Giúp bạn phân biệt: Luật, Bộ luật, Đạo luật

Chắc hẳn nhiều bạn sinh viên  Luật vẫn còn đang rất hoang mang về các khái niệm kiến thức pháp luật. Đã học Luật thì phải nằm lòng những khái niệm và sự khác nhau cơ bản của: Luật – Bộ Luật – Đạo luật. Bài viết dưới đây sẽ khai sáng bạn và giúp bạn tự tin hơn trên con đường học tập của mình. Thật ra không có văn bản hay sách nào quy định cụ thể về các khái niệm, thuật ngữ dùng trong khoa học pháp lý. Chúng ta phân biệt thế nào là Luật, Bộ luật, Đạo luật phần lớn dựa vào phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

LUẬT

Luật là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành để quy định các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền và nghĩa vụ của công dân.

Luật cho phép hoặc cấm đoán những hành vi liên quan đến các mối quan hệ giữa các cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức, giữa các tổ chức với nhau, cũng như việc trừng phạt những cá nhân, tổ chức vi phạm hoặc làm trái các quy định mà luật đặt ra (gọi là quyền và nghĩa vụ), chế tài kèm theo.

Ví dụ: Luật Hôn nhân gia đình, Luật đất đai, Luật môi trường,…

BỘ LUẬT

Bộ luật cũng là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội thông qua có giá trị pháp lý cao, có mức độ hệ thống pháp lý cao nhất (chỉ sau Hiến pháp).

Bộ Luật có phạm vi điều chỉnh bao quát và rộng hơn so với 1 luật nào đó. Nội dung bao hàm và liên quan nhiều lĩnh vực trong xã hội. Được dẫn chiếu và điều chỉnh các vấn đề mà nội dung của nó không được quy định ở những luật (chuyên ngành) khác. Điều chỉnh các dẫn chiếu điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia kí kết

Ví dụ: Bộ luật dân sự, Bộ luật lao động, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự,…

ĐẠO LUẬT

Đạo luật là 1 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ trong một lĩnh vực nhất định mà người làm luật cho rằng nó chưa điều chỉnh được triệt để mọi vấn đề trong lĩnh vực đó, cần các văn bản hướng dẫn và/hoặc bổ sung khác linh hoạt theo thực tiễn pháp lý ở các nước theo thông luật (common law hay case law) thì sự định hướng, bổ sung trong tư pháp và hành pháp dựa trên các án lệ trước (precedent cases, gọi tắt là cases).

Theo nhiều ý kiến cho rằng: hệ thống pháp luật hiện nay của Việt Nam thì đạo luật và luật có ý nghĩa tương tự như nhau chẳng qua là do cách dùng từ.

Theo Quỳnh Ny
3.011 

Lê Minh Trí Lê Duy Việt Anh Ngô Trí Bình Phạm Tuấn Việt Đỗ Minh Phước Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Đức Danh Mai Văn Thuyết Lê Anh Hào Nguyễn Hoàng An Huỳnh Đình Tuyên Trịnh Anh Chinh Đào Ngọc Tú Nguyễn Văn Ninh Hoàng Minh Dôn Huy Quang Trần Nguyễn Nhật Hoàng Phạm Hồng Phúc Trần Minh Thắng Hoàng Giang Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Thành Trung Đỗ Lê Hoàng Giang Ung Thanh Tuấn Lê Hoàng Khan Nguyễn Hữu Sang Nguyễn Văn Hiệu Đặng Tấn Lộc Phùng Đức Vinh Nguyễn Xu Nguyễn Ngọc Tuân Dương Hoàng Nguyên Phượng Ánh Phạm Thị Thúy Vy Lê Thị Phượng Phạm Bùi Thanh Nguyên Trần Thị Diễm Mi Nguyễn Kiều Thư Phan Thị Huyên Lý Thiện Lan Thi Nguyễn Xuân Ánh Trinh Phan Thị Thúy Liễu Cam Thị Hồng Phương Ngô Vũ Minh Tuyền ĐẶNG TRẦN BẢO TRÂN Nguyễn Phương Thi Trần Việt Hoà Hà Chung Thủy Nguyễn Lê Minh Thư Hồng Thị Muội Phan Thị Thúy Liễu Nguyễn Thị Ngọc Trương Thị Thảo Huỳnh Tú Quân Nguyễn Thị Bình Đỗ Thị Minh Ánh Nguyễn Thị Kim Phương Phùng Mai Anh Lý Ngọc Yến Nhi Tạ Quỳnh Nhi Trần Thị Ngọc Anh NGUYỄN THỊ LỆ Phạm Thị Lệ Hằng Nguyễn Thị Trang Vũ Thị Liễu Lê Thị Ánh Nguyệt Phan Thị Thanh Nguyễn Thị Hoài Phương Bùi Lê Linh Kiều Bùi Thị Nga Lê Thị Duyên Nguyễn Thị Hoa Phạm Thị Thu Hằng Huỳnh Ngọc Hồng Vy Lê Quỳnh Anh Lê Thị Bích Ngân Bùi Thị Thuý Vy Trần Thị Hiên Hoàng Thị Lệ Mỹ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nguyễn Hải My Bùi Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thuỳ Linh Trần Thị Ái Thương Trương Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thị Thu Hường Nguyễn Thị Thanh Hiền Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Quỳnh Châu Hoàng Thị Mai Anh Nguyễn Thị Trúc Linh Biện Thị Mai Thi Lê Nguyễn Nhật Hạ Trần Thị Hằng Bùi Thị Trâm Văn Thị Xuân