Hơn 84 nghìn giáo viên hợp đồng có thể được xét đặc cách

Bộ trưởng Nội vụ vừa có văn bản trả lời chất vấn về trường hợp 256 giáo viên hợp đồng của huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết, theo quy định của Luật Viên chức và các nghị định liên quan,việc quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển “thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND thành phố Hà Nội”.

Để tháo gỡ bất cập trong tuyển dụng giáo viên của thành phố Hà Nội, nhất là đối với giáo viên đang dạy hợp đồng, Bộ Nội vụ đã phối hợp, trao đổi với thành phố Hà Nội về vấn đề tuyển dụng viên chức giáo viên.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã đề nghị tổ chức rà soát thống kê số lượng nhà giáo hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên địa bàn để xem xét, quyết định việc tuyển dụng (qua thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc tuyển dụng đặc biệt) đối với viên chức ngành giáo dục năm 2019 phù hợp, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo Bộ Nội vụ, số giáo viên hợp đồng chuyên môn có mặt đến thời điểm 30/9/2018 trên phạm vi toàn quốc là 84.108 người. Để khắc phục tình trạng hợp đồng giáo viên nêu trên, Bộ Nội vụ đã báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Sau đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn về việc, Bộ Chính trị đồng ý cho phép các địa phương thực hiện xét đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Quy trình xét đặc cách thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý viên chức.

37.928 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Giáo viên
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Giáo viên