Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH: Thủ tục hành chính sẽ giảm đáng kể

Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung một số điều chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2019. Theo Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, TS Nguyễn Thị Kim Phụng Luật Giáo dục đại học sửa đổi bổ sung một số điều đề cập đến toàn diện về chuyên môn, học thuật.

Tạo môi trường cạnh tranh nâng cao chất lượng

Cụ thể, chia sẻ về Luật Giáo dục Đại học sửa đổi vừa được thông qua sẽ có những thay đổi gì so với Luật hiện hành và điều này sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục Đại học phát triển như thế nào? Theo bà Phụng nói những thay đổi cơ bản của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật sửa đổi) so với Luật hiện hành bao gồm: Chính sách lớn nhất là mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của Tự chủ đại học trong toàn hệ thống.

Đổi mới quản trị đại học, tăng cường vai trò của Hội đồng trường, quy định các trường phải ban hành hệ thống quy định quy chế nội bộ, công khai minh bạch thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng, tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp…

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH: Thủ tục hành chính sẽ giảm đáng kể

Ảnh minh họa. Ngô Chuyên.

Đổi mới quản lý nhà nước từ chỗ còn một số nội dung phê duyệt, cấp phép… theo Luật hiện hành sang việc kiện toàn hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, hướng dẫn thực hiện, tăng cường kiểm định chất lượng, khai kết quả kiểm định, thanh kiểm tra… để đảm bảo chất lượng.

Chú trọng phát triển hệ thống, khuyến khích các trường kết hợp với nhau thành các đại học lớn để cộng lực và hợp tác phát triển, làm cho hệ thống hoạt động chất lượng, hiệu quả, có thể cạnh tranh quốc tế. Chú trọng phát triển các cơ sở giáo dục đại học tư thục, bình đẳng với các trường công về quyền tự chủ và cơ hội phát triển

Cũng theo bà Phụng, mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học để phát huy nội lực, sự năng động, sáng tạo và tính chịu trách nhiệm… để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ chỗ tự chủ chỉ 5 đại học và 23 trường tự chủ ở mức cao, nay Luật quy định mở rộng trong toàn hệ thống;

Quy định cơ bản về Hội đồng trường, năng lực tự chủ đối với từng mặt hoạt động để nâng cao hiệu quả tự chủ, phân quyền tự chủ đến từng bộ phận cơ cấu và cán bộ giảng viên… Quyền tự chủ được đề cập đến toàn diện về chuyên môn, học thuật, tài chính, tổ chức và nhân sự, tự chủ đi liền với trách nhiệm giải trình…

Với các điều khoản mới trong Luật Giáo dục Đại học lần này, thời gian và thủ tục hành chính sẽ giảm đáng kể. Ví dụ, trước đây, để mở ngành đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự cấp cao, các trường phải báo cáo, đăng ký, đợi sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nay trường sẽ được quyết định ngay khi có đủ điều kiện. Đó là những cơ chế thúc đẩy cho hệ thống phát triển.

Bên cạnh đó, từ những quy định của Luật, vai trò của Hội đồng trường đã được phân định rõ với ban giám hiệu. Việc kiện toàn bộ máy quản trị tạo điều kiện cho các trường phát huy sự năng động, sáng tạo của mình trong tất cả các phương diện hoạt động: học thuật, tài chính, nhân sự để phục vụ cho chính sách phát triển của nhà trường, đủ sức cạnh tranh trong toàn hệ thống và với quốc tế.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật GDĐH: Thủ tục hành chính sẽ giảm đáng kể

Các trường tự chủ mở ngành theo các quy định hiện hành về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác. Ảnh Ngô Chuyên.

Bổ sung thêm những quy định khắt khe hơn để đảm bảo nâng cao chất lượng

Theo Luật, các trường tự chủ mở ngành theo các quy định hiện hành về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng khác. Các tiêu chuẩn này hiện nay vẫn giữ như trong Luật, đồng thời bổ sung thêm những quy định khắt khe hơn để đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của các ngành mới mở như bổ sung các quy định về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của trường đó trong những năm trước ra sao thì mới có thể được mở ngành mới hay nhà trường phải đảm bảo đáp ứng cơ chế kiểm định chất lượng.

Cụ thể, trường phải được kiểm định và đạt kết quả kiểm định nhất định thì mới được mở các ngành của trình độ đại học, ngành đào tạo của trình độ đại học phải được kiểm định rồi mới được mở các ngành đào tạo thạc sỹ tương ứng, ngành đào tạo thạc sĩ được kiểm định rồi mới được mở ngành tiến sỹ phù hợp.

Ngoài ra, việc mở ngành còn phải do hội đồng trường quyết định và theo đó, hội đồng trường theo quy định mới, không chỉ những người trong trường mà còn cả những người ngoài trường với tỷ tệ tối thiểu 30% là các nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội, nhà khoa học, các cơ quan của tổ chức khác.

Những người này sẽ xem xét việc xã hội có cần ngành học đó hay không, điều kiện đảm bảo chất lượng của trường có đủ đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành học đó hay không. Điều đó có nghĩa rằng, nhà trường phải cân nhắc tới năng lực của mình có đáp ứng được yêu cầu đào tạo đó không.

Ngô Chuyên

Theo Báo Công lý
2.041 

Nguyễn Đình Danh Nguyễn Minh Phúc Trần Đức Anh Vũ Quang Khải Hồ Đình Tuệ Lê Xuân Hoàng Bùi Hồng Thái Đỗ Yến Loan Vũ Văn Thắng Trần Thế Ngọc Nguyễn Minh Hiền Long Phước Ta Quoc Nguyen NGUYỄN ANH DŨNG Long Anh Tuấn Nguyễn Quốc Diển Phạm Minh Thuận Cao Kỳ Nguyễn Nguyễn Trí Tín Bùi Quốc Huy Phạm Gia Khiêm Đinh Thị Trâm Anh Nguyễn Thị Tuyết Mai Phan Được Trang Đài Phạm Thị Kim Hồng Trần Thị Mỹ Liên Phạm Bích Phương Nguyễn Minh Thúy Huyền Lê Đặng Thị Thanh Phạm Thị Ngọc Thư Huỳnh Thảo Nguyên Huyền Trang Phạm Thị Ngọc Bích Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thùy Dương NGUYỄN AN Nguyễn Thị An VÕ MỘNG THU NGUYỄN THỊ THANH HOA Huỳnh Trang HIẾU HẠNH Nguyễn Thị Thắm Bùi Thảo Vi Lâm Thị Kim Ngân Đỗ Thuý Ly Bùi Thị Loan Đồng Thị Thu Hiền Trần Thị Thúy My Thùy Linh Nguyễn NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN Bảo Huyên Phạm Lê Trình Trình Nông Mỹ Linh Mỹ Linh Đỗ Thị Bích Diệp Vi Thị Kim Cúc Lê Quyên Vũ Thị Kim Oanh Dương Thị Hồng Thi Phạm Thị Khánh Hoà Nguyễn Hà Vân Anh Lê Thị Loan Lương Thị Dung Trần Ánh Ngọc Lê Thanh Ngàn Nguyễn Thị Thanh Tuyền Phạm Thu Huyền Nguyễn Thu Hương Đào Thị Duyên Vũ Thị Thu Nguyễn Thị Cẩm Chúc Thuythuan Vu Nguyễn Thúy Trinh Trinh Phạm Thị Kim Ngân Trần Thị Tuyết Nhung Đặng Thanh Thảo Trang Nguyễn Nguyễn Thị Phương Đông Phan Vũ Mai Hiền Vũ Thị Thanh Thúy Lê Thị Kim Chi Nguyễn Nhàn Trần Thị Đào Lê Ngọc Bảo Huyên Hoàng Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thị Trang Phan Thị Thanh Ngân Nguyễn Phương Thảo Hạnh Thái Nguyễn Thị Thu Hương Đào Vân Anh ĐÀO THỊ LỆ