Hải Phòng: Khuyến khích nhân dân tố giác người vi phạm quy định khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19

Hôm nay, ngày 22/02, UBND thành phố Hải Phòng ra Thông báo số 66/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi kiểm tra Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của thành phố và của huyện An Dương.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là dịch bệnh bùng phát tại một số xã của tỉnh Hải Dương giáp ranh với huyện An Dương; 06h sáng ngày 22/02, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố kiểm tra Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của thành phố và của huyện An Dương. Cùng đi có lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND xã Lê Thiện, huyện An Dương.

Sau khi kiểm tra cho thấy, hiện nay tình trạng công dân từ Hải Dương sang Hải Phòng và ngược lại còn khá lớn, tập trung vào thời điểm sáng sớm hàng ngày nên các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của thành phố và của các huyện không thể kiểm soát hết; đặc biệt nhiều công dân bằng nhiều cách không qua các chốt để vào thành phố Hải Phòng và ngược lại; trong đó xã Lê Thiện, huyện An Dương có trên 100 công dân từ Hải Dương về nhưng không xác định rõ được thời điểm.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Khuyến khích nhân dân tố giác công dân từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc công dân Hải Phòng đi Hải Dương và quay trở lại Hải Phòng từ ngày 16/02/2021 đến nay đang cư trú trên địa bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật.

Trường hợp các tổ chức và cá nhân cố tình che giấu, chứa chấp công dân nêu trên sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính với mức cao nhất đối với các tổ chức, cá nhân cố tình che dấu, chứa chấp các công dân nêu tại Mục 1

3. Trường hợp công dân nêu tại Mục 1 mà dương tính với Covid-19, yêu cầu các địa phương chuyển ngay hồ sơ của các công dân này và hồ sơ của các tổ chức, cá nhân chứa chấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý hình sự theo quy định.

4. Yêu cầu Công an thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 62/TB-UBND ngày 16/02/2021 về tổng kiểm tra lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND cùng cấp về các trường hợp nêu tại Mục 1 để xử lý nghiêm theo quy định.

5. Bí thư và Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm với cấp trên trực tiếp khi để các công dân xảy ra vi phạm ở Mục 1.

6. Đối với các nội dung không đề cập ở văn bản này, vẫn thực hiện theo các văn bản chỉ đạo trước đây.

2.127