Nhiều giải pháp giải quyết việc làm ở Lào Cai

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu giải quyết việc làm tăng thêm cho khoảng 55.000 lao động trong giai đoạn 2015 – 2020 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XV đã đề ra.

Cùng với gần 160 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm trên địa bàn, hàng năm tỉnh đã ưu tiên từ ngân sách 3 - 5 tỷ đồng phân bổ cho các địa phương, thực hiện cho trên 5.000 dự án của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và hộ kinh doanh vay vốn. Qua đó đã thu hút và tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 6.000 lao động. Bên cạnh đó các cấp, các ngành, các địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn chính sách lao động, việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp.

Cầu nối giúp người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp.

Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ tới giữa năm 2019, đã tuyên truyền, tư vấn, kết nối giới thiệu việc làm cho 90.000 người. Trong đó, có 58.000 người là người dân tộc thiểu số, huy động được 600 doanh nghiệp tham gia 141 phiên giao dịch việc làm. Kết quả là 32.400 người đã tìm được việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tỉnh cũng đang tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi các doanh nghiệp lớn, kể cả doanh nghiệp nước ngoài như: Sam Sung, Tập đoàn Than - Khoáng sản, Sungroup, Vingroup…đến tuyển dụng, giải quyết việc làm cho người lao động.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2019, tỷ lệ người lao động ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp của Lào Cai nằm dưới 60%, vượt mục tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

2.054 
Click vào đây để xem danh sách 28 Việc làm Lào Cai đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Lào Cai