Hà Tĩnh: Giải quyết việc làm cho hơn 17.200 lao động

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cho biết: 9 tháng năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 17.208 người, đạt 74,82% kế hoạch, bằng 106,69% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 9 tháng, Hà Tĩnh đã tạo việc làm trong tỉnh 8.263 người, việc làm ngoại tỉnh 3.281 người, bằng 76,54% so với kế hoạch năm 2019. Có 5.727 người tham gia xuất khẩu lao động đã xuất cảnh đi làm việc tại nước ngoài.

Hiện Hà Tĩnh có 830.200 người trong độ tuổi lao động, trong đó số lao động tham gia hoạt động kinh tế 718.760 người, chiếm 86,57% lực lượng lao động; các địa phương, đơn vị đã phối hợp tổ chức 50 ngày hội việc làm, tư vấn học nghề thu hút trên 10.000 người tham gia, tổ chức 18 phiên Sàn giao dịch việc làm tại thành phố Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng và 15 phiên Sàn giao dịch việc làm lưu động thu hút trên 662 lượt doanh nghiệp và gần 5.000 lượt người tham gia, thông qua các phiên Sàn giao dịch việc làm đã có 967 người lao động được tuyển dụng.

Hà Tĩnh: Giải quyết việc làm cho hơn 17.200 lao động - Ảnh 2.

Đào tạo nghề cơ điện tử tại Trường Cao đẳng nghề Hà Tĩnh

Đặc biệt, Hà Tĩnh đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 168 người lao động/144 dự án, với tổng số tiền cho vay 5,666 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay giải quyết việc làm: 106.311 triệu đồng. Hỗ trợ cho vay ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài cho 06 lao động, với số tiền 389 triệu đồng; tổng dự nợ cho vay: 5.393,8 triệu đồng.

2.070 
Click vào đây để xem danh sách 37 Việc làm Hà Tĩnh đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Hà Tĩnh