Lương và thu nhập khác nhau như thế nào?

(có 3 đánh giá)

Lương và thu nhập ý chỉ số tiền làm ra do lao động mà có được. Hai khái niệm đều chỉ đến tiền tuy nhiên định nghĩa của nó là hoàn toàn khác nhau vậy phân biệt như thế nào cho đúng về lương và thu nhập theo quy định?

Lương

Tại điều 90 Bộ luật lao động 2012 (Luật hiện hành) quy định về lương như sau:

“Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.”

Có thể thấy tiền lương chính là kết quả trong mối quan hệ “đôi bên cùng có lợi” giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Tiền lương cơ bản là phần tiền cố định dựa trên sức lao động của bản thân kèm với các khoản phụ cấp hay đãi ngộ mà công ty thưởng cho bạn. Tiền lương sẽ tăng theo thâm niên kinh nghiệm cũng như cấp bậc của mỗi cá nhân.

Thu nhập

Thu nhập căn bản là giống với tiền lương nhưng được hiểu theo nghĩa rộng hơn. Lương là số tiền định kỳ mà người sử dụng lao động sẽ trả cho người lao động vào 1 hoặc 2 lần mỗi tháng.

Thu nhập cũng là tiền nhưng là khoản thu mà người lao động đó nhận được từ việc cung ứng sức lao động bao gồm cả tiền lương,...

Thu nhập còn có thể có được do các quan hệ xã hội khác như buôn bán, dịch vụ, trúng thưởng, thừa kế,… nghĩa là thu nhập gồm tất cả những gì một người có thể nhận được để thêm vào tài sản của mình.

Ví dụ những người lao động tự do từ việc buôn bán,… thì họ sẽ có khoản thu nhập hằng tháng chứ không có tiền lương.

Việc phân biệt đâu là tiền lương đâu là thu nhập giúp cho cá nhân xác định được nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân của mình. Bởi vì tiền lương và những khoản thu nhập khác nhau thì có cách tính, thuế suất khác nhau. Việc phân biệt được sẽ giúp người lao động thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ quy định của pháp luật.

(có 3 đánh giá)
Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
10.198