trần Bá Đạt Nguyễn Minh Tấn Nguyễn Hồng Đăng Hà Mẫn Đạt Võ Đức Viên Khang Kiều Thanh Phú Nguyễn Hoài Nam Đỗ Hiệp Trịnh Phước Toàn Trần Minh Thuận Hồ Hữu Tài Trương Quốc Hùng Phạm Đăng Khoa Đặng Anh Khoa Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Minh Tấn Nguyễn Thanh Lam Nguyễn Thị Thùy Dương Đỗ Thị Bé Trâm Đặng Trần Mỹ Huyền Kiều Thị Nguyệt Phương Trương Thanh Bình Vũ Thị Khánh Ly Trần Thị Diệu Linh Chung Thị Hiền Nguyễn Thị Huỳnh Giao Đinh Thị Bé Trần Lê Vân Hà Nguyễn Thùy Ngân Trần Thị Yến Bùi Thị Bích Tiên Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thị Đoan Hà Trần Thị Kiều Trang Trần Thị Quý Đặng Thị Thanh Hường Tạ Ngọc Phương Trinh Đặng Như Ngọc Võ Thị Trúc Ly Trần Ngọc Nữ Nguyễn Phương Thúy Lê Bảo Ngọc Nguyễn Thị Mai Nhi Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Thuỳ Linh Ngô Thị Hồng Phượng Trương Ngọc Thảo Quỳnh Nguyễn Trịnh Tố Nhi Hảo Nguyễn Đinh Ngọc Vũ Thị Thúy Nguyễn Thị Ái Huệ Nguyễn Thùy Linh Bùi Thị Thùy Nguyễn Tuyên Trần Hoàng Yến Thu Trang Nguyễn Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Ngọc Thạch Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Kim Oanh Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Phương Anh Hồng Hạnh Phan Thị Kim Nhị Bùi Thị Như Ý Nguyễn Thị Ngân Hồ Thị Mỹ lệ Nguyễn Thị Mỹ Linh Huỳnh Ngọc Hoàng Oanh Võ Thị Mỹ Duyên Phan Nguyễn Uyên Vy Pham Thị Thanh Thịnh Nguyễn Hoài Anh Cà Thị Phương Nguyễn Ngọc Bích Lê Thị Cẩm Ly Lưu Thùy Trang Nguyễn Thị Kiều Dung Lê Võ Kiều Linh