Nếu oan sai, số tiền Hồ Duy Hải được bồi thường là bao nhiêu?

Với các khoản có thể phải bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, không có nhiều căn cứ để tính đầy đủ các khoản mà Nhà nước phải bồi thường cho Hồ Duy Hải nếu như Hồ Duy Hải không bị xem là có tội sau phiên Tòa Giám đốc thẩm.

Vì vậy NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT chỉ có thể tính 02 khoản là thu nhập thực tế bị giảm sút và thiệt hại về tinh thần. Cụ thể các khoản bồi thường được tính chi tiết trong bảng sau:

Chủ tọa phiên xử vụ Hồ Duy Hải: Không làm oan sai và không bỏ lọt tội phạm - Ảnh 2.

Nơi cư trú: Ấp 1, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. Tùy theo từng thời điểm mà địa phương này được xếp là Khu vực IV, III hoặc II, cụ thể các mức lương tương ứng vào từng thời điểm được liệt kê ở bảng sau:

Thời gian tạm giam

Số ngày

Mức lương cơ sở

Tiền bồi thường tinh thần

Lương tối thiểu vùng

Tiền bồi thường do thu nhập thực tế bị giảm sút

20/03/2008

31/12/2008

287

540.000

29.803.846

540.000

5.960.769

01/01/2009

30/04/2009

120

540.000

12.461.538

540.000

2.492.308

01/05/2009

31/12/2009

245

650.000

30.625.000

650.000

6.125.000

01/01/2010

30/04/2010

120

650.000

15.000.000

730.000

3.369.231

01/05/2010

31/12/2010

245

730.000

34.394.231

730.000

6.878.846

01/01/2011

30/04/2011

120

730.000

16.846.154

1.050.000

4.846.154

01/05/2011

30/09/2011

153

830.000

24.421.154

1.050.000

6.178.846

01/10/2011

31/12/2011

92

830.000

14.684.615

1.550.000

5.484.615

01/01/2012

30/04/2012

121

830.000

19.313.462

1.550.000

7.213.462

01/05/2012

31/12/2012

245

1.050.000

49.471.154

1.550.000

14.605.769

01/01/2013

30/06/2013

181

1.050.000

36.548.077

1.800.000

12.530.769

01/07/2013

31/12/2013

184

1.150.000

40.692.308

1.800.000

12.738.462

01/01/2014

31/12/2014

365

1.150.000

80.721.154

2.100.000

29.480.769

01/01/2015

31/12/2015

365

1.150.000

80.721.154

2.400.000

33.692.308

01/01/2016

30/04/2016

121

1.150.000

26.759.615

2.700.000

12.565.385

01/05/2016

31/12/2016

245

1.210.000

57.009.615

2.700.000

25.442.308

01/01/2017

30/06/2017

181

1.210.000

42.117.308

2.900.000

20.188.462

01/07/2017

31/12/2017

184

1.300.000

46.000.000

2.900.000

20.523.077

01/01/2018

30/06/2018

181

1.300.000

45.250.000

3.530.000

24.574.231

01/07/2018

31/12/2018

184

1.390.000

49.184.615

3.530.000

24.981.538

01/01/2019

30/06/2019

181

1.390.000

48.382.692

3.710.000

25.827.308

01/07/2019

31/12/2019

184

1.490.000

52.723.077

3.710.000

26.255.385

01/01/2020

06/05/2020

127

1.490.000

36.390.385

3.920.000

19.147.692

       

889.521.154

 

351.102.692

 

 

 

Tổng

1.240.623.846

 

Lưu ý:

- Vì không có cơ sở về mức thu nhập thực tế của Hồ Duy Hải nên mức bồi thường về phần thu nhập thực tế bị giảm sút được tính dựa trên căn cứ là lương tối thiểu vùng theo từng thời điểm. Mức tính này được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Nếu Hồ Duy Hải có mức thu nhập thực tế cao hơn thì sẽ có mức bồi thường khác, căn cứ tình tiền bôi thường sẽ dựa vào mức thu nhập thực tế của Hồ Duy Hải vào từng thời điểm.

- Mức bồi thường trên chưa bao gồm các chi phí khác như thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, thiệt hại do tài sản bị xâm phạm.

- Cho nên nếu thực sự “oan sai” sau phiên Giám đốc thẩm, con số bồi thường thực tế mà Hồ Duy Hải được nhận có thể sẽ cao hơn rất nhiều.

***Cơ quan có trách nhiệm bồi thường:

- Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An;

- Tòa án Nhân dân tỉnh Long An;

- Tòa án cấp phúc thẩm: Tòa án Nhân dân tối cao.

(Căn cứ Điều 35, Điều 36 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017)

Theo NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
4.155 

Mai Đình Danh Nguyễn Đăng Thông Nguyễn Anh Duy Bùi Khắc Long Nguyễn Trung Dũng Lê Hùng Mạnh Chìa Quốc Thắng Dương Việt Hoàng Trần Huy Hoàng Hoàng Huỳnh Linh Hoàng Hữu Đạo Nguyễn Huỳnh Phú Lê Triều Quý Lý Tấn Thành Nguyễn Văn Hòe Vũ Văn Đôn Nguyễn Văn Chương Trần Tấn Tài Biện Xuân Tường Nguyễn Thành Đông Nguyễn Văn Tăng Phạm Thôi Mùa A Chu Lưu Hoàng Công Huỳnh Ngọc Bá Linh La Mạnh Nhất Lại Tuấn Long Huỳnh Hoài Nam Nguyễn Việt Cường Nguyễn Vĩnh Toàn Trần Xuân Vĩ Trần Trung Dũng Trần Văn Thỏa Lê Đình Duyên Nguyễn Văn Đức Nguyễn Văn Bảo Ngô Xuân Thu Riaan Thiart Tống hữu duy Lê Thị Cẩm Nhung Vương Khanh Cường Lê Minh Công Thái Hữu Lương Bi Nguyễn Dương Minh Thảo Nguyễn Thị Nhàn Nguyễn Thúy Hiền Lê Thanh Hiền Sùng Thị Mỷ Kim Ngân Lê Thụy Minh Thy Đặng Minh Hảo Đỗ Ngọc Kim Chi Nguyễn Thị Thùy Trang Đào Thi Hào Trịnh Hồng Vân Bùi Thị Phương Đỗ Thị Kiều Duyên Nguyễn Thị Mỹ Xuân Phạm Châu Hoài Linh Phan Thị Hiền Lê Thị Anh Thy Phạm Nguyễn Thu Phương Phạm Thị Thuỷ Trần Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Minh Hoài Trương Duy Minh Hạnh Hằng Triệu Lưu Thị Hằng Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nguyễn Thị Thu Ngân Nguyễn Thị Mỹ Hường Nguyễn Thị Yến Nhi Nguyễn Thanh Thủy NGUYỄN NGỌC LAM Đặng Thị Minh Hậu Hoàng Thị Hòa Hồ Hoàn Mỹ Yến Nhi Nguyễn Thị Thùy Hà Thị Như Lưu Trần Thị Thanh Thủy Nguyễn Như Phong An Nga Văn Trương Hoàng Anh Nguyễn Thị Phượng Đào Thị An Hồ Thị Thu Hà Trần Thị Ngọc Mỹ Huỳnh Thị Như Thủy Bùi Thị Hương Nga Van Mai Thị Hà Linh Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc Nguyễn Minh Linh thảo Nguyễn Thị Thêu Nguyễn Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Xuân Thảo Trương Thị Thu Hồng bich luong Trần Thanh Phương Thảo MAI THỊ MỸ HẰNG Nguyễn Ngọc Hà Lê Kim Ngân Ka Dung Hoàng Thị Dung Ngô Thị Mỹ Hoài Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Tùng Hoa Thanh Tân Lê Thị Mỹ Xuyên Nguyễn Lê Thanh Mai Nguyễn Thị Kim Hoàng Nguyễn Phương Thảo vũ ngọc thu hương Trần Thị Hồng Nhung Bùi Phương Thảo Nguyễn Thị Nguyệt Hằng Hoàng Diễm Phương Nguyễn Thị Thảo Duyên Đặng Thuỷ Trúc