[Kỳ 3] Nghề Luật - Học và trở thành một Quản tài viên

Quản tài viên là nghề hoàn toàn mới tại Việt Nam. Gồm những cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết thủ tục phá sản.

Sự ra đời của đội ngũ quản tài viên được hy vọng rằng sẽ giúp quá trình thanh lý, xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản nhanh gọn hơn.


Năm 2015 - Dấu mốc cho nghề Quản tài viên ở Việt Nam


Năm 2015 được xem là dấu mốc đầu tiên cho nghề Quản tài viên ở Việt Nam khi Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền cho biết, trong nỗ lực đưa Luật phá sản (2014) vào cuộc sống, bộ này vừa cấp chứng chỉ cho 96 Quản tài viên đầu tiên hành nghề. Dựa theo Luật Phá sản mới, Quản tài viên là một nghề hoàn toàn mới. Họ là những cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản (và họ được hưởng thù lao cho việc này). Nghề Quản tài viên đã hình thành và phát triển lâu đời trên thế giới dựa theo nhu cầu của các nước nhưng ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên họ xuất hiện.

Để các thủ tục phá sản được nhanh gọn, luật "giao nhiệm vụ" cho quản tài viên xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã; lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ; bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản. Quản tài viên cũng được đề xuất với thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản; tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản; gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do tòa án, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

Quản tài viên còn đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật; báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Quản tài viên - nghề tưởng mới mà không mới (Ảnh minh họa).


Điều kiện trở thành một Quản tài viên ở Việt Nam


Ở Việt Nam, cơ sở pháp lý cho việc trở thành một Quản tài viên được quy định rõ ở Điều 12, 16 Luật phá sản 2014 và Nghị định số 22/2015/NĐ-CP.

Theo đó, những người sau đây sẽ có đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên : 

 1. Luật sư,
 2. Kiểm toán viên,
 3. Người có trình độ cử nhân Luật, Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng và có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong các lĩnh vực được đào tạo.

Và những điều kiện để được hành nghề Quản tài viên :

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ,
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan,
 3. Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Qua đó, chúng ta có thể thấy Chính phủ quy định chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và việc quản lý nhà nước đối với chức danh Quản tài viên.

Lễ trao chứng chỉ hành nghề Quản tài viên ở Việt Nam (Ảnh minh họa).


Vậy phải bắt đầu từ đâu nếu muốn trở thành một Quản tài viên ?


Để trở thành một Quản tài viên, bạn phải là Luật sư, Kiểm toán viên hoặc người có trình độ cử nhân Luật, Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng và có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong các lĩnh vực được đào tạo. Trong bài này, chúng tôi sẽ đề cập việc trở thành một Quản tài viên sau khi đã là một Luật sư. Vì đã viết trước đó nên chúng tôi sẽ chỉ tóm tắt lại quy trình ở phía dưới, các bạn hãy nhấp chuột vào đường dẫn ở dưới để có cái nhìn chi tiết hơn về hành trình trở thành một Luật sư :

Xem thêm : [Kỳ 2] Nghề Luật - Học và trở thành một Luật sư.

Bước 1 : Bạn cần thi đỗ vào chuyên ngành Luật của một trường Đại Học bất kỳ

Bước 2 : Trở thành cử nhân chuyên ngành Luật

Bước 3 : Có bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Luật sư

Bước 4 : Trải qua kỳ tập sự Luật sư tại một tổ chức hành nghề Luật sư

Bước 5 : Đạt điểm tại kỳ kiểm tra sau khi kết thúc tập sự hành nghề Luật sư

Bước 6 : Cấp chứng chỉ và gia nhập đoàn Luật sư, cấp thẻ hành nghề Luật sư.


Sau khi chính thức trở thành một Luật sư và muốn tiếp tục trở thành một Quản tài viên, bạn phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ Tư pháp và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. Thời hạn xét duyệt theo quy định là vào khoảng 20 ngày. Nếu không đủ điều kiện và bị từ chối, bạn sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.

Những thứ cần chuẩn bị trong bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên : 

 • Hồ sơ thường (đối với người Việt Nam)
 1.  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu;
 2. Bản chụp Thẻ luật sư đối với luật sư;
 3. Bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên;
 4.  Bản chụp bằng cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng đối với người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
 5. Giấy tờ chứng minh có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được đào tạo có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng làm việc;
 6. 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

 • Hồ sơ đối với người nước ngoài.

