Mức hỗ trợ từ 1- 3 triệu đồng do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng áp dụng cho những nhóm đối tượng nào?

(có 2 đánh giá)

Cho tôi hỏi, mức hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng áp dụng cho những nhóm đối tượng nào? Người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp? (Kiều Diễm - Vĩnh Long)

Người lao động là đoàn viên bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng thì được hỗ trợ bao nhiêu?

Căn cứ Điều 17 Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về mức hỗ trợ mà người lao động được nhận như sau:

Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ

a) Người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em): 3.000.000 đồng/người.

b) Người lao động không là đoàn viên: 2.100.000 đồng/người.

2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Theo đó, người lao động là đoàn viên bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được hỗ trợ 3.000.000 đồng.

Mức hỗ trợ từ 1- 3 triệu đồng do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng áp dụng cho những nhóm đối tượng nào?

Mức hỗ trợ từ 1- 3 triệu đồng do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng áp dụng cho những nhóm đối tượng nào? (Hình từ Internet)

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp?

Căn cứ Điều 16 Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp như sau:

Điều kiện hỗ trợ

Đoàn viên, người lao động quy định tại Điều 15 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, tại khoản 3 Mục II Nghị quyết 06/NQ-ĐCT năm 2023 cũng quy định về mức trợ cấp đối với người lao động là đoàn viên bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

NỘI DUNG HỖ TRỢ

...

3. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động là đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bị xử lý kỷ luật sa thải, thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần với mức 3.000.000 đồng/người.

Theo đó, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng để được hưởng trợ cấp từ công đoàn CẦN đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023.

(2) Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lưu ý: không tính đến trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Người lao động cần chuẩn bị những giấy tờ gì cho hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp?

Căn cứ Điều 18 Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 thì người lao động cần chuẩn bị những giấy tờ sau cho hồ sơ đề nghị nhận trợ cấp:

(1) Đề nghị hỗ trợ của đoàn viên, người lao động (theo Mẫu số 05 tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023).

(2) Bản sao một trong các giấy tờ sau:

- Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

- Quyết định thôi việc.

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

(3) Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

(4) Bản sao các văn bản, phương án, quyết định sắp xếp việc làm, sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động dẫn đến chấm dứt hợp đồng lao động với đoàn viên, người lao động (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai;

- Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em;

- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;

- Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

(có 2 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.168