Phải thành lập Hội đồng An toàn - vệ sinh lao động?

2.042 lượt xem 

Đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1, TP HCM hỏi: "Theo quy định tại điều 38 Nghị định 36/2016/NĐ-CP thì công ty chúng tôi không thuộc trường hