Luật sư có nên gọi bị cáo là thân chủ không?

Hiện nay đa số các Luật sư trong giao tiếp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bằng trực tiếp, bằng văn bản, bằng bài viết đều dùng: Thân chủ của tôi; gia đình thân chủ của tôi.

Tôi cho rằng, cách xưng hô như vậy là chưa hợp lý, bởi những lý do sau đây:

Thứ nhất, theo Từ điển: Thân chủ, khách hàng của những người làm nghề tự do[1]

Thân: có quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết. Đôi bạn thân, tình thân. Thân nhau từ nhỏ[2]

Thân sơ: Cách gọi của cha ông ta: Thân: Bố mẹ, anh chị em, vợ chồng; sơ: Những người khác.

Như vậy, với luật sư chỉ đúng một tiêu chí theo từ điển: Làm nghề tự do, mà nghề tự do thì rất đa dạng, đó là các nghề làm tư nói chung.

Nghề luật sư có Luật luật sư, có truyền thống ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Những người là luật sư là tri thức, được đào tạo rất cơ bản, đức  hạnh tốt... không ít người là những nhà lãnh đạo cỡ nguyên thủ của đất nước, chúng ta gọi đó là một nghề cao quý.

Theo Từ điển tôi vừa nêu trên: Muốn là thân phải có thời gian và phải dựa vào huyết thống.

Thứ hai, theo quy định của pháp luật.

Trong Luật luật sư và những văn bản dưới luật khác, tôi không thấy quy định Luật sư gọi người mời trong vụ án hình sự là thân chủ. Nếu ở đâu đó có quy định như vậy cần sửa, kể cả văn bản luật nào nếu quy định cũng cần sửa (có thể tôi chưa đọc được hết), thói quen vẫn gọi như thế cần phải thay đổi.

Theo quy định của pháp luật vị trí ngồi của Luật sư ngang với đại diện Viện kiểm sát. Nó có nhiều ý nghĩa, thể hiện thế và đức hạnh của Luật sư

Thứ ba, theo thời gian và tiền thuê

Không ít những Luật sư khi ký xong hợp đồng dịch vụ pháp lý, (tất nhiên người ký hợp đồng dịch vụ pháp lý phải trả phí), thế là luật sư A đã dùng từ: Thân chủ của tôi; gia đình thân chủ của tôi.

Như vậy, về mặt thời gian không thỏa đáng. Người đại diện ký cho người có thể đang là nghi can giết người, là nghi can của tội phạm đặt biệt có lệnh truy nã toàn quốc hoặc thế giới; là nghi can của tội phạm có thể làm nghèo cho đất nước, lũng loạn bộ máy đất nước; làm sai chính sách pháp luật nhà nước .

Hóa ra nhìn góc độ vật chất chỉ cần ít tiền những người đó là chủ của Luật sư và vì ít tiền nghiễm nhiên là chủ và chủ thân thiết với Luật sư.

Tóm lại, trong vụ án hình sự tại Việt Nam, theo tôi cần quy định cách  xưng hô của Luật sư với bị cáo người thông qua đại diện ký hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc bị cáo ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Nếu gọi là thân chủ, gia đình thân chủ là không hợp lý, nên chăng có thể gọi: Người mời Văn phòng luật sư A; khách hàng mời tôi  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; hoặc người mời tôi để bảo vệ. Trong quá trình nói, viết có thể dùng cả 3 cụm từ. Có thể nó hơi dài so với từ “Thân chủ”, nhưng dài mà đúng bản chất, thể hiện văn hóa vẫn phải cần dùng, cần sửa lại. Bởi vì, người sơ mà gọi là người thân, chắc người gọi phải có mục đích gì? Mục đích ấy theo tôi thường ít, nhiều không trong sáng, minh bạch.

 


[1] Viện ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, Hoàng Phê chủ biên, Nxb Đà Năng, tr.923, năm 2002

[2] Viện ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, Sđd 

TS. LS. Đỗ Ngọc Hải

2.091 
Click vào đây để xem danh sách 1.713 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư
Click vào đây để xem danh sách 1.713 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư

Lê Anh Vũ Ngô Quang khải Quang Chánh Lưu Hoàng Trung Hiếu Đỗ Cao Thắng Lê Đức Thọ Lê Huỳnh Thế Bảo Trần Văn Sang Nguyễn Hoàng Minh Trí Nguyễn Huy Hoàng Lê Thảo Nghi Nguyễn Châu Phong Phạm Phụng Hoàng Tiên Đỗ Cao Thắng Lê Huy Công Hồ Viết Quý Trần Minh Cảnh Nguyễn Ngọc Thiện ĐÀO THÁI PHƯƠNG VÕ TRẦN TIẾN Nguyễn Trường Kiếm Huỳnh Đình Hiền Nguyễn Ích Thế Đỗ Đức Anh Huỳnh Uy Danh Nguyễn Văn Long Nguyễn Phúc Nguyên Dương Văn Tiến Phạm Thị Nhi Nguyễn Thị Cẩm Nguyễn Thị Thu Trang Trương Lê Ngân Giang Nguyễn Thị Hải Vân Trần Kim Thư Phạm Thị Hồng Thúy Nguyễn Thị Thu Hường Lữ Thị Huyền Hồ Thị Bạch Huê Nguyễn Khánh Linh Nhâm Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Mai Linh Phan Thị Diệu Minh Hương Võ Lê Quỳnh Như Ngọc Lê Thị Phương Uyên Nguyễn Ngọc Bích Châu Nguyễn Thị Thu Hiền Quách Thiếu Hiệp Hồ Thị Tâm Cao Minh Trang Nguyễn Thị Hương Giang Phạm Thị Hận Nguyễn Thị Phương Anh Đỗ Thị Thúy Hằng Trần Thị Quỳnh Chi Ngô Hải An Lý Thị Thu Hiền Trần Thị Thúy Vân Huyền Chi Nguyễn Lê Bùi Thu Uyên Trần Ngọc Dung Đoàn Thị Mai Nguyễn Thị Kiều Hoanh Phạm Nguyễn Tố Như Nguyễn Thị Thúy Hường Nguyễn Lê Phước Hiền Vũ Thị Minh Thương Đào Thị Linh Chi Đặng Ngọc Khuê Nguyễn Thị Phương Trần Thị Lan Anh Phan Thùy Linh Nguyễn Thị Thanh Loan Bùi Lan Hương Trang Phạm Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Hồng Thanh Trần Thị Ngọc Thảo Phạm Bùi Thùy Minh Trần Thị Ý My Phạm Hồng Thoan Phan Thị Cẩm Hồng Bhling An Tâm Đặng Thị Thanh Ngân Vi Thị Minh Phượng Nguyễn Khánh Hòa Lê Thị Trang Phan Kim Thoa Huỳnh Kim Oanh Nguyễn Thị Thùy Dương Phan Thị Thanh Tâm Lê Thị Hồng Vinh Đỗ Anh Thư Hà Thị Hằng Hà Thị Cẩm Sương Huỳnh Thị Kim Liên Nguyễn Thị Phương Thảo