Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH: Thủ tục hành chính sẽ giảm đáng kể

Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung một số điều chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2019. Theo Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, TS Nguyễn Thị Kim Phụng Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung một số điều đề cập đến toàn diện về chuyên môn, học thuật.

Tạo môi trường cạnh tranh nâng cao chất lượng

Cụ thể, chia sẻ về Luật Giáo dục Đại học sửa đổi vừa được thông qua sẽ có những thay đổi gì so với Luật hiện hành và điều này sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục Đại học phát triển như thế nào? Theo bà Phụng nói những thay đổi cơ bản của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật sửa đổi) so với Luật hiện hành bao gồm: Chính sách lớn nhất là mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của Tự chủ đại học trong toàn hệ thống.

Đổi mới quản trị đại học, tăng cường vai trò của Hội đồng trường, quy định các trường phải ban hành hệ thống quy định quy chế nội bộ, công khai minh bạch thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng, tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp…

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH: Thủ tục hành chính sẽ giảm đáng kể

Ảnh minh họa. Ngô Chuyên.

Đổi mới quản lý nhà nước từ chỗ còn một số nội dung phê duyệt, cấp phép… theo Luật hiện hành sang việc kiện toàn hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, hướng dẫn thực hiện, tăng cường kiểm định chất lượng, khai kết quả kiểm định, thanh kiểm tra… để đảm bảo chất lượng.

Chú trọng phát triển hệ thống, khuyến khích các trường kết hợp với nhau thành các đại học lớn để cộng lực và hợp tác phát triển, làm cho hệ thống hoạt động chất lượng, hiệu quả, có thể cạnh tranh quốc tế. Chú trọng phát triển các cơ sở giáo dục đại học tư thục, bình đẳng với các trường công về quyền tự chủ và cơ hội phát triển

Cũng theo bà Phụng, mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học để phát huy nội lực, sự năng động, sáng tạo và tính chịu trách nhiệm… để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ chỗ tự chủ chỉ 5 đại học và 23 trường tự chủ ở mức cao, nay Luật quy định mở rộng trong toàn hệ thống;

Quy định cơ bản về Hội đồng trường, năng lực tự chủ đối với từng mặt hoạt động để nâng cao hiệu quả tự chủ, phân quyền tự chủ đến từng bộ phận cơ cấu và cán bộ giảng viên… Quyền tự chủ được đề cập đến toàn diện về chuyên môn, học thuật, tài chính, tổ chức và nhân sự, tự chủ đi liền với trách nhiệm giải trình…

Với các điều khoản mới trong Luật Giáo dục Đại học lần này, thời gian và thủ tục hành chính sẽ giảm đáng kể. Ví dụ, trước đây, để mở ngành đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự cấp cao, các trường phải báo cáo, đăng ký, đợi sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nay trường sẽ được quyết định ngay khi có đủ điều kiện. Đó là những cơ chế thúc đẩy cho hệ thống phát triển.

Bên cạnh đó, từ những quy định của Luật, vai trò của Hội đồng trường đã được phân định rõ với ban giám hiệu. Việc kiện toàn bộ máy quản trị tạo điều kiện cho các trường phát huy sự năng động, sáng tạo của mình trong tất cả các phương diện hoạt động: học thuật, tài chính, nhân sự để phục vụ cho chính sách phát triển của nhà trường, đủ sức cạnh tranh trong toàn hệ thống và với quốc tế.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH: Thủ tục hành chính sẽ giảm đáng kể

Các trường tự chủ mở ngành theo các quy định hiện hành về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác. Ảnh Ngô Chuyên.

Bổ sung thêm những quy định khắt khe hơn để đảm bảo nâng cao chất lượng

Theo Luật, các trường tự chủ mở ngành theo các quy định hiện hành về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác. Các tiêu chuẩn này hiện nay vẫn giữ như trong Luật, đồng thời bổ sung thêm những quy định khắt khe hơn để đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của các ngành mới mở như bổ sung các quy định về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của trường đó trong những năm trước ra sao thì mới có thể được mở ngành mới hay nhà trường phải đảm bảo đáp ứng cơ chế kiểm định chất lượng.

