Một số lưu ý về thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2/2018

Người dự thi cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến thi tuyền Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018 được Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao thông báo tại văn bản số 2219/HĐTT-VKSTC ban hành ngày 13/11/2018.

Căn cứ Kế hoạch của VKSND tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân và Thông báo của Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên về việc thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên đề nghị người dự thi lưu ý một số vấn đề liên quan đến thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 như sau:

- Đối với danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của VKSND tối cao, khi người dự thi tra cứu các thông tin cá nhân của mình thấy chưa chính xác, đề nghị phản ánh ngay về VKSND tối cao qua số máy các đồng chí có trách nhiệm được phân công tại mục Ghi chú của Thông báo số 2085/HĐTT-VKSTC hoặc đính chính trực tiếp tại ngày phổ biến quy chế, nội quy và hướng dẫn thi để được chỉnh sửa theo quy định.

Ảnh minh họa (Internet)

- Người dự thi khẩn trương đăng ký hoặc tự liên hệ nơi ăn, ở cho cá nhân đề đảm bảo dự thi đúng thời gian theo quy định.

- Quá trình nghiên cứu các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành theo Kế hoạch số 51/KH-VKSTC ngày 02/5/2018 của VKSND tối cao, đề nghị người dự thi cần lưu ý tham khảo, chuẩn bị cả các luật cũ có liên quan (BLHS năm 1999, BLTTHS năm 2003).

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến người dự thi thuộc quyền quản lý nắm được.

Theo Kiểm sát
2.158 

Trần Hòang Nam Trần Văn Thắng Gilmore Miranda Bùi Quốc Hoàng Nguyễn Hoàng An Trương Văn Thoại Đinh Văn Tuệ Nguyễn Quý An Hồ Cảnh Mạn Lưu Ngọc Quang Nguyễn Tuấn Kiệt Đặng Văn Hà Văn Công Linh Lâm Thủ Đô Nguyễn Hữu Lộc Đào Duy Tùng Đỗ Quang Tiến Nguyễn Viết Nam Nguyễn Xuân Thân Hoàng Vũ Duy Lê Thanh Hiệp Lê Quốc Vương Vũ Tiến Phong Phạm Minh Việt Hoàng Ngọc Phước Lê Tấn Cảnh Dương Hoàng Khang Hoàng Văn Tuân Lê Đình Hiếu Lê Văn Thành Nguyễn Minh Thắng Dương Thiện Chí Phạm Thế Anh Trần Huỳnh Minh Tiến Nguyễn Trọng Thanh Tuan Le Nguyễn Quốc Trung Phạm Anh Tuấn Phạm Ngọc Khánh Nhiêu Triều Tú Quyên Vũ Thị Cúc Lê Anh Thi Trịnh Thị Khánh Ly Võ Thị Nga Đinh Thị Kim Ý Nguyễn Thùy Linh Đặng Thị Ái Vy Nguyễn Vũ Thùy Trang Võ Thị Thùy Linh Hoàng Nguyễn Phương Linh Trần Thị Hiền Trịnh Thị Phương Mai Thị Huyên nguyenhongnhung My Hanh Nguyen Hồ Ngọc Thuỷ Lê Thị Quyết Nguyễn Thị Thùy Vân Đỗ Thị Hương Giang Nguyễn Ngọc Hoa Đăng Tô Thị Thành Công Chu Thị Nga Nguyễn Thị Nụ Nguyễn Thị Nương Lê Ánh Huyền Mây Phạm Thị Nụ Võ Thị Hồng Ánh Vương Thị Thơ Tống Thị Tình Trần Thị Huỳnh Trâm Nguyễn Thị Trúc Uyên Nguyễn Phạm Mỹ Anh Trịnh Thị Huyền Nhi Hồ Thị Phượng Trần Thị Thu Hằng Trần Thị Hồng Xuyên Võ Thị Dương Vi Dương Thị Ngọc Mi Mã Ái Quỳnh Trần Thị Mỹ Hướng Lê Ly Von Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Thị Thương Huyền Nguyễn Thị Phương Nhi Nguyễn Thị Phương Nhi Đào Thị Thuận Trần Thị Nguyệt Hằng Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Phương Thùy Nguyễn Hoàng Diệp Linh Huỳnh Thị Hồng Thư Trần Thị Hồng Mến Nguyễn Ngọc Anh Trần Thị Cúc Nguyễn Thị Thu Hà Đoàn Thị Thùy Trang Mai Thị Hải Yến Trần Thị Thùy Trang Nguyễn Hồng Anh Lê Hương Giang Phạm Lê Bích Nhi Trần Hồng Phương Uyên Trần Hồng Phương Uyên Nguyễn Quỳnh Lan Hương Nguyễn Thị My Vi Thị Hường