Ninh Thuận: Đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh

(Việc làm Ninh Thuận) Việc làm là yếu tố quyết định đến cuộc sống của mỗi con người trong độ tuổi lao động. Nếu không giải quyết tốt việc làm cho người lao động sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riên và của một quốc gia nói chung. Hiện nay công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã và đang trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng, không những trước mắt mà còn cả về lâu dài, nhiệm vụ này cũng đã được tỉnh Ninh Thuận xác định là vấn đề then chốt.

Trong thời gian qua và hiện nay trên cơ sở kế thừa các cơ chế, chính sách và theo hướng dẫn của Trung ương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ trì và phối với các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác giáo dục nghề nghiệp đạt nhiều thành tích tích cực góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ban, ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý hoạt động dạy nghề, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về dạy nghề, quy chế chuyên môn, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ học nghề; xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bà tỉnh;  đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm thông qua việc ký kết các hợp đồng cung ứng lao động với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tích cực đưa giáo viên, học sinh sinh viên đến doanh nghiệp để thực tập, nâng cao trình độ tay nghề, làm quen với tác phong lao động công nghiệp tại một số đơn vị tỉnh như: Công ty Muối Hạ Long-Phước Minh, Trung Tâm toa xe Tháp Chàm, Inox Cường; Công ty Điện lạnh Thanh Vương; Sài gòn Ninh Chữ; Ban quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận, Nhà Mày Bia Sài Gòn tại Ninh Thuận, Công ty Bao bì Tân Định-Cụm Công nghiệp Tháp Chàm, NIKOCHI Chí Khoa, Công ty May Tân Tiến,... và một số đơn vị ngoài tỉnh như: Cty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Nam Miền Trung-Vĩnh Tân-Tuy Phong-Bình Thuận, Công ty Nhựa Đại Đồng Tiến-Bình Dương, Công ty Cổng phần LiLaMa 18, Công ty Cổng phần LiLaMa 45.1,... các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên được tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nói chung và người lao động nói riêng về vai trò của đào tạo nghề đối với tạo việc làm tăng thu nhập.

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 22 cơ sở đăng ký tham gia hoạt động dạy nghề. Hiện nay rà soát lại và cấp giấy phép 20 cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đang hoạt động dạy nghề: trong đó có 12 cơ sở công lập (06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 06 cơ sở có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp), trong đó có 01 trường Cao đẳng nghề, 02 trường Trung cấp và 03 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện, có 08 cơ sở ngoài công lập với quy mô đào tạo nguồn nhân lực là 8.500 người hàng năm. Hầu hết các cơ sở dạy nghề được hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề phục vụ cho việc đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Để đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề đã chủ động đào tạo nghề mới, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực đào tạo nghề. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng người lao động sau khi đào tạo nghề không có việc làm hoặc học nghề xong nhưng không làm nghề đã học, hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan, địa phương, cơ sở đào tạo tổ chức rà soát lại danh mục đào tạo nghề cho phù hợp với yêu cầu xã hội và nhu cầu của người học.

Từ đầu năm đến nay (ước thực hiện cả năm 2017), toàn tỉnh đã thực hiện giáo dục nghề nghiệp cho 9.175 người, đạt 106,12% so với kế hoạch năm, trong đó trình độ, trung cấp, cao đẳng nghề có 1.311 người,  trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng 7.864 người (trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2.805 người đạt 107% so với kế hoạch năm). Các ngành, nghề đào tạo như: Điện công nghiệp, cơ khí, xây dựng, ... Ngoài ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo thêm một số nghề mà người lao động có nhu cầu học: Nông nghiệp, chăn nuôi, thú y, lái xe ôtô, may mặc, du lịch, dịch vụ,... sau đào tạo, khoảng 80% số lao động tìm được việc làm ổn định.

