Lùi thời gian trình dự thảo Luật biểu tình

Bộ Công an đề xuất Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời gian trình dự thảo Luật biểu tình.

Trong bản tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV (khai mạc ngày 20/5), Bộ Công an đã giải đáp đề nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận về việc xem xét sớm trình Quốc hội ban hành Luật biểu tình.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ hồi tháng 3/2020, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tổng kết 10 năm thực hiện nghị định của Chính phủ về một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; tổ chức nhiều hội thảo, khảo sát thực tế, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm một số nước như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan... để xây dựng Luật biểu tình. 

Dự thảo Luật này đã được các bộ, ngành tham gia ý kiến, Bộ Tư pháp thẩm định, các thành viên Chính phủ cho ý kiến. "Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc, chưa thống nhất cao về những trường hợp áp dụng, trường hợp nào không được tổ chức, tham gia biểu tình, thẩm quyền cho đăng ký biểu tình...", văn bản nêu. 

Hơn nữa, Bộ Công an cho rằng, "dự án Luật biểu tình có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội, được quần chúng nhân dân rất quan tâm nên phải được nghiên cứu kỹ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với thực tiễn, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng sự thiếu chặt chẽ của luật mà xuyên tạc, hoạt động chống phá".

Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả Luật này, Việt Nam cần phải hoàn thiện các luật có liên quan, như luật Tình trạng khẩn cấp, Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

Vì vậy, Bộ Công an đề xuất lùi thời gian trình dự thảo Luật để có thêm thời gian nghiên cứu, thống nhất nội dung và hoàn thiện; sau đó sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Tuy nhiên, văn bản của Bộ Công an không nêu lùi dự án luật này đến khi nào. 

Về đề xuất nêu trên, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng trên thế giới, rất nhiều nước đã ban hành luật biểu tình và đây là một quyền cơ bản. "Tôi ủng hộ xây dựng luật này để ngăn chặn biểu tình bất hợp pháp, tạo điều kiện cho biểu tình hợp pháp, vì sự tiến bộ xã hội. Còn luật chất lượng đến đâu và đi vào đời sống được hay không còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, trong quá trình xây dựng sẽ được góp ý, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện", ông Quốc nói.

Trước đó, tháng 11/2011, Quốc hội thông qua nghị quyết đưa dự án Luật biểu tình vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13. Đến tháng 2/2016, Bộ trưởng Tư pháp đề nghị Quốc hội cho phép lùi dự án Luật biểu tình từ kỳ họp cuối của Quốc hội khóa 13 (tháng 3/2016) sang chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 (cuối năm 2016).

Tháng 7/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nhiều vấn đề quan trọng trong dự luật này vẫn còn có ý kiến khác nhau, nên chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 4/2017, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, dự án Luật này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo nằm trong chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2015 và năm 2016, hiện đã đến giai đoạn chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy nhiên, nội dung luật chưa đạt yêu cầu nên rút lại.

2.184 

Trần Quang Thành Đinh Xuân Tú Duy Doanh Vu Huỳnh Đức Dũng Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Tiến Dương Phan Anh Vũ Phạm Minh Thọ Vũ Thế Mạnh Quách Bạch Hổ Tô Nguyễn Quốc Triệu Nguyễn Duy Khương Trần Văn Khu Đại Đặng Quang Khờ Khạo Huy Nguyễn An Huy Trần Xuân Phát Lê Xinh Luật Nguyễn Văn Thắng Trần Thị Thu Trang Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Phương Anh Nguyễn Thị Thu Hường Nguyễn Thị Nhàn Trần Ngọc Mẫn Thanh Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh Nguyễn Thị Hồng Ngô Thị Trà Nguyễn Nguyễn Phi Vân Lê Thị Thủy Lê Hồng Hạnh Trần Nhật Diệu Phương Nguyễn Hoàng Thu Thảo Nguyễn Thị Anh Thư Huỳnh Thị Phú Thảo Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nguyễn Thị Nguyệt Minh BÙI NGỌC THU THẢO PHẠM THỊ CHINH Lương Ngọc Quỳnh Trâm Dung Dung Cao Thị Hảo Nguyễn Thị Bích Hà Nguyễn Huế Phương Nguyễn Thị Yến My Ngth Thu Hiềnn Hồ Phương Chinh Trần Khánh Vy Nguyễn Thị Thiệp Trần Lan Thanh Nguyễn Thanh Ngân Minh Ánh Lữ Thị Mai Vân Nguyễn Thị Linh Phạm Nguyễn Quỳnh Như Nguyễn Thị Thúy Kiều Huỳnh Ngọc Minh Trang Phạm Thụy Tuyết Lan Nguyễn Quý Ái Quyên Huỳnh Thị My Ly Phạm An Huyền Bùi Thu Hằng Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Thùy Trang Lê Quỳnh Hương Trần Kim Ngân Nguyễn Thị Tiết Thanh Bùi Thị Thùy Anh Trần Thị Hải Hà Nguyễn Thị Tuyết Phương Ly Lương Kim Ngân Trần Thị Phong Lan Đoàn Thị Mỹ Duyên Võ Hoàng Hương Nguyễn Thị Huỳnh Như