Kế hoạch thi tuyển kiểm sát năm 2021

VKSND Tối cao vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển kiểm sát viên (KSV) sơ cấp, trung cấp và cao cấp năm 2021.

Điều kiện đăng ký dự tuyển kiểm sát viên cao cấp là đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm KSV cao cấp theo quy định tại Điều 75 và khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND 2014 (đã là KSV trung cấp ít nhất năm năm).

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, tính đến ngày 31-12-2021, đang giữ ngạch KSV trung cấp, điều tra viên (ĐTV) trung cấp, kiểm tra viên (KTV) chính trở lên được dự thi phải hiện giữ hệ số lương từ 4,74 trở lên được tham gia dự thi; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân lý luận chính trị.

Người dự thi KSV trung cấp phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm KSV trung cấp theo quy định tại Điều 75 và khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 (đã là KSV sơ cấp ít nhất năm năm).

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 10 năm trở lên, tính đến ngày 31-12-2021, đang giữ ngạch KTV chính, KTV và là Đảng viên thì được dự thi.

Người dự thi KSV sơ cấp phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm KSV sơ cấp theo quy định tại Điều 75 và Điều 77 Luật tổ chức VKSND năm 2014.

Người dự thi phải được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong ba năm trước liền kề (2018, 2019, 2020) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nếu không thì phải có ít nhất một năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên mới được xem xét.

Người dự thi phải được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký dự tuyển.

Ngoài ra, người dự thi phải không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật…

Trên cơ sở kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc VKSND Tối cao, VKS quân sự trung ương, VKSND Cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát về số lượng KSV cao cấp, trung cấp của cấp tỉnh và KSV trung cấp là viện trưởng, phó viện trưởng VKSND cấp huyện; KSV sơ cấp của đơn vị cần bổ nhiệm.

Đồng thời, Ủy ban kiểm sát các cấp tuyển chọn và cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, xây dựng hồ sơ, tờ trình báo cáo VKSND Tối cao trước ngày 10-8-2021.

Thời gian tổ chức thi dự kiến tháng 10-2021 và được chia làm hai đợt. Đợt 1 thi KSV cao cấp, đối tượng thi là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND Tối cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh. Đợt 2 là KSV cao cấp, trung cấp, sơ cấp cho các đối tượng còn lại.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình đại dịch COVID-19, lịch thi có thể thay đổi, VKSND Tối cao sẽ thông báo sau.

Theo Tổng hợp
2.143 

Phạm Minh Phát Nguyễn Duy Tín Nguyễn Tuấn Khải Phạm Hữu Sang Nguyễn Đăng Tiến Châu Quốc Bảo Trần Sỹ Xuân Hoàng Võ Minh Tuấn Ngô Vĩnh Phú Phan Song Thế Danh Bùi Thiên Thành Trương Kim Ngương Nguyễn Xuân Việt Tran quang Hanh Nguyễn Trung Thành Nguyễn Duy Bình Vũ Văn Phước Phạm Ngô Hoàng Gia Vũ Văn Huân Trần Trung Hiếu Lưu Vĩnh Lộc Lê Sĩ Hoàng Lê Thành Đạt Trần Quang Hanh Dương Văn Hiếu Bùi Thị Phương Đông Nguyễn Minh Tuệ Tu Nguyen Minh Võ Thị Phương Thúy Lữ Thị Diễm Mi Hang Phung Nguyễn Thị Huyền Nha Lê Thị Phương Lan Nguyễn Thu Thùy Quynh Vũ Thị Thu Huyền Nguyễn Lê Liên Tâm Vũ Thanh Hằng Nông Thị Nguyệt Phan Thị Ánh Ngọc Nguyễn Thị Huỳnh Trúc Nguyễn Dịu Nguyễn Thị Tố Trinh Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Như Mai Nguyễn Lê Phương Uyên Lê Phương Thảo Lâm Bạch Huệ Phương Bùi Vân Anh Trần Quốc Vương Nguyễn Thị Hải Anh Nguyễn Bích Ngà Nguyễn Hồng Linh Trần Thị Lệ Xuân Hồ Nguyễn Đan Thanh Nguyễn Bình Yến Thanh Trần Thị Lệ Quyên Dương Hạt Điều Nguyễn Hoa Lê Thị Quỳnh Thượng Phúc Hằng PHẠM THỊ HƯỚNG Lê Thị Bích Phượng Đoàn Thị Hoài Huỳnh Anh Thư Phạm Hồng Ngọc Đỗ Thị Đậu Lâm Bạch Huệ Phương Đinh Nguyên Hạnh Vũ Hoàng Linh Chi Đào Xuân Mai Nguyễn Thanh Huyền Nguyễn Thị Minh Thúy Nguyễn Thị Thu Hiền Bùi Thị Yến Ngọc Nguyễn Thị Trang Võ Thị Ngọc Tâm Đinh Thị Huế Lê Diệu Bình Hoàng Thúy Hiền Nguyễn Hoàng Khâm Nguyễn Thùy Linh Lê Thị Thanh Tùng Phạm Thị Mỹ Trinh Phan Thụy Gia Nghi Nguyễn Thị Ngọc Huyền Trần Thanh Thảo Mai Thị Bích Thanh Trần Xuân Ánh Lê Thị Thu Hoàng Thị Liễu Nguyễn Thị Thông Nguyễn Thu Vân Nguyễn Ngọc Minh Ân Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên Lê Nhật Hồng Trần Thùy Linh Nguyễn Hà Kiều Anh Nguyễn Thị Thu Hương