Học Luật cần giỏi môn gì?

Thật ra sẽ không có câu trả lời nào chính xác cho dạng câu hỏi trên vì đã học luật thì môn học nào cũng quan trọng và đòi hỏi bạn phải giỏi đều tất cả các môn tuy nhiên, có một số môn học “xương sống” mà nó là tiền đề để bổ trợ kiến thức cho các môn chuyên ngành khác đòi hỏi sinh viên luật cần phải nắm vững khi học.

1. Lý luận nhà nước và pháp luật

  • Đây là môn học cơ sở, nền tảng cho việc học tập các môn pháp luật sau này. Môn học này tương đối khó, kiến thức lại rộng. Hầu hết sinh viên sẽ được học vào năm đầu của đại học điều này làm một số bạn sinh viên choáng ngợp vì kiến thức mang tính chuyên ngành cao khó nắm bắt đi kèm thực tiễn.
  • Tuy nhiên việc học tốt môn này là rất quan trọng và cần thiết vì thiếu kiến thức môn này giống như là “nhà không nóc” và đến năm 02, năm 03 đại học bạn sẽ hiểu được sự khó khăn khi học các môn học khác mà không có sự bổ trợ kiến thức từ môn Lý luận nhà nước và pháp luật.

2. Luật hiến pháp

  • Luật Hiến pháp được xem là luật cơ bản là đạo luật cao nhất của nước ta vì vậy mới có câu “Sống và làm việc theo Hiến pháp”. Hiến pháp giải quyết các vấn đề căn bản về tổ chức của bất cứ quốc gia nào. Luật Hiến pháp được đưa vào chương trình học năm đầu đại học vì nó là cơ sở để liên kết các ngành luật khác.
  • Những nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp là những nguyên tắc “bất di bất dịch”, nguyên tắc xương sống của toàn bộ hệ thống pháp luật.
  • Vậy nên sinh viên muốn hiểu và học các môn học khác một cách dễ dàng thì việc Học Luật hiến pháp là một điều bắt buộc và cần thiết.

Xem thêm:  Hiến pháp năm 2013

3. Luật Dân sự

  • Ngành luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống luật của Việt Nam, có đối tượng điều chỉnh rất rộng từ các mối quan hệ xã hội hợp đồng, gia đình, kinh doanh, ngoài hợp đồng… Điều này đi cùng với thực tế rằng ngoài Bộ luật dân sự, sinh viên còn phải nghiên cứu hàng tá các loại văn bản dưới luật khác nhau khi học môn này.
  • Vì phạm vi điều chỉnh rộng nên hầu hết các ngành luật khác sẽ đều có liên quan ít nhiều đến Luật Dân sự. Vậy nên nếu thiếu kiến thức môn học này bạn sẽ rất khó khăn để học được tốt các môn học liên quan như: Luật Thương mại, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Sở hữu trí tuệ…

Xem thêm:  Bộ luật dân sự 2015

4. Luật Hành chính

  • Luật hành chính giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hoạt động chấp hành - điều hành của Nhà nước. ... Luật Hành chính quy định những hành vi nào là vi phạm hành chính, biện pháp xử lý, thủ tục xử lý những tổ chức và cá nhân thực hiện vi phạm hành chính. Có thể nói đây là môn học được đánh giá là tương đối khó đối với sinh viên, vì tất cả kiến thức của môn học này đều có ý nghĩa rất to lớn trong thực tiễn của bất kì ngành học nào chứ không chỉ riêng gì ngành luật.
  • Ngoài ra Luật Hành chính chính là một môn học có những kiến thức cơ bản nhất và là các kiến thức cốt lõi để giúp các bạn sinh viên có thể học tốt rất nhiều môn luật khác nhau như: Luật Môi trường, Luật Lao động, Luật Thương mại…

5. Logic học

  • Logic học không phải là một bộ môn chuyên ngành luật tuy nhiên người học luật đòi hỏi phải có tư duy nhạy bén liên kết các mối quan hệ xã hội với quan hệ pháp luật xử lý vụ việc và logic học chính là môn trang bị cho chúng ta các phương pháp nghiên cứu khoa học cũng như cách suy nghĩ nhìn nhận vấn đề lý luận chặt chẽ bổ trợ cho các môn học chuyên ngành.

Việc nắm vững chắc kiến thức 05 môn học nêu trên sẽ giúp bạn học tốt các môn Luật chuyên ngành khác phục vụ cho hoạt động làm nghề sau này của bản thân.

Theo Quỳnh Ny
4.271 

Lê Anh Vũ Ngô Quang khải Quang Chánh Lưu Hoàng Trung Hiếu Đỗ Cao Thắng Lê Đức Thọ Lê Huỳnh Thế Bảo Trần Văn Sang Nguyễn Hoàng Minh Trí Nguyễn Huy Hoàng Lê Thảo Nghi Nguyễn Châu Phong Phạm Phụng Hoàng Tiên Đỗ Cao Thắng Lê Huy Công Hồ Viết Quý Trần Minh Cảnh Nguyễn Ngọc Thiện ĐÀO THÁI PHƯƠNG VÕ TRẦN TIẾN Nguyễn Trường Kiếm Huỳnh Đình Hiền Nguyễn Ích Thế Đỗ Đức Anh Huỳnh Uy Danh Nguyễn Văn Long Nguyễn Phúc Nguyên Dương Văn Tiến Phạm Thị Nhi Nguyễn Thị Cẩm Nguyễn Thị Thu Trang Trương Lê Ngân Giang Nguyễn Thị Hải Vân Trần Kim Thư Phạm Thị Hồng Thúy Nguyễn Thị Thu Hường Lữ Thị Huyền Hồ Thị Bạch Huê Nguyễn Khánh Linh Nhâm Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Mai Linh Phan Thị Diệu Minh Hương Võ Lê Quỳnh Như Ngọc Lê Thị Phương Uyên Nguyễn Ngọc Bích Châu Nguyễn Thị Thu Hiền Quách Thiếu Hiệp Hồ Thị Tâm Cao Minh Trang Nguyễn Thị Hương Giang Phạm Thị Hận Nguyễn Thị Phương Anh Đỗ Thị Thúy Hằng Trần Thị Quỳnh Chi Ngô Hải An Lý Thị Thu Hiền Trần Thị Thúy Vân Huyền Chi Nguyễn Lê Bùi Thu Uyên Trần Ngọc Dung Đoàn Thị Mai Nguyễn Thị Kiều Hoanh Phạm Nguyễn Tố Như Nguyễn Thị Thúy Hường Nguyễn Lê Phước Hiền Vũ Thị Minh Thương Đào Thị Linh Chi Đặng Ngọc Khuê Nguyễn Thị Phương Trần Thị Lan Anh Phan Thùy Linh Nguyễn Thị Thanh Loan Bùi Lan Hương Trang Phạm Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Hồng Thanh Trần Thị Ngọc Thảo Phạm Bùi Thùy Minh Trần Thị Ý My Phạm Hồng Thoan Phan Thị Cẩm Hồng Bhling An Tâm Đặng Thị Thanh Ngân Vi Thị Minh Phượng Nguyễn Khánh Hòa Lê Thị Trang Phan Kim Thoa Huỳnh Kim Oanh Nguyễn Thị Thùy Dương Phan Thị Thanh Tâm Lê Thị Hồng Vinh Đỗ Anh Thư Hà Thị Hằng Hà Thị Cẩm Sương Huỳnh Thị Kim Liên Nguyễn Thị Phương Thảo