Giải thích hợp đồng, quan trọng hay không quan trọng?

Giải thích hợp đồng là một nội dung mà thông thường sẽ được nhiều người đánh giá không đáng quan tâm với ý nghĩ có nội dung gì khó hiểu để mà giải thích nữa

Song, thực chất đây là một nội dung vô cùng quan trọng. Mà biểu hiện cụ thể của nó chính là việc tránh được các trường hợp mà trong hợp đồng, bên mạnh thế hơn đưa vào những điều khoản bất lợi cho bên yếu thế thì giải thích hợp đồng là phần nội dung nhằm bảo vệ khi khai thác theo hướng có lợi cho bên yếu thế.

 

 

Khi tham gia vào hợp đồng tiêu dùng thì sẽ hay sử dụng các loại hợp đồng mẫu và người tiêu dùng thường chỉ ký vào bản hợp đồng ấy mà không biết cách xem xét xem nội dung của nó có đảm bảo quyền lợi cho mình hay không.  Cho nên pháp luật hợp đồng đã đưa ra những quy định giảm bớt sự chênh lệch về lợi thế giữa hai bên.

Ngoài ra việc giải thích hợp đồng còn giúp dễ dàng giải quyết các tranh chấp phát sinh khi có liên quan đến nội dung được trình bày trong hợp đồng. Cụ thể như việc có mâu thuẫn giữa ý chí và câu từ được sử dụng trong hợp đồng thì lúc này sẽ căn cứ vào ý chí thay vì ngôn từ để giải thích hợp đồng. Hoặc trường hợp mà hợp đồng có ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với tính chất hợp đồng. Hay nếu điều khoản hợp đồng

Cho nên điều khoản về giải thích hợp đồng là vô cùng quan trọng. Nó giúp các bên có thể đảm bảo được quyền lợi của mình một cách rõ ràng hơn. Theo quy định tại Điều 409 Bộ Luật dân sự 2015 thì việc giải thích giao dịch dân sự được chia thành nhiều trường hợp cụ thể. Những nội dung đó được dựa trên những nguyên tắc nhất định để dùng khi giải thích hợp đồng, đó là căn cứ vào ý chí chung của các bên hoặc căn cứ vào lợi ích mà các bên hướng tới khi xác lập giao dịch; căn cứ vào tập quán cũng là một nguyên tắc mà trong một vài trường hợp cũng được sử dụng tới, và thường thấy chủ yếu qua các hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế khi sử dụng các điều kiện giao hàng. Và nguyên tắc căn cứ có lợi cho bên yếu thế là thường được chú trọng nhiều hơn cả.

Theo LawNet
2.115 

Trần Huỳnh Lam Trần Ngọc Đại Hà Tân Long Hoàng Đức Tuấn Hoàng Mạnh Tiến Vũ Anh Tú Phan Não San Lê Thanh Bình Bùi Quang Huy Bùi Hồng Tuấn Nguyễn Đức Thiên Nguyễn Văn Bằng Nguyễn Lâm Đức Ngô Bạch Long Nguyễn Đức Thanh Lý Thành Nhân Phan Phạm Trí Ân Phan Minh Luân LÊ THÀNH CÔNG Phạm Nguyễn Minh Toàn Đỗ Tiến Đạt NGUYỄN THỊ LIÊN Nguyễn Văn Lý Hùng Phạm Thành Phương Nguyễn Thị Cung Trầm Trần Thị Mai Thy Trần Thị Trà My Nguyễn Thị Thanh Mai Lê Hồng Thanh HOÀNG THỊ MAI Hoàng Thị Mai Phạm Thị Mi Li Trần Thanh Thuỷ Nguyễn Thị Ngân Tạ Thị Thùy Dương Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nguyễn Thị Lam Linh Vũ Thị Oanh Nguyễn Thị Giang Nguyễn Phương Ngân Nguyễn Thị Uyên Đỗ Thị Thu Thảo Võ Thị Kim Chi Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Lan Anh Lê Hà Mỹ Ngân Nguyễn Thị Huỳnh Như Đặng Thị Bích Ngọc Tuyền Lê Kiều Kiều Phương Linh Lê Thị Lan Nông Thị Thơm Phạm Phương Lan Phan Thị Thùy Trang Bùi Thị Quỳnh Hiên Nguyễn Thị Lài Hoàng Ngân Giang Lê Thị Phương Hà Ngọc Hoàn Nguyễn Hoàng Xuân Trúc Lê Thị Lan Nguyễn Lê Thanh Huyền Võ Thị Nhã Kỳ Nguyễn Thị Thảo Phùng Minh Hiền Dương Nguyễn Vọng Nguyệt Trần Thị Diệu Hiền Phan Ngọc Kim Sa Lê Thị Hạnh Trần Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Bích Khuê Nguyễn Thị Thùy An