Mẫu giấy xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay đang sử dụng là mẫu nào? Thủ tục xin cấp giấy xác nhận thực hiện ra sao?

(có 2 đánh giá)

Cho tôi hỏi, hiện tại công ty tôi để giảm tình trạng trùng lặp bảo hiểm xã hội có yêu cầu nhân viên xin giấy xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy thủ tục xin cấp giấy xác nhận được thực hiện như thế nào? Mẫu giấy xác nhận đang sử dụng là mẫu nào? Có khác với xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội không? Câu hỏi của anh Hoàng từ Bình Dương

Mẫu giấy xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay đang sử dụng là mẫu nào?

Hiện nay không có quy định về mẫu giấy xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Các mẫu giấy xác nhận cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được sử dụng theo mẫu do cơ quan Bảo hiểm xã hội quy định.

Mẫu giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay được sử dụng là Mẫu số 308/TB-BHXH của Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh:

Mẫu giấy xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay

Mẫu giấy xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay (Hình từ Internet)

Các mục trên giấy xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội cần ghi như sau:

- Tại mục kính gửi (1): Gửi thủ trưởng cơ quan đơn vị nơi đang làm việc.

Ví dụ như: Kính gửi Giám đốc/ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Ân.

- Ghi đầy đủ họ tên, số CMND hoặc số thẻ căn cước của người yêu cầu cấp giấy xác nhận đang tham gia BHXH.

- Tại mục nơi đang làm việc/ công tác (2): Ghi nơi đang là việc và đóng bảo hiểm xã hội. 

- Tại mục nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội (3): Ghi rõ cơ quan bảo hiểm xã hội mà Công ty đóng bảo hiểm.

- Tại mục số sổ BHXH (4): Ghi số sổ BHXH được in tại trang bìa sổ BHXH. 

- Tại mục mã thẻ BHYT (5): Điền mã thẻ BHYT được ghi trên thẻ BHYT của người lao động.

- Tại mục lý do xin xác nhận (6): Ghi rõ mục đích xác nhận để làm gì? 

Thủ tục cấp giấy xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội được quy định ra sao?

Như đã nói trên thì việc xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội không có quy định cụ thể mà sẽ thực hiện theo quy định do cơ quan Bảo hiểm xã hội ban hành.

Theo đó, căn cứ Quyết định 1568/QĐ-BHXH do cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội ban hành thì thủ tục cấp giấy xác nhận thực hiện như sau:

(1) Đối với người lao động:

Mặc dù đây là phần không được quy định của BHXH nhưng đây là bước phải làm tại đơn vị để đơn vị làm căn cứ.

Theo đó, người lao động làm Đề nghị cấp xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN gửi đơn vị để đơn vị làm căn cứ để làm công văn đề nghị cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN. Đề nghị nêu rõ Họ tên, Ngày sinh, Mã số BHXH và mục đích đề nghị cấp xác nhận để làm gì.

(2) Đơn vị đề nghị cơ quan BHXH cấp xác nhận tham gia cho người lao động, Thủ tục gồm: Văn bản đề nghị của đơn vị, trong đó nêu rõ:

- Nội dung đề nghị cấp cho cá nhân nào: Họ tên, Ngày sinh, Mã số BHXH.

- Mục đích: nêu rõ mục đích đề nghị cấp xác nhận để làm gì? (để mua nhà ở xã hội, để cấp chứng chỉ nghề dược, để cấp VISA, để nhập hộ khẩu,…)

Người lao động cần xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong trường hợp nào?

Căn cứ Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.

7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.

Như vậy, người lao động sẽ cần xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội khi chấm hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm để xác nhận quá trình này.

Theo đó, việc xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội sẽ khác với việc xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động vẫn còn đang tham gia, vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp.

(có 2 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.895 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật