Những điều nên biết khi bị khấu trừ lương trong khi làm việc

Gây ra thiệt hại trong quá trình làm việc là điều vẫn thường xuyên xảy ra đối với người lao động, pháp luật quy định nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động do những hành vi vi phạm của người lao động gây ra.

Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của Bộ luật lao động 2012 như sau:

 

- Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suấtvới giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùngdo Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc;

 

- Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép;

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định;

 

 

 

 

 

Phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm;

 

=> Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường;

 

 

 

Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động được người sử dụng lao động giao cho quản lý, sử dụng tài sản phù hợp với khả năng của họ để sản xuất, tạo ra lợi ích. Trong quá trình đó, người lao động có nghĩa vụ bảo quản, sử dụng tốt các tài sản. Nếu làm hư hỏng tài sản thì người lao động bị xử lý kỷ luật và phải bồi thường do những thiệt hại mình gây ra.

 

Theo đó, có hai hình thức bồi thường thiệt hại:

Một là, người sử dụng lao động sẽ khấu trừ vào tiền lương của người lao động theo quy định;

Hai là người lao động bồi thường bằng tiền mặt hoặc tài sản tương đương.

Người sử dụng lao động có thể khấu trừ lương của người lao động để bù đắp những thiệt hại của mình. Tuy nhiên, việc khấu trừ này phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

 

- Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định pháp luật;

 

- Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng nơi người lao động làm việc do Chính phủ công bố thì người lao động phải bồi thưởng nhiều nhất là 03 tháng tiền lương bị và bị khấu trừ dần.

 

- Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

 

Bồi thường thiệt hại trong pháp luật lao động không chỉ nhằm đảm bảo việc đền bù tổn thất đã gây ra mà còn thể hiện việc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Nhà nước đã ghi nhận quyền quản lý của người sử dụng lao động thông qua việc trao quyền xử lý kỉ luật những hành vi vi phạm, đồng thời cũng đặt ra giới hạn đối với quyền này nhằm tránh việc lạm dụng, gây bất lợi cho người lao động.

Theo LawNet
2.063 

Nguyễn Nam Bình Phạm Quốc Thái Nguyễn Lê Hoàng Trần Huy Tấn Y Đen Hmõk Chu Văn Hiệp Ngô Gia Phát Nguyễn Thành Chiểu Nguyễn Thành Chiểu Đặng Thanh Quân Ngô Văn Nam Lê Hải Bắc Phạm Công Điền Lê Anh Duy Trịnh Đình Thịnh Hoàng Tuấn Vũ Lương Trường Viên Nguyễn Tấn Lân NGUYỄN ANH TUẤN Huỳnh Công Khanh Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Tuấn Anh Phùng Ngọc Thương Nguyễn Chí Nguyện Vũ Văn Việt Trần Lê Quỳnh Trâm Lê Văn Ánh Tuyết Ngọc Thị Mến Nguyễn Phương Dung Cao Linh Lê Thị Mộng Tuyền Trịnh Thị Thúy Niên Phạm Lê Bảo Ngân Nguyễn Thị Minh Trang Nguyễn Thị Phương Dung Lê Thị Ngọc Trâm Ngô Thị Đăng Thương Huỳnh Thị Hồng Quyên Trần Thị Kim Thoa Trần Ngọc Minh Loan Phạm Thanh Ngân Anh Đài Trần Thị Huệ Quỳnh Nông Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Hương Trà Tống Ngọc Trinh Tạ Xuân Trần Thị Bích Ngọc Tăng Ngọc Kiều Oanh Đỗ Hồng Ngọc Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Thanh Thảo Lê Thu Thuỷ Trần Thị Xuân Thi Thụy Ngân BÙI THỊ TRÚC LINH Trần Thị Ngân Trần Thị Anh Thư Nguyễn Thị Kim Ngọc Nguyễn Thị Nhật Ly Nguyễn Thị Băng Tâm Nguyễn Trần Quỳnh Linh Nguyễn Thị Thanh Nhàn Đặng Thùy Trinh Hoàng Thị Hợi Ngô Thị Liệu ĐOÀN THỊ THU TRÂM Huỳnh Thu Hương Nguyễn Thị Thùy Bùi Thị Ngọc Hồng Vũ Kiều Linh Đào Huyền Trang Nguyễn Thị Huyền Trang Đỗ Thị Hồng Loan Nguyễn Thị Mỹ Diệu Nguyễn Thu Thủy HUỲNH THỊ THẢO TRÂM Đào Thị Thanh Nga Nguyễn Thùy Đoan Trinh Quyết Nguyễn Ngọc Giang Nguyễn Thị Cẩm Thu Trần Thị Minh Thoa Trần Thị Ninh Trang Nguyễn Thị Thanh Loan Trần Thị Mỹ Liên Dương Thị Thoa Ngô Đan Thanh Trần Lan Phương Nghê Tuyết Linh Nguyễn Mộng Thùy Dung Phan Mỹ Linh Vũ Quỳnh Trang Yến Nguyen Trần Thị Mai Hoa Phạm Thị Vân Anh Phạm Thị Minh Thơ Lý Thanh Thanh Lê Ngọc Anh Nguyễn Thị Cẩm Thương Trịnh Thị Hiền Nguyễn Phương Dung Trần Minh Trang Nại Năng Ka Won Khúc Thị Huyền Chang Nguyễn Thị Ngọc Lan Đoàn Kim Ngân Trương Thị Diệu Ly Phan Thị Phương Thảo Hằng Phạm Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Thị Cẩm Thúy Kiều Thu Hằng Nguyễn Nhung Phạm Thị Thêu Mai Diệu Linh