Không hình thức trong chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước

Một trong những nội dung mới nhất của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 vừa được Chủ tịch nước công bố là chống tham nhũng đối với cả khu vực ngoài nhà nước. “Quy định này không chỉ để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP, mà còn nhằm bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh”, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh t

Rất nhiều vụ tham nhũng có liên quan tới khu vực tư, song đối tượng ngoài nhà nước mà Luật PCTN điều chỉnh lại rất ít. Thưa ông, làm sao chống được tham nhũng ở khu vực này? 

Theo quy định, công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập, phê duyệt điều lệ, có huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện phải áp dụng các biện pháp PCTN.

Quy định này không chỉ để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay  tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng, mà đây là việc tiếp tục thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về PCTN trong giai đoạn mới.

Việc mở rộng phạm vi PCTN ra ngoài khu vực nhà nước còn nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, bảo đảm mọi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật. Bởi nếu có hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước, như đưa hối lộ, môi giới hối lộ để các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình thuận lợi hơn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của doanh nghiệp khác, tổ chức khác.

Theo quy định, công ty cổ phần có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, hoặc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, hoặc cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu được coi là công ty đại chúng. Như vậy, đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật đối với khu vực doanh nghiệp không ít. Đó là chưa kể hàng chục ngàn tổ chức tín dụng (ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, công ty tài chính…) cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật.

Nhưng so với số lượng doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất - kinh doanh, hợp tác xã, thì đối tượng điều chỉnh của luật còn chưa nhiều, thưa ông? 

Phải hiểu chống tham nhũng là chống toàn diện cả khu vực nhà nước lẫn khu vực tư, cả doanh nghiệp, tổ chức lẫn cá nhân, chứ không có sự phân biệt nào. Các đối tượng kể trên được luật hóa cụ thể trong Luật PCTN là nhằm phòng ngừa tham nhũng. 

Cụ thể, tổ chức tín dụng, công ty đại chúng và một số tổ chức xã hội phải thực hiện các nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động theo Luật PCTN. Ngoài ra, tổ chức tín dụng, công ty đại chúng và một số tổ chức xã hội còn phải thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; trách nhiệm, xử lý đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị mình quản lý, phụ trách. 

Đây là các biện pháp nhằm phòng ngừa tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước có ảnh hưởng đến nhiều người, còn để chống tham nhũng thì tất cả doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng đều bị xử lý.

Làm sao có thể phòng ngừa được tham nhũng khi những người giữ chức vụ, quyền hạn có thể tham nhũng ở công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội lại không phải kê khai tài sản, thu nhập?

Không yêu cầu những người có chức vụ, quyền hạn đối với khu vực ngoài nhà nước phải kê khai tài sản, thu nhập vì bắt buộc kê khai tài sản không khả thi do họ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau và khối lượng tài sản biến động liên tục theo thị trường. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng do người nước ngoài quản lý, pháp luật Việt Nam không thể và cũng không có quyền yêu cầu người nước ngoài kê khai tài sản của họ cũng như vợ, chồng, con chưa thành niên tại nước ngoài. 

Tuy không phải kê khai tài sản, thu nhập, nhưng chúng ta vẫn có công cụ để phát hiện, xử lý nếu công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và một số tổ chức xã hội để xảy ra tham nhũng, như khi có dấu hiệu rõ ràng về việc vi phạm các nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; vi phạm các nguyên tắc trong kiểm soát xung đột lợi ích thì Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện hành vi tham nhũng, cơ quan quản lý nhà nước sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, thậm chí là truy tố nếu vi phạm hình sự.

Luật không quy định các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức cá nhân khác. Liệu đây có phải là lỗ hổng trong công tác chống tham nhũng, thưa ông? 

Không bắt buộc phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, tổ chức xã hội, nhưng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác phải xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng. Ngoài ra, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề sẽ giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của các thành viên, hội viên. 

Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước nếu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì chưa có chế tài xử lý. Vì vậy, để ngăn chặn hành vi tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước, chúng tôi sẽ xây dựng nghị định xử phạt vi phạm hành chính đối với các loại vi phạm này.

