Lương công chứng viên năm 2022 là bao nhiêu?

(có 3 đánh giá)

Làm thế nào để trở thành công chứng viên? Lương công chứng viên năm 2022 là bao nhiêu? - Trà Giang (Đồng Tháp)

1. Công chứng viên là ai?

Theo khoản 2 Điều 2 Luật Công chứng 2014, Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Công chứng, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

Trong đó:

* Tiêu chuẩn công chứng viên:

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

- Có bằng cử nhân luật;

- Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

- Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật Công chứng 2014 hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Công chứng 2014;

- Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

- Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

* Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

2. Lương công chứng viên năm 2022 là bao nhiêu?

Tại khoản 1 Điều 34 Luật Công chứng 2014 quy định các hình thức hành nghề của công chứng viên bao gồm:

- Công chứng viên của các Phòng công chứng;

- Công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng;

- Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng.

Như vậy, đối với từng hình thức hành nghề của công chứng viên mà mức lương của công chứng viên sẽ khác nhau, cụ thể:

- Đối với công chứng viên của các Phòng công chứng:

Công chứng viên của các Phòng công chứng là viên chức nên sẽ áp dụng lương theo công thức: Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng) x hệ số.

- Công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng:

Công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng sẽ được hưởng lương theo hợp đồng công chứng với khách hàng.

- Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng:

Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng công chứng sẽ được hưởng lương theo lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động với văn phòng công chứng.

Lương công chứng viên năm 2022 là bao nhiêu?

Lương công chứng viên năm 2022 là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

3. Làm sao để trở thành công chứng viên?

Để trở thành công chứng viên, đầu tiên cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại mục (1) và tiến hành đề nghị bổ nhiệm công chứng viên.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên được gửi đến Sở Tư pháp nơi người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đã đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gồm:

- Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu (Nhấp vào tải về mẫu đơn);

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật;

- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;

- Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Công chứng 2014;

- Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

(Điều 12 Luật Công chứng 2014)

4. Căn cứ pháp lý

Luật Công chứng 2014

(có 3 đánh giá)
Diễm My
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
4.820 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm công chứng viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm công chứng viên
Click vào đây để xem danh sách Việc làm công chứng viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm công chứng viên