Nhiều quy định về thuế XNK hết hiệu lực từ ngày 01/12/2018

2.061 lượt xem 
Ngày 17/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2018/TT-BTC về bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Cụ thể là bãi bỏ các văn bản sau đây:


Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thông tư 35/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu;

Thông tư 118/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án điện;

Thông tư 10/2015/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Thông tư 95/2018/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.

Châu Thanh

Nguồn Thư Viện Pháp Luật

Bình luận:


Hình mã xác nhận