Nhân viên thủ kho là gì?

Thủ kho là người đảm trách vai trò quản lý hàng trong kho trên tất cả các công đoạn từ lúc chuyển hàng vào kho, xuất hàng ra khỏi kho, thống kê số liệu hàng tồn kho. Hằng ngày, kho nhà hàng, khách sạn đều nhập, xuất hàng hóa liên tục, Nhân viên thủ khoa sẽ phụ trách quản lý, kiểm soát lượng hàng hóa nhập, xuất và tồn trong kho để báo lên cấp trên. Nhiều người thường nhầm lẫn thủ khoa và bảo vệ kho là một, lưu ý rằng bảo vệ kho chỉ là người đảm nhận nhiệm vụ an ninh. Công việc của Nhân viên thủ kho nói tóm gọn là quản lý hàng xuất nhập hằng ngày. Nhưng nếu bàn cụ thể, Nhân viên thủ kho sẽ phải làm rất nhiều việc hằng ngày.

Các công việc chính:

- Kiểm tra các chứng từ và thực hiện việc nhập, xuất hàng

- Nhận các chứng từ giao hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

- Lưu trữ phiếu nhập, phiếu xuất kho

- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

- Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng nhập khẩu.

- Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.

- Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng.

- Sắp xếp hàng hóa trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ…

- Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng.

- Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc cho Trưởng bộ phận hoặc Ban Giám đốc (khi có yêu cầu).

2.071