Nhân viên kiểm soát nội bộ là gì?

(có 3 đánh giá)

Nhân viên Kiểm soát nội bộ là người phụ trách việc xây dựng quy trình, quy chế hoạt động nội bộ của công ty. Bao gồm các văn bản nhằm quản lý sự vận hành của bộ máy công ty và các quy chế có liên quan như quản lý, nhân sự, quy trình sản xuất, bán hàng… đúng quy trình, đúng pháp luật. Tất cả nhằm mục đích phục vụ cho việc tối ưu hóa năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đầu ra trước khi cung cấp vào thị trường.

>> Mẫu đơn xin việc được nhà tuyển dụng khuyên dùng năm 2021

1. Nhân viên Kiểm soát nội bộ có vai trò gì trong doanh nghiệp?

Thoạt nghe tên vị trí công việc, nhiều người chỉ nghĩ rằng nhân viên kiểm soát nội bộ giống như Cảnh sát Giao thông, chỉ chịu trách nhiệm tuần tra, xử phạt là chính. Nhưng thực tế không phải vậy, ngay cả lực lượng CSGT theo quy định trách nhiệm của họ còn nhiều hơn thế. Ngoài việc tuần tra, xử phạt thì CSGT còn có trách nhiệm nhắc nhở điều phối, điều tiết giao thông. Tương tự, nhân viên kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp cũng vậy, thậm chí trách nhiệm, nhiệm vụ của họ còn rất rộng, tùy theo sự chỉ đạo và nhu cầu kiểm soát của ban lãnh đạo công ty tùy vào từng thời điểm trong quá trình xây dựng và phát triển.

Với những công ty mới khởi sự kinh doanh, việc kiểm soát nội bộ thường chưa được phân nhiệm vụ chuyên biệt cho cá nhân hay phòng/ban cụ thể mà thông thường những người lãnh đạo công ty sẽ trực tiếp làm việc này. Tuy nhiên với quá trình phát triển và mở rộng, những lãnh đạo công ty sẽ có nhiều việc phải làm hơn, nhiều vấn đề phải giải quyết hơn nên việc kiểm soát nội bộ sẽ vượt quá giới hạn thời gian của họ. Chính vì vậy, việc thành lập phòng/ban kiểm soát nội bộ là một xu thế tất yếu của các công ty đang phát triển.

Việc làm Kiểm soát nội bộ

Những nhân viên phụ trách kiểm soát nội bộ sẽ có nhiều vai trò, trong đó những vai trò chính yếu nhất bao gồm:

 • Xây dựng quy chế, quy định nội bộ công ty;
 • Giám sát việc thực hiện quy chế, quy định công ty;
 • Xây dựng quy chế, quy trình làm việc cho các phòng ban chuyên trách;
 • Xây dựng quy trình hoạt động, sản xuất kinh doanh giữa các phòng ban sao cho có sự phối hợp chặt chẽ với nhau và thống nhất với quy chế, quy định của công ty;
 • Giám sát việc thực hiện, tuần tra, xử phạt nội bộ để đảm bảo quy chế được vận hành một cách có hiệu quả.

Với những nhiệm vụ chính trên, vai trò của nhân viên kiểm soát nội bộ thường sẽ không được thể hiện một cách cụ thể bằng những số liệu kinh doanh, hiệu quả sản xuất. Nhưng một cách gián tiếp, nếu nhân viên kiểm soát nội bộ làm việc tốt, hiệu quả thì sẽ kéo theo cả bộ máy công ty đi lên, hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng tốt.

Xem thêm: Tại sao doanh nghiệp phải cần Nhân viên kiểm soát nội bộ

Nhân viên kiểm soát nội bộ làm gì?

Nhân viên kiểm soát nội bộ làm gì?

2. Nhân viên kiểm soát nội bộ cần có kiến thức kỹ năng gì?

Kỹ năng kiểm soát nội bộ là vô cùng cần thiết cho tất cả những người làm công tác quản lý, giúp phát hiện và hạn chế các sự cố, nâng cao năng lực quản lý các cá nhân và năng lực cạnh tranh của các công ty.

Việc làm kiểm soát nội bộ

Kỹ năng cần có khi kiểm soát nội bộ

Kỹ năng cần có khi kiểm soát nội bộ

Kỹ năng kiểm soát nội bộ:

 • Xây dựng được sơ đồ kiểm soát nội bộ;
 • Nắm được các quy trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Nắm được các mô hình được sử dụng để xác định các nguy cơ và đánh giá mức độ rủi ro;
 • Nền tảng về kiểm soát nội bộ;
 • Đánh giá tính hiệu quả của kiểm soát trong hệ thống kinh doanh;
 • Xây dựng môi trường hỗ trợ kiểm soát kinh doanh;
 • Xác định đo lường & quản lý rủi ro;
 • Đánh giá rủi ro;
 • Am hiểu và rà soát thực tế quản trị của tổ chức;
 • Sử dụng khung COSO để đánh giá sự phù hợp của kiểm soát nội bộ.

3. Mục tiêu của kiểm soát nội bộ

Mục tiêu của kiểm soát nội bộ là gì?

Mục tiêu của kiểm soát nội bộ là gì?

 • Đảm bảo quy chế được vận hành nghiêm ngặt và tuân thủ tuyệt đối;
 • Quy trình sản xuất kinh doanh được vận hành trơn tru;
 • Khắc phục, xử lý điểm nghẽn trong quy trình, quy chế gây ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất, kinh doanh;
 • Nâng cao hiệu quả năng suất lao động của từng cá nhân, đội nhóm.
 • Thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
(có 3 đánh giá)
16.262 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Kiểm Soát Nội Bộ hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Kiểm Soát Nội Bộ
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Kiểm Soát Nội Bộ hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Kiểm Soát Nội Bộ