NLĐ được tham gia ý kiến khi xây dựng, sửa đổi thang, bảng lương

2.064 lượt xem 
Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.


Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Theo đó, có nhiều điểm mới quan trọng so với quy định hiện hành tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP, như là:

- Người lao động được quyền tham gia ý kiến khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động;

- Người lao động cũng được quyền đề xuất nội dung thương lượng tập thể;

- Bên cạnh đó, còn bổ sung hình thức thực hiện dân chủ khác là hệ thống thông tin nội bộ.

Nghị định 149/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 và thay thế cho Nghị định 60/2013.

Châu Thanh

Nguồn Thư Viện Pháp Luật

Bình luận:


Hình mã xác nhận