Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên các trường đại học (Đang cập nhật)

(có 3 đánh giá)

Xin hỏi là đối với lịch nghỉ tết thì sinh viên được nghỉ tết vào những ngày nào? - Vĩnh Thế (Phú Thọ)

Mục lục bài viết

Chương trình đào tạo và thời gian học tập của sinh viên các trường đại học

Tại Điều 2 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về chương trình đào tạo và thời gian học tập như sau:

- Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học hoặc học phần (học phần), trong đó phải có đủ các học phần bắt buộc và đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Trong trường hợp đào tạo song ngành hoặc ngành chính - ngành phụ, chương trình đào tạo phải thể hiện rõ khối lượng học tập chung và riêng theo từng ngành.

- Nội dung, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo áp dụng chung đối với các hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đối tượng người học khác nhau.

Đối với người đã tốt nghiệp trình độ khác hoặc ngành khác, khối lượng học tập thực tế được xác định trên cơ sở công nhận, hoặc chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy và miễn trừ học phần trong chương trình đào tạo trước.

- Chương trình đào tạo phải được công khai đối với người học trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học;

Những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành và công bố trước khi áp dụng, không gây tác động bất lợi cho sinh viên.

- Đối với mỗi hình thức đào tạo, chương trình đào tạo cần cung cấp kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá để định hướng cho sinh viên.

+ Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với hình thức đào tạo chính quy phải phù hợp với thời gian quy định trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời đảm bảo đa số sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo;

+ Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học dài hơn tối thiểu 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình đào tạo.

- Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo.

Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên các trường đại học

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên các trường đại học 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

- Trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy:

Nghỉ Tết từ tối ngày 13/01/2023 (từ ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 05/02/2023 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão)

- Trình độ đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy và các lớp hình thức đào tạo vừa làm vừa học:

Nghỉ Tết  từ tối ngày 13/01/2023 (từ  ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến chiều ngày 03/02/2023 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Thông báo 5027/TB-ĐHLHN ngày 01/12/2023.

2. Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ thứ Hai ngày 16/01/2023 (tức ngày 25/12/2022 Âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 05/02/2023 (tức ngày 15/01/2023 Âm lịch)

Tại Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 đối với sinh viên và học viên cao học các khóa.

3. Trường Đại học Ngoại thương

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ thứ Hai ngày 16/01/2023 (tức ngày 25/12/2022 Âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 05/02/2023 (tức ngày 15/01/2023 Âm lịch)

Tại Kế hoạch 174/KH-ĐHNT ngày 15/6/2022 về kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022 - 2023.

4. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ thứ Tư ngày 11/01/2023 (tức ngày 20/12/2022 Âm lịch) đến hết thứ Ba, ngày 31/01/2023 (tức ngày 10/01/2023 Âm lịch)

Tại Kế hoạch 2299/KH-ĐHKTQD ngày 12/12/2022.

5. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên: Từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 01/02/2023.

Tại Thông báo 4461/TB-ĐHKT ngày 13/12/2022.

6. Học viện Phụ nữ Việt Nam

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên: Từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 30/01/2023.

Tại Kế hoạch học tập năm học 2022 - 2023.

7. Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ ngày 16/01/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 05/02/2023 (nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Thông báo 6300-TB/HVBCTT-VP ngày 12/12/2022.

8. Trường Đại học Vinh

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ thứ Hai, ngày 16/01/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến Chủ nhật, ngày 29/01/2023 (nhằm mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Tại Thông báo Lịch nghỉ Tết Ấm lịch - Tết Quý Mão năm 2023.

9. Trường Đại học Luật TP. HCM

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Nghỉ từ ngày 14/01/2023 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến ngày 12/02/2023.

Tại Thời khóa biểu học kỳ 1, Năm học 2022 - 2023.

10. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ ngày 16/01/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 05/02/2023 (nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Thông báo 981/TB-DCT ngày 07/11/2022.

11. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ ngày 14/1/2023 (nhằm ngày 23.12 năm Nhâm Dần), bắt đầu học lại ngày 30/1/2023 (nhằm ngày 9/1 năm Quý Mão).

Riêng sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao sẽ học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TP HCM: Từ ngày 30/1/2023 đến ngày 24/2/2023.

Căn cứ tại Thông báo 533/TB-XHNV-ĐT ngày 28/10/2022.

12. Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên, học viên:

Từ thứ Hai ngày 16/01/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Chủ nhật, ngày 05/02/2023 (nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Quý Mão).

Tại Thông báo 188/TB-ĐHCN ngày 28/10/2022.

13. Trường Đại học Tài chính - Marketing

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Nghỉ từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023 (tức ngày 25 Tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 08 tháng Giêng năm Quý Mão).

Tại Thông báo 2256/TB-ĐHTCM ngày 01/11/2022.

14. Trường Đại học Văn Hiến

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên, học viên:

Nghỉ từ thứ Hai, ngày 09/01/2023 đến hết Chủ nhật, ngày 29/01/2023 (tức ngày 18 Tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 08 tháng Giêng năm Quý Mão).

Tại Thông báo 11/MYH23/VHU/TB ngày 03/11/2022.

15. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên, học viên:

Nghỉ từ thứ Hai, ngày 16/01/2023 (nhằm 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Ba, ngày 31/01/2023 (nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão).

Tại Thông báo 241/TB-NTT ngày 24/11/2022.

16. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên như sau:

- Đối với sinh viên khóa 2019, 2020 và 2021: Nghỉ từ ngày 14/01/2023 (Thứ Bảy) đến hết ngày 05/02/2023 (Chủ nhật)

- Đối với sinh viên khóa 2022: Nghỉ từ ngày 15/01/2023 (Chủ nhật) đến hết ngày 31/01/2023 (Thứ Ba)

Tại Kế hoạch học tập năm học 2020 - 2023.

17. Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở 2 - TP.HCM)

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ ngày 11/01/2023 đến ngày 29/01/2023 (20/12/2022 - 01/08/2023 Âm lịch)

Tại Kế hoạch 182/KH-CSII ngày 27/10/2022.

18. Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ ngày 14/01/2023 đến ngày 31/01/2023 (từ 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 10 Tết năm Quý Mão)

Căn cứ tại Thông báo 43/TB-CĐ DLSG ngày 29/10/2022.

19. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thông báo từ ngày 09 - 15/01/2023 (tuần lễ ngay trước Tết) và từ ngày 30/01 - 05/02/2023 (tuần lễ sau Tết) sẽ thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến để tạo thuận lợi cho sinh viên nghỉ Tết.

Như vậy, sinh viên nghỉ Tết Âm lịch 2023 chính thức từ ngày 16/01/2023 (ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 29/01/2023 (mùng 8 Tết năm Quý Mão)

Căn cứ tại Thông báo 2272/TB-ĐHKT-KHĐTKT ngày 27/10/2022.

20. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM

Sinh viên khóa 2021 trở về trước nghỉ Tết Âm lịch 2023 hơn 40 ngày.

Cụ thể, sau khi thi xong vào ngày 15/01/2023, sinh viên sẽ được nghỉ Tết đến ngày 19/02/2023.

Đối với sinh viên khóa 2022, thời gian nghỉ Tết từ ngày 16/01/2023 đến ngày 29/01/2023.

Tại Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022 - 2023 trình độ đại học hệ chính quy - chương trình đại trà (Đính kèm theo Công văn 136/KHTN-ĐT ngày 14/7/2022).

21. Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ ngày 16/01/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến ngày 29/01/2023 (mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Thông báo 3178/TB-TĐT ngày 03/11/2022.

22. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ thứ Bảy ngày 14/01/2023 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến ngày 05/02/2023 (ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão)

Căn cứ tại Thông báo 1106/TB-TĐHTPHCM ngày 01/12/2022.

23. Trường Cao đẳng Khoa học - Công nghệ TP.HCM

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ thứ Bảy ngày 14/01/2023 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến ngày 29/01/2023 (mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch & Tết Nguyên đán 2023.

24. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ ngày 16/01/2023 (ngày 25/12 âm lịch) đến hết ngày 04/02/2023 (ngày 14/01 âm lịch).

Tại Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

25. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Sinh viên chính quy: Nghỉ từ ngày 14/01/2023 (Thứ Bảy, 23 tháng Chạp ÂL) đến ngày 05/02/2023 (Chủ Nhật, ngày 15 tháng Giêng ÂL)

Sinh viên hệ vừa làm vừa học: Nghỉ từ ngày 14/01/2023 (Thứ Bảy, 23 tháng Chạp ÂL) đến ngày 29/01/2023 (Chủ Nhật, mùng 8 tháng Giêng ÂL)

Tại Thông báo 167-TB/HVCB ngày 09/12/2022.

26. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên từ ngày 16/01/2023 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến ngày 29/01/2023 (mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Thông báo lịch nghỉ Tết 2023.

27. Trường Đại học Văn Lang

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên từ Thứ Hai, ngày 16/01/2023 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Chủ nhật, ngày 05/02/2023 (mùng 15 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Thông báo 1942/TB-ĐHVL ngày 14/12/2022.

28. Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên từ Thứ Hai, ngày 16/01/2023 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Chủ nhật, ngày 05/02/2023 (mùng 15 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Thông báo 439/TB-BVU ngày 10/11/2022.

29. Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II (TP.HCM)

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên từ Thứ Hai, ngày 16/01/2023 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Chủ nhật, ngày 05/02/2023 (mùng 15 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Kế hoạch 174/KH-ĐHNT ngày 15/6/2022 về kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022 - 2023.

29. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên các khóa từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 28/01/2023.

Tại Quyết định 1919/QĐ-ĐHSPKT ngày 29/6/2022.

30. Trường Đại học Gia Định

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên các khóa từ ngày 11/01/2023 (20 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 30/01/2023 (mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập giai đoạn 2 học kỳ I, năm học 2022 - 2023.

31. Trường Đại học Mở TP.HCM

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên:

Từ Thứ Hai, ngày 16/01/2023 (25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Chủ nhật, ngày 05/02/2023 (mùng 15 tháng Giêng năm Quý Mão)

Tại Thông báo 540/TB-QLĐT ngày 21/12/2022.

32. Trường Đại học Thủ Dầu Một

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên: Từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023.

Tại Thông báo 118/TB-ĐHTDM ngày 21/11/2022.

33. Trường Đại học Hoa Sen

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên từ ngày 16/01/2023 (ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 29/01/2023 (mùng 8 Tết năm Quý Mão)

Tại Thông báo 74/TB-ĐTĐH ngày 09/11/2022.

34. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2023 của sinh viên từ ngày 09/01/2023 (ngày 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 29/01/2023 (mùng 8 Tết năm Quý Mão)

Tại Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023.

35. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

- Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 đối với sinh viên đại học chính quy bắt đầu từ ngày 15/01/2023 đến ngày 29/01/2023.

- Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 đối với sinh viên đại học hệ VLVH bắt đầu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 29/01/2023.

Tại Thông báo 1495/TB-ĐHNH ngày 19/12/2022.

...

Đang cập nhật

(có 3 đánh giá)
Ngọc Nhi
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.177