Giảm hơn 44.000 biên chế hưởng lương trong năm 2019

Bộ Nội vụ công bố thông tin tại hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019, ngày 15-1 tại Hà Nội. Bộ này đặt mục tiêu giảm 5.510 công chức, và khoảng 39.000 viên chức, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp.

Thu gọn bộ máy, giảm mạnh biên chế

Đây là một thách thức không nhỏ bởi trong giai đoạn 2016 - 2018, cả nước chỉ giảm được 86.300 biên chế, trong đó giảm 12.400 công chức và 73.900 viên chức, người lao động.

Con số này được các bộ, ngành, địa phương báo cáo về Bộ Nội vụ bao gồm số người về hưu, thôi việc ngay theo quy định, khoảng 40.500 người nghỉ hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế.

Cụ thể, biên chế công chức trong 3 năm qua giảm khoảng 12.434 người. Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập giảm 73.892 người, bằng 6,75%, so với năm 2015.

Trong số 40.500 biên chế được tinh giản theo nghị định 108/2014, có 86,3% hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, số biên chế hưởng chính sách thôi việc ngay khoảng 13,5%, số biên chế chuyển sang khu vực không hưởng lương ngân sách chỉ khoảng 0,1%, và nghỉ đi học khoảng 0,07%.

Quá trình tinh giản biên chế vẫn phụ thuộc quá nhiều vào số người nghỉ hưu, và sự đột phá trong tinh giản biên chế khó xảy ra.

Thời gian qua Bộ Nội vụ cũng đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổng cục và tương đương.

Đến cuối năm 2018, số lượng vụ, cục, tổng cụ thuộc bộ, cơ quan ngang được sắp xếp lại, số vụ và tổ chức tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ sau sắp xếp lại còn 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức.

Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ còn 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị.

Tuy nhiên, số cơ quan cấp cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tăng lên125 tổ chức, tăng 7 tổ chức, tổng cục cũng tăng lên 29 tổ chức, tăng 2 so với năm 2015.

Giảm hơn 44.000 biên chế hưởng lương trong năm 2019 - Ảnh 2.

Trong năm 2018, cả nước giảm 5 cơ quan cấp tỉnh và 185 cơ quan cấp huyện - Ảnh: Tư liệu

Giảm mạnh đầu mối hành chính cấp địa phương

Ở cấp địa phương, số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong năm 2018 giảm 5 cơ quan, trong đó tỉnh Bạc Liêu hợp nhất Sở Giáo dục và đào tạo với Sở Khoa học và công nghệ, thành Sở Giáo dục, khoa học và công nghệ; hợp nhất Sở Văn hóa, thể thao và du lịch với Sở Thông tin và truyền thông thành Sở Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

Tỉnh Bắc Ninh thực hiện giải thể Sở Ngoại vụ, tỉnh Hà Giang thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức tỉnh ủy với Sở Nội vụ. Tỉnh Lào Cai hợp nhất Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông, vận tải - xây dựng

Số cơ quan chuyên môn cấp huyện trong năm 2018 đã giảm 185 tổ chức, trong đó Lạng Sơn giảm 20, Quảng Nam giảm 18, Quảng Ninh giảm 28, Trà Vinh giảm 24, Yên Bái giảm 27, Bắc Kạn giảm 16.

"Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức"

Trong năm 2019, ngành Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa -

2.189 

Bạch Trí Nghĩa Nguyễn Văn Thọ Trần Trọng Trí Được Nguyễn Nguyễn Ngọc Huy Nguyễn Duy Anh Trung Hoàng Trần Nhựt Trường Trần Duy Quý Nguyễn Thành Lực Diệp Thiện Tuấn Linh Nguyễn Danh Minh Thái Trần Phan Minh Thiện Vũ Minh Đức Hoàng Phương Vũ Bùi Minh Chiến Dương Văn Hùng Trần Trọng Huy Phạm Văn Chiến Tô Nhật Khánh Võ Quốc Vinh Phí Mạnh Hùng Nguyễn Phước Lộc Lê Phước Long Nguyễn Vương Vỹ Nguyễn Duy Hoàng Trương Kim Hà Đặng Giang Phúc Nguyễn Minh Hoàng Thạch Đinh Kim Quang Phúc ĐÀO TUẤN PHƯƠNG Võ Ngọc Thiên Hào Nguyễn Phương Thảo Lường Nhật Lê Trần Thị Thanh Hương Hoàng thị hồng liên Lê Thị Ngọc Trâm Nguyễn Thị Thu Tiết Trần Hoài Thương TRẦN KHÁNH LINH Nguyễn Thị Thu Ba Đặng Thị Tuyết Mai Hà Thị Ái Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Nga Thu Trang Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nguyễn Vân Anh Phạm Thị Liên Phạm Thị Ngát Phan Vỏ Kim Ngân Vũ Thị Hương Phan Thao Phan Thị Trang Dương Thị Yên Khánh Hoàng Thị Hồng Liên Nguyễn Ngọc Tuyền Linh Đặng Thu Phương Phạm Thị Hồng Doanh Vũ Thị Thanh Tuyền Trần Ngọc Vệ Nguyễn Thị Linh Trần Thị Phi Nhung Nguyễn Ngọc Huyền Cao Thị Hồng Đào Bùi Thị Bích Ngọc Đoàn Việt Anh Nguyễn Thụy Quỳnh Nhi Nguyễn Thị Hải Yến Phúc Thảo Luân Ngọc Anh Đỗ Thị Trang Nguyễn Thị Ngân Hà Phạm Thị Bích Thảo Lê Thị Mộng Vân Bùi Thị Thùy Linh Huỳnh Thị Ánh Tuyết Hoàng Thị Hương Nhi Võ Thị Hồng Cúc Nguyễn Thị Kim Hậu Đắc Thị Hoa Vũ Linh Chi Đoàn Thanh Mai Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Yến Nhi Cao Thị Ngọc Lý Kiều Oanh Lê Thu Thảo Phạm Nguyễn Kiều Oanh Lan Anh Lê Hồng Anh Trương Bảo Ngọc Trần Thị Ngọc Hà Phạm Thị Lương Lê Ánh Nguyễn Lê Hoàng Linh Nguyễn Khánh Huyền Đỗ Lâm Thu Hiền