Thông qua các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người lao động tại các địa phương đã mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, canh tác, sản xuất, kinh doanh,… tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng, tăng năng suất lao động, góp phần ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho bản thân người lao động tại khu vực nông thôn; tập trung tổ chức các lớp đào tạo thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến các mặt hàng từ nông sản, hải sản bởi phần lớn lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh là lao động nông nghiệp, ngư nghiệp. Đối với các nghề phi nông nghiệp thì tập trung dạy các nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, làng nghề, làm gia công theo sản phẩm,… Đối với nghề nông nghiệp thì tập trung dạy các nghề theo Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, các lớp chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp. Trong năm đã có trên 45% tương đương với trên 1.262 người lao động theo chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn chuyển đổi nghề từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cụ thể các ngành nghề như: Lái xe ôtô 23 người, may mặc 130 người, du lịch 85 người, dịch vụ 63 người, chế biển thủy hải sản 78 người, thuyền trưởng máy trưởng 204 người, đan móc len 40 người.v.v...

Đạt được những kết quả như trên, trước hết là nhờ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan và các địa phương trong tỉnh, tranh thủ sự hỗ trợ nghiệp vụ các đơn vị liên quan ở Trung ương. Chính phủ cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách tương đối kịp thời, đầy đủ. Sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy vậy, việc tuyển sinh ở các trường nghề ngày càng khó khăn hơn khi điều kiện vào đại học hiện nay khá dễ, do vậy việc tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu nhà trường với người học, với xã hội bằng sản phẩm đầu ra đáp ứng yêu cầu và cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp là vấn đề thách thức đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Để thực hiện được điều đó, một trong những định hướng trong thời gian tới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung là chuyển đổi chương trình đào tạo theo hướng giảm tải, tích hợp, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cung và cầu nhân lực cả về số lượng và chất lượng.

Giải quyết việc làm, ổn định đời sống người lao động

Song song với công tác dạy nghề, công tác giải quyết việc làm cho người lao động được tỉnh đặc biệt chú trọng, đã đề xuất triển khai xúc tiến tổ chức các Hội nghị tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động tại các huyện, thành phố nhằm tiếp tục triển khai tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị 04/CT-TU ngày 23/11/2015 về chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; với mục tiêu đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm, ổn định đời sống người lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Năm 2017 (ước thực hiện), toàn tỉnh đã tạo mới việc làm cho 16.440 người đạt 106% kế hoạch năm. Trong đó: Tạo việc làm trong tỉnh chiếm 27,48% trên tổng số lao động được giải quyết việc làm; lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài là chiếm 71,73% trên tổng số lao động được giải quyết việc làm; lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 130 lao động, chiếm 0,79% trên tổng số lao động được giải quyết việc làm, đạt 108,33% so với kế hoạch năm 2017 và bằng 126,21% so với cùng kỳ năm 2016.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tích cực chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho người lao động; phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương thực hiện việc kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin nhu cầu lao động năm 2017. Bên cạnh việc giải quyết việc làm trong nước, công tác xuất khẩu lao động và tạo nguồn xuất khẩu lao động tiếp tục dược duy trì và phát triển. Đặc biệt tiếp tục duy trì hoạt động sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm với tần suất tổ chức là 02 phiên/tháng với 47 phiên giao dịch, có 104 lượt doanh nghiệp và trên 1.492 lượt người lao động tham gia đăng ký tìm việc làm, trong đó có 834 người lao động được phỏng vấn tại sàn giao dịch việc làm và có 282 người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại sàn giao dịch.

Nguồn lao động của tỉnh dồi dào, tuy nhiên việc cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thực sự hiệu quả do người lao động có tâm lý kén chọn công việc, doanh nghiệp còn tuyển nhiều lao động phổ thông, chưa có cơ chế đãi ngộ hợp lý với người lao động có trình độ được đào tạo nghề đúng ngành nghề, thường xuyên thay thế lao động nhất là đối với lao động phổ thông.

Để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thời gian tới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhất là Chỉ thị 04/CT-TU ngày 23/11/2015 về chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016–2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 16/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định chính sách hỗ trợ vay vốn từ ngân sách địa phương đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 404/QĐ – UBND ngày 18/02/2016 về phê duyệt Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016–2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức tư vấn: trực tiếp, qua điện thoại, trực tuyến qua internet... để cung cấp cho người lao động những thông tin cần thiết, cập nhật về ngành nghề đào tạo, nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh, mở ra cho người lao động thêm nhiều cơ hội giải quyết việc làm; tăng cường liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua nhiều hình thức hợp đồng liên kết đào tạo và tuyển dụng sau đào tạo; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, tham gia vào quá trình giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của người học, tư vấn, giới thiệu việc làm…triển khai rà soát, ghi chép, cập nhật thông tin về cung – cầu lao động, diễn biến thị trường lao động; đào tạo nghề gắn với thực hành tạo “đầu ra” cho người học; đào tạo những nghề thiết thực với lao động nông thôn và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn chính sách của tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về dạy nghề, giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, cung cấp thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các nghề đào tạo, địa chỉ sử dụng lao động; điều kiện tuyển dụng và mức thu nhập trên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn.

