Hợp đồng lao động ký online có hợp pháp hay không? Có thể ký kết hợp đồng lao động với người lao động thông qua những hình thức nào?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi việc một doanh nghiệp ký hợp đồng lao động online với người lao động có được không? Và hợp đồng lao động có thể được ký kết thông qua những hình thức nào? (Cẩm Tiên - Trà Vinh)

Một hợp đồng lao động phải đảm bảo thể hiện được những nội dung gì?

Căn cứ Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 thì một hợp đồng lao động phải đảm bảo được những nội dung chủ yếu sau:

(1) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

(2) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

(3) Công việc và địa điểm làm việc;

(4) Thời hạn của hợp đồng lao động;

(5) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

(6) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

(7) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

(8) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

(9) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

(10) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Hợp đồng lao động được ký online có hợp pháp hay không? (Hình từ internet)

Có thể ký kết hợp đồng lao động với người lao động thông qua những hình thức nào?

Căn cứ Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Theo quy định thì hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động có thể giao kết bằng văn bản hoặc thông qua phương tiện điện tử:

(1) Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản

(2) Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Ký hợp đồng lao động online với người lao động thì hợp đồng có hợp pháp hay không?

Căn cứ Điều 4 Luật Giao dịch điện tử 2005 quy định về phương tiện điện tử như sau:

Giải thích từ ngữ

...

9. Người trung gian là cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc gửi, nhận hoặc lưu trữ một thông điệp dữ liệu hoặc cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến thông điệp dữ liệu đó.

10. Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

11. Quy trình kiểm tra an toàn là quy trình được sử dụng để kiểm chứng nguồn gốc của thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử, phát hiện các thay đổi hoặc lỗi xuất hiện trong nội dung của một thông điệp dữ liệu trong quá trình truyền, nhận và lưu trữ.

...

Bên cạnh đó, tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005 quy định về hợp đồng điện tử như sau:

Hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này.

Như đã nêu thì hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động có thể thực hiện giao kết theo hình thức phương tiện điện tử.

Hợp đồng lao động điện tử là một dạng hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu thuộc phương tiện điện tử.

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định Điều 34 Luật Giao dịch điện tử 2005

Thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 13 Luật Giao dịch điện tử 2005 như sau:

(1) Nội dung của thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn chỉnh.

Nội dung của thông điệp dữ liệu được xem là toàn vẹn khi nội dung đó chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu;

(2) Nội dung của thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Như vậy, việc người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động online với người lao động là được phép và phù hợp với quy định pháp luật. Hợp đồng lao động sẽ có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật.

(có 1 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.245