[Infographics] Bức tranh toàn cảnh kinh tế-xã hội năm 2018

Trong 12 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2018, dự kiến có tám chỉ tiêu ở mức vượt mục tiêu kế hoạch đề ra và bốn chỉ tiêu ở mức đạt.

Theo TTXVN
2.064