2.517 
Click vào đây để xem danh sách 84 Việc làm Ninh Thuận đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Ninh Thuận
Click vào đây để xem danh sách 84 Việc làm Ninh Thuận đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Ninh Thuận

Nguyễn Xuân Huy Đỗ Thanh Hưng Lương Gia Bảo Nguyễn Minh Thuận Đinh Huy Tuấn Huỳnh Hữu Huy Trường Đoàn Thế Anh Bạch Nhật Đăng Lê Quý Đinh Trương Công Thành Nguyễn Đình Tú Nguyễn Đức Nghĩa Trần Ngọc Hoài Dô Lôi Quốc Dũng Trần Thanh Liêm Trương Thiện Phát Tạ Ngọc Triết Trương long Nông Minh Chiến Nguyễn Chí Minh Nguyễn Văn Quân Trần Xuân Quyền Nguyễn Tuấn Sơn Hồ Trần Phú Lộc Nguyễn Võ Thanh An Võ Hoàng Khánh Nguyễn Thanh Hoàng Vũ Đức Hưng Nguyễn Đức Huy Nguyễn hữu nghị Bùi Bài Bình Nguyễn Ngọc Hồng Ân PHẠM MINH ANH Bùi Thị Yến Nguyễn Thị Bảo Châu Lê Minh Thảo Trân Nguyễn Thị Thu Thảo Bế Bích Diệp Phan Thị Mộng Thư Nguyễn Dương Thu Liễu Nguyễn Cẩm Tú Trần Thùy Linh Nguyễn Thị Tuyết Cao Thị Linh Chi Nguyễn Thị Hoa Lý Thị Hồng Quy Nguyễn Thị Anh Thư Ngô Trần Tường Vi Nguyễn Thị Thanh Yến Hồ Thị Tuyết Hoa Trần Uyên Hồ Nguyễn Đông Nghi Nguyễn Hoài Hoàng Hạ Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Khánh Huyền Phạm Thanh Hà Ngân Huỳnh Lê Chung Thủy Phùng Phương Như Trần Hoàng Quy Vũ Thị Thùy Nguyễn Trương Thị Mỹ Hồng Hạnh Nguyên Trần Thị Thu Hà Nguyễn Thị Hải Linh Lương Phương Thảo Trần Thị Minh Trâm Bui Hương Lan Hoàng Ngọc Ánh Đoàn Thị Ngọc Dung Đinh Thị Thảo Nguyễn Thanh HÀ Nguyễn Cẩm Tú Trần Thị Cẩm Thi Nguyễn Thị Hồng Trà Nguyễn Thị Minh Nghĩa Nguyen Nhat Anh Huỳnh Thị Anh Chi Đào Thị Bích Ngọc Nguyễn Thảo Uyên Ly Vũ Thị Thùy Đặng Nhật Lệ Phạm Hồng Phúc Văn Thị Châu Hà Huyền Lương Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Ngọc Hà Thùy Linh Nguyễn Giang Kòi Đinh Thanh Trúc Nguyễn Thị Ngọc Hương Huyền Nguyễn Đồng Thị Kim Phương Hùynh Thị Thanh Thúy Lương Thị Thanh Tâm Lương Thị Thu Hà Ngô Thị Tuyết Nguyễn Gia Kỳ Duyên Trần Thị Thanh Hà Trần Thùy Trang Đào Thị Nhinh Hoàng Thị Lan Anh NGUYỄN THUỲ TRANG Huỳnh Thị Tố Quyên Lâm Thị Ánh Minh Trần Hải Qanh Nguyễn Thị Thanh Yến Lê Thị Ánh Nguyễn Ngọc Ánh Bùi Thị Hường Nhung Lê Thị Hà Huỳnh Thị Thanh Vân Hoàng Thị Thúy Kiều