Cụ thể, trường phải được kiểm định và đạt kết quả kiểm định nhất định thì mới được mở các ngành của trình độ đại học, ngành đào tạo của trình độ đại học phải được kiểm định rồi mới được mở các ngành đào tạo thạc sỹ tương ứng, ngành đào tạo thạc sĩ được kiểm định rồi mới được mở ngành tiến sỹ phù hợp.

Ngoài ra, việc mở ngành còn phải do hội đồng trường quyết định và theo đó, hội đồng trường theo quy định mới, không chỉ những người trong trường mà còn cả những người ngoài trường với tỷ tệ tối thiểu 30% là các nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học, các cơ quan của tổ chức khác.

Những người này sẽ xem xét việc xã hội có cần ngành học đó hay không, điều kiện đảm bảo chất lượng của trường có đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành học đó hay không. Điều đó có nghĩa rằng, nhà trường phải cân nhắc tới năng lực của mình có đáp ứng được yêu cầu đào tạo đó không.

Ngô Chuyên

Theo Báo Công lý
2.075 

Remigio Nguyễn Đoàn Quốc Tuấn Trần Phan Minh Trung Trần Thanh Liêm Duc Anh Nguyen Lê Quang Vũ Trương Ngô Hồng Tâm Nguyễn Hoàng Việt Thắng Nguyễn Nguyễn Thành Trung Nguyễn Minh Hưng Nguyễn Bá Khang Lê Tấn Dưỡng Hoàng Kiên Đinh Đức Mạnh Tuấn Trần Tôn Hoài Anh Tuyển Nguyễn Minh Trí Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Tuấn Lâm Dương Phú Quốc Huỳnh Triễn Chiêu Vũ Minh Phạm Minh Tùng Nguyen Phung Vũ Ngọc Anh Nguyễn Đức Anh Phạm Minh Thành Đỗ Ngọc Thành Đạt Đỗ Mạnh Cường Võ Văn Dương Trần Minh Tuấn Huỳnh Thị Kim Giàu Phạm Thị Mỹ Duyên Vũ Thị Phượng Trần Thị Lâm Nhi Đinh Thị Khánh Hà Lê Thị Hồng Loan Đinh Thị Thu Thảo Lê Thị Hương Giang Phạm Trần Thùy Linh Nguyễn Thị Hồng Yến Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Ngọc Ánh Đinh Thị Thùy Vân Kim Quí Đặng Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thụy Khả Trân Tạ Bích Mai Nguyễn Thị Kim Phụng Lê Loan Nguyễn Lập Uyên Vy Lê Thị Trâm Anh Lê Thị Thúy Viên Nguyễn Phạm Quỳnh Như Nguyễn Kiều Diễm Hương Nguyễn Thị Kim Yến Tiiểu Diệp Phạm Thị Hà Lê Thị Tú Trinh Nguyễn Thanh Uyên Nguyễn Thị Kiều Trinh Nguyễn Thị Ngọc Trâm Vũ Thị Thái Linh Võ Thị Ngọc Yến Hoàng Lan Chi Phan Như Hảo Mai Thanh Thảo Hồ Mỹ Huyền Hoàng Thị Kim Dung Lã Thị Thu Hiền Phạm Hồng Kim Ngân Phạm Thị Minh Trang Hà Thị Trường Giang Nguyễn Thị Thúy Hoàng Mai Ngọc Nhi Đỗ Hải Anh Nguyễn Thị Pha Trương Thị Hồng Phượng Phạm Trần Thùy Linh Phạm Thị Kim Hồng Nguyễn Thị Phương Hoa Hoàng Ngọc Trang Dương Thị Hoa Lê Thị Thảo Ngân Sử Thị Hồng Liễu VÕ NGỌC Á TIÊN Huỳnh Nguyễn Thùy Liên Bùi Huỳnh Lan Phương Nguyễn Việt Hòa Tôn Ngọc My Trương Thị Tuyết Phụng Lương Hoàng Yến Nguyễn Thị Phương Hoa Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thị Huỳnh Trâm Vũ Thị Thu