Kiểm toán nhà nước tuyển dụng 68 công chức năm 2023

(có 2 đánh giá)

Tôi mới biết được đã có thông tin tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023. Vậy có những vị trí tuyển dụng nào? Tôi cần đáp ứng các tiêu chuẩn như thế nào để dự tuyển? - Diễm Quỳnh

Ngày 02/6/203, Kiểm toán nhà nước đã có thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 với tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 68 công chức tại các đơn vị liên quan.

Kiểm toán nhà nước tuyển dụng 68 công chức năm 2023

Kiểm toán nhà nước tuyển dụng 68 công chức năm 2023 (Hình từ Internet)

Kiểm toán nhà nước đã có Thông báo 556/TB-KTNN ngày 02/6/2023 về việc tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước với một số nội dung như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023 là 68 công chức tại các đơn vị như sau:

- Vụ Tổng hợp: 05 công chức

- Vụ Pháp chế: 05 công chức

- Vụ Hợp tác quốc tế: 01 công chức

- KTNN chuyên ngành Ib: 04 công chức

- KTNN chuyên ngành II: 08 công chức

- KTNN chuyên ngành III: 03 công chức      

- KTNN khu vực I: 03 công chức

- KTNN khu vực III: 04 công chức

- KTNN khu vực IV: 04 công chức

- KTNN khu vực V: 02 công chức

- KTNN khu vực VI: 07 công chức

- KTNN khu vực VIII: 02 công chức

- KTNN khu vực IX: 03 công chức

- KTNN khu vực XII: 06 công chức

- KTNN khu vực XIII: 09 công chức

Xem chi tiết tại Thông báo 556/TB-KTNN. Tại đây

2. Tiêu chuẩn dự tuyển công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023

2.1. Tiêu chuẩn chung

Cá nhân tham gia dự tuyển công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023 phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung sau đây:

- Có đủ các tiêu chuẩn đối với công chức trong thời kỳ đổi mới được quy định tại Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII).

- Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức.

- Đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng vị trí dự tuyển.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung đã nêu ở trên, người dự tuyển còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 21 tuổi trở lên đến 35 tuổi (tính đến thời điểm thu hồ sơ tuyển dụng);

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Đối với các chỉ tiêu tuyển dụng tại các đơn vị KTNN khu vực V, IX, XIII cần đảm bảo điều kiện sau:

+ Đăng ký ở ổn định và lâu dài tại các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn kiểm toán của KTNN khu vực trước khi đi học đại học; đối với những người tỉnh ngoài không thường trú tại địa bàn dự tuyển thì phải có xác nhận ở cùng với bố mẹ đẻ, chồng (hoặc vợ), bố mẹ chồng (hoặc bố mẹ vợ) hiện ở ổn định và lâu dài tại tỉnh mà đăng ký dự tuyển.

+ Trường hợp ở tỉnh ngoài thì phải có trình độ tiến sĩ hoặc những học sinh phổ thông trung học thi đỗ thủ khoa các trường đại học công lập hệ chính quy, những học sinh đạt giải trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, Ô-lim-pích; phải có cam kết nếu trúng tuyển sẽ làm việc tại đơn vị dự tuyển ít nhất là 10 năm.

- Không thi tuyển đối với người:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đã bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Trình độ đào tạo:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy, tập trung trở lên thuộc các chuyên ngành theo vị trí tuyển dụng (tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng; kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông (công trình, cầu đường, đường bộ, đường sắt), công trình thủy lợi, kiến trúc; công nghệ thông tin; luật kinh tế, luật hành chính; công nghệ kỹ thuật môi trường; quản lý tài nguyên và môi trường);

+ Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BNVThông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2021/TT-BNV, cụ thể: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023 (đựng trong túi hồ sơ cỡ 21 cm x 32 cm), bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển;

<>

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển trong trường hợp thí sinh đã có thời gian công tác;

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...);

- Bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT để sử dụng tại Việt Nam (đối với văn bằng do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp).

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm thi tuyển công chức Kiểm toán nhà nước năm 2023

- Thời gian: Từ ngày 06/6/2023 đến hết ngày 05/7/2023 (từ 8h30 đến 11h00 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc).

- Địa điểm:

+ Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán nhà nước, địa chỉ 116 Nguyễn Chánh, nhận hồ sơ dự tuyển đối với các vị trí dự tuyển công chức tại các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

+ Văn phòng Kiểm toán nhà nước các khu vực nhận hồ sơ dự tuyển theo vị trí dự tuyển của đơn vị.

- Kiểm toán nhà nước không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

- Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

(có 2 đánh giá)
Trần Thanh Rin
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.720