Theo Báo Đầu tư
2.136 

Nguyễn Ngọc Toàn hiep le Trần Chí Bằng Phạm Lê Huy Nguyễn Bá Lãm Hoàng Ngọc Minh Đức Võ Huy Hoàng Vũ Thành Long Trần Văn Năm Vũ Văn Hưởng Nguyễn Trung Hậu Nguyễn Việt Thành Từ Quốc Lộc Bùi Vĩnh Huy Nguyễn Quốc Lâm Phạm Tùng Dương Chống Ngọc Long Nguyễn Thế Nam Ngô Hoài Chí Vĩ Phạm văn Nam Ninh Đức Mạnh Lê Phúc Đạt Lê Long Hồ Nguyễn Duy phương Đoàn Đức Định Nguyễn Văn Duy Mai Trọng Nghĩa Lê văn Hiếu Nguyễn Hữu Đức Đặng Minh Hoàng Dương Hoàng Thái Đỗ Mạnh Hà Nguyễn Huy Dũng Đỗ Quang Thành Bùi Văn Nam Nguyễn Vĩnh Quốc Nguyễn Tiến Thành Huỳnh Thanh Tùng Từ Quốc Lộc Phan Sỹ Hoàng Thủy Thanh Nhân Nguyễn Thanh Duy Đặng Minh Tuấn NGUYỄN VĂN THIẾT Nguyễn Hoàng Nguyên Phạm Tiến Đạt Vũ Thị N ga Nguyễn Hoài Nguyên Thảo Đỗ Thị Thu Hồng Trần Thị Như Hương Nguyễn Thị Thanh Huyền Phạm Thị Thùy Linh Nguyễn Mỹ Linh Nguyễn Thị Kim Ngọc Đỗ Thị Thu Ngân Võ Thị Bích Trâm Trần Thị Anh Trần Thị Thu Hiên Nguyễn Bích Hân Ann Phạm Ngô Thị Bình Dương Trần Lệ Xuân Nguyễn Hoài Nguyên Thảo Trần Phương Hồng Ân Nguyễn Mộng Như Quỳnh Quỳnh Mai Nguyễn Ngô Thị Linh Nguyễn Thị Lê Đoàn Thị Hoài Thư Nguyễn Thị Hương Trà Đỗ Thị Ngọc Nguyễn Thị Thơ Linh Bùi Thị Thu Sương Võ Thị Dung Trần Ngọc Dể Nguyễn Lê Thanh Vị Nguyễn Thị Mỹ Anh Đào Thị Nhung Võ Thị Thật Phan Thị Huyền Trang Trần Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Bình Yên Nguyễn Quỳnh Anh Nguyễn Thị Lan Thanh Hà Thảo Ngân Mai Anh Đào Trương Mỹ Nhung NGUYỄN THỊ VÂN ANH Võ Thị Trinh Trần Thị Ái Nhân Nguyễn Thị Mộng Xuyên Trần Thị Thu Hiền Lâm Trúc Uyên Trần Thị Phương Thiện Đặng Nguyễn Ngọc Phương Thảo H Hương Ayũn Bùi Bảo Ngọc Bùi Thị Điểm Nguyễn Thị Thu Yến Huỳnh Anh Thư Nguyễn Thị Ý Nhi Phạm Thị Ngọc Yến Bàn Thị Thanh Bình Trương Thị Mỹ Lệ Cao Bích Tuyền Vi Tuong Nguyễn Thị Hồng Vân Trần Thị Kim Ngân Phùng Thanh Hằng Trương Nhã Nguyên Nguyễn Khánh Linh Trương Thị Pha Nguyễn Thị Anh Huỳnh Thị Diễm Bùi Thị Kim Dung Phan Thị Nga Vũ Ngọc Anh Nguyễn Thị Thùy Vy Nguyễn Thị Thúy Nguỵ Thị Tâm Nguyễn Thị Huyền Châu Phùng Thị Hương Sen Vũ Thị Vân Đoàn Thu Thủy Hoài Thương Dương Đỗ Thu Trang Đoàn Thị Kim Chi NGUYỄN THỊ VÂN Nguyễn Thị Hải Linh Nguyễn Thị Hồng Nhung Cao Nguyễn Anh Thư Nhi Lê Võ Thị Hoài Phương Nhâm Thị Ngân Hoàng Tú Anh Nguyễn Thị Phương Anh Trần Thị Thuý Nga Phạm Thuỳ Dương Nguyễn Thị Thu Thùy Nguyễn Hồ Nguyệt Phụng Lê Thị Việt Trinh Đoàn Thị Hằng Nga Lê Phạm Thu Huyền Trần Thị Cẩm Tú Phạm Thục Trinh Nguyễn Thạch Thảo Ati Hoang Nguyen Nguyễn Thị Cẩm Nhung Lê Thị Hiền Nguyễn Mộng Như Quỳnh Phạm Lê Hồng Châu Nguyễn Thị Thu Hằng Trần Thị Bảo Thuận Đoàn Thị Tuyết Trinh Bùi Thị Trang Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trang Đoàn Dương Thị Thuý Diễm Nguyễn Thị Sang Nguyễn Thị Ninh Chu Thị Ngọc Phương Vũ Thị Linh Nguyễn Thị Thùy Dung Ngân Lê Nguyễn Thị Hồng Duyên Mai Thị Nhung Hoàng Thị Nguyệt Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị Diệu Mơ Vũ Thị Hồng Ngọc Nguyễn Thị Hồng Thắm Đặng Thị Kim Nguyễn Thị Kim Nhân Trịnh Huệ Gia Nguyễn Võ Kiều Hoa Nguyễn Thị Mai Anh Trần Diệu Huyền Cao Mỹ Huyền Nguyen Hoang Nguyễn Thị Yến Phạm Thị Hoàng Kim Phụng Ngô Thị Thanh Thúy