Những nghịch lý nhớ đời của người học Luật

Có những điều màu sắc nhìn bên ngoài khác những gì diễn ra ở bên trong rất nhiều. Mọi điều đều có nghịch lý, trường Luật và dân Luật cũng không ngoại lệ.

ngichlycuocdoi
Ảnh nguồn Internet

🔰 Học giỏi không đồng nghĩa với một công việc tốt. Học dốt vẫn có thể làm quan (điều này tùy thuộc vào tiềm lực và quan hệ).

🔰 Thầy cãi là cụm từ người ta nghĩ ngay tới khi nhắc đến nghề luật. Nhưng học luật ra không phải chỉ để cãi.

🔰 Có rất nhiều ngã rẽ cho cử nhân luật. Nhưng có người không thể chọn được một ngã rẽ nào. Thậm chí, chưa rẽ đã ngã.

🔰 Học luật đa phần là nữ (chiếm trên 70%) nhưng những đại luật sư đa phần là nam.

🔰 Sinh viên Luật, bình thường học tốt không có nghĩa là đi thi đã được điểm cao.

🔰 Có hững điều luật khi học tất cả đều cùng hiểu. Khi ra trường mỗi người một kiểu ( Tòa – Viện – Luật sư).

🔰 Sinh viên Luật thi xong mới biết mình đã học gì.

🔰 Sách luật là một tài sản quý giá. Bởi vì rất ít khi được khuyến mại.

🔰 Sinh viên luật được dạy và học từ những "giảng viên giỏi”. Nhưng không nhiều trong số đó là “người thợ lành nghề”

🔰 Dân luật không gắp lửa bỏ tay người mà phải làm cho thằng khác gắp lửa bỏ vào tay người mà mình muốn bỏ.

🔰 Học Luật để nhìn đời bằng Luật nhưng thực hiện thì không hẳn đã như Luật.

🔰 Nhiều sinh viên cho rằng, học luật là để lách luật.

🔰 Người ta nói sinh viên trường Luật rất khô khan và nghiêm túc, nhưng sự thật thì chúng nó “điên và khó đỡ vô cùng”.

🔰 Câu nói cửa miệng của sinh viên trường Luật là: “Căn cứ pháp lý đâu.”

🔰 Khi học thì Luật cũ, khi ra trường thì Luật mới ban hành và áp dụng Luật mới.

Theo Dân Luật
2.180