Đối với người nước ngoài như: Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu
 2. Bản chụp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam đối với luật sư nước ngoài do Bộ Tư pháp cấp;
 3. Bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên là người nước ngoài do Bộ Tài chính cấp;
 4. Bản tóm tắt lý lịch (tự khai);
 5. 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

Nếu xét duyệt thành công, bạn sẽ chính thức trở thành một Quản tài viên và sẽ có đầy đủ quyền cũng như nghĩa vụ được quy định trong Điều 16 của Luật phá sản 2014, và được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên :

​" Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

1. Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm:

a) Xác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Lập bảng kê tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ;

c) Bảo quản tài sản; ngăn chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà không được phép của Thẩm phán; ngăn chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản;

d) Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

đ) Được thuê cá nhân, tổ chức thực hiện công việc theo quy định của pháp luật;

e) Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm chi phí phá sản;

g) Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản;

h) Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của Luật này; báo cáo cơ quan thi hành án dân sự, thông báo đến người tham gia thủ tục phá sản có liên quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản;

i) Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng.

2. Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.

3. Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

4. Đề nghị Thẩm phán tiến hành các công việc sau:

a) Thu thập tài liệu, chứng cứ;

b) Tuyên bố giao dịch vô hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;

c) Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định của pháp luật.

5. Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo yêu cầu của Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm phán, cơ quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình."

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên ở Việt Nam ( Ảnh minh họa).

Chúc các bạn may mắn và kiên định trên con đường đã chọn !

                                                                                                                             Thế Giới Luật 

Xem thêm:

Theo thegioiluat.vn
3.570 

Nguyễn Thanh Duy Hoàng Kiều Hưng Phạm Tuấn Thành Nguyễn Việt Dũng Hoàng Thanh Tùng Phạm Hoàng Tiến Đỗ Cao Thắng Lê Minh Kha Đặng Nhật Hoàng Ngọc Minh Trí Nguyễn Phỉ Long Dương Hữu Hiền Cao Lâm Anh Duy Nguyễn Hoàng Long Kiều Văn Long Châu Hoàng Phúc Mai Thế Dũng Trần Quang Vinh Ngô Nhật Quang Nguyễn Bảo Toàn Trần Minh Thắng Lữ Ngọc Nam Đinh Minh Quyền Nguyễn Văn Trị Nguyễn Ngọc Chính Phạm Duy Nam Anh Nguyễn Trung Kiên Trịnh Phương Thảo Đỗ Thị Kim Anh Đỗ Thị Anh Thơ Lê Thị Thanh An Hồ Thị Bích Vân Trần Thị Minh Thy Tạ Thị Linh Đông Lê Thị Ngọc Tới Trần Thị Việt Trinh Đinh Thị Thu Thuỳ NGUYỄN THANH TRÚC Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thụy Yến Nhi TRỊNH THỊ HÒA Lê Thị Ngọc Châu Nguyễn Khánh Nguyễn Thị Hậu Trần Bích Châu Phạm Thị Như Lan Như Ngọc Quách Ngọc Mai Nguyễn Lê Thị Kim Hân Nguyễn Minh Thơ Trương Huỳnh Minh Hạnh Mai Thị Kiều Nhi Nguyễn Thuỳ Linh Trần Thị Liên Khương Thị Hoài Thương Lê Hoài Phương Đỗ Thùy Dung Đinh Thị Mai Nhung Nguyễn Thị Cẩm Bình Trịnh Thị Hòa Hồng Nga Lê Thị Tố Nga Lại Thúy Quỳnh Từ Thị Bích Chi Phan Thị Ngọc Ánh Trần Thị Hằng Nga Đặng Thị Thu Hiền Nguyễn Ngọc Huỳnh Như Nguyễn Thị Ngọc Minh Đoàn Hoa Lư Lương Ánh Hồng Dương Thị Hồng Nhung Trần Thị Thu Hà Tô Nguyễn Diễm My Võ Huỳnh Kiên Trinh Đàm Ngọc Tuyết Nhi Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Thanh Huyền Cao Thị Kiều Duyên Nguyễn Ngọc Quỳnh Đặng Thị Hiền Nguyễn Thị Trang Phạm Phương Dung Lê Thanh Trúc My Quyên Quyên Trịnh Lý Phượng Như Nguyễn Thị Ái Vân Nguyễn Thị Thanh Thảo