Loại tài sản nào doanh nghiệp phải mua bảo hiểm cháy, nổ?

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Honda Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số nội dung về việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quy định tại Nghị định 23/2018/NĐ-CP. Về vấn đề này, Bộ Công an có ý kiến như sau

Loại tài sản nào doanh nghiệp phải mua bảo hiểm cháy, nổ?
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Quy định bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định 23/2018/NĐ-CP, đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ bao gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

Như vậy, đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở mà giá trị của nó tính được thành tiền.

Về việc xác định giá trị kê khai và thời điểm kê khai, số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ tại thời điểm giao kết hợp đồng (Khoản 1, Điều 5 Nghị định 23/2018/NĐ-CP).

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận (Khoản 2, Điều 5 Nghị định 23/2018/NĐ-CP).

Bên mua có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đó (quy định tại Khoản 1, Điều 19 Luật Kinh doanh bảo hiểm).

Cách xác định mức phí bảo hiểm cho tài sản đặt ở địa điểm khác

Vật tư, hàng hóa được gia công cũng như các máy móc, thiết bị của công ty đặt tại cơ sở không thuộc sở hữu của công ty mà cơ sở này thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì công ty cần cung cấp số lượng, giá trị của vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị để cơ sở đó thực hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định. Trường hợp này, mức phí bảo hiểm được xác định theo mức độ rủi ro của cơ sở, hạng mục công trình nơi đặt tài sản đó (Phụ lục II, Nghị định số 23/2018/NĐ-CP).

Đối với cách xác định một đơn vị rủi ro, trong cùng một khuôn viên của công ty có nhiều hạng mục công trình nếu được xác định là một cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho tất cả tài sản thuộc hạng mục công trình đó.

Đối với các hạng mục công trình khác nằm ngoài khuôn viên thì có thể mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc chung cho toàn bộ công ty hoặc tách riêng hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nếu các hạng mục, công trình đó thuộc danh mục cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.

Theo Chinhphu.vn
2.059 

Bạch Trí Nghĩa Nguyễn Văn Thọ Trần Trọng Trí Được Nguyễn Nguyễn Ngọc Huy Nguyễn Duy Anh Trung Hoàng Trần Nhựt Trường Trần Duy Quý Nguyễn Thành Lực Diệp Thiện Tuấn Linh Nguyễn Danh Minh Thái Trần Phan Minh Thiện Vũ Minh Đức Hoàng Phương Vũ Bùi Minh Chiến Dương Văn Hùng Trần Trọng Huy Phạm Văn Chiến Tô Nhật Khánh Võ Quốc Vinh Phí Mạnh Hùng Nguyễn Phước Lộc Lê Phước Long Nguyễn Vương Vỹ Nguyễn Duy Hoàng Trương Kim Hà Đặng Giang Phúc Nguyễn Minh Hoàng Thạch Đinh Kim Quang Phúc ĐÀO TUẤN PHƯƠNG Võ Ngọc Thiên Hào Nguyễn Phương Thảo Lường Nhật Lê Trần Thị Thanh Hương Hoàng thị hồng liên Lê Thị Ngọc Trâm Nguyễn Thị Thu Tiết Trần Hoài Thương TRẦN KHÁNH LINH Nguyễn Thị Thu Ba Đặng Thị Tuyết Mai Hà Thị Ái Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Nga Thu Trang Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nguyễn Vân Anh Phạm Thị Liên Phạm Thị Ngát Phan Vỏ Kim Ngân Vũ Thị Hương Phan Thao Phan Thị Trang Dương Thị Yên Khánh Hoàng Thị Hồng Liên Nguyễn Ngọc Tuyền Linh Đặng Thu Phương Phạm Thị Hồng Doanh Vũ Thị Thanh Tuyền Trần Ngọc Vệ Nguyễn Thị Linh Trần Thị Phi Nhung Nguyễn Ngọc Huyền Cao Thị Hồng Đào Bùi Thị Bích Ngọc Đoàn Việt Anh Nguyễn Thụy Quỳnh Nhi Nguyễn Thị Hải Yến Phúc Thảo Luân Ngọc Anh Đỗ Thị Trang Nguyễn Thị Ngân Hà Phạm Thị Bích Thảo Lê Thị Mộng Vân Bùi Thị Thùy Linh Huỳnh Thị Ánh Tuyết Hoàng Thị Hương Nhi Võ Thị Hồng Cúc Nguyễn Thị Kim Hậu Đắc Thị Hoa Vũ Linh Chi Đoàn Thanh Mai Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Yến Nhi Cao Thị Ngọc Lý Kiều Oanh Lê Thu Thảo Phạm Nguyễn Kiều Oanh Lan Anh Lê Hồng Anh Trương Bảo Ngọc Trần Thị Ngọc Hà Phạm Thị Lương Lê Ánh Nguyễn Lê Hoàng Linh Nguyễn Khánh Huyền Đỗ Lâm Thu Hiền