Người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng có được hỗ trợ từ công đoàn không?

(có 1 đánh giá)

Tôi có đóng kinh phí công đoàn từ năm 2020, công ty tôi bị cắt, giảm đơn hàng từ tháng 12 năm 2022 vừa qua. Cho tôi hỏi, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng có được công đoàn hỗ trợ gì không? (Trung Nghĩa - Phú Yên)

Người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng được hỗ trợ cần những điều kiện gì?

Căn cứ Điều 5, 6 Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (sau đây, gọi tắt là Quy định) ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 về điều kiện hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng như sau:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

- Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 từ 14 ngày trở lên.

- Thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

- Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Người lao động có nhận được hỗ trợ do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng. (Hình từ internet)

Mức hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng là bao nhiêu?

Theo Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 quy định về mức hỗ trợ và phương thức chi trả như sau:

Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ

a) Người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em): 1.000.000 đồng/người.

b) Người lao động không là đoàn viên: 700.000 đồng/người.

2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.”

Như vậy, mức hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được quy định như sau:

- Đối với người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em): Nức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.

- Đối với người lao động không là đoàn viên: 700.000 đồng/người.

Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023 về hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng như sau:

Hồ sơ đề nghị

1. Danh sách đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này).

2. Bản sao các văn bản, phương án, quyết định sắp xếp lại thời gian làm việc, sản xuất kinh doanh, giảm giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

3. Trường hợp người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.”

Theo đó, hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng gồm:

- Danh sách đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

- Bản sao các văn bản, phương án, quyết định sắp xếp lại thời gian làm việc, sản xuất kinh doanh, giảm giờ làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

- Trường hợp người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai;

+ Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em;

+ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;

+ Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

Bạn có thể xem trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được quy định cụ thể tại Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ năm 2023.

(có 1 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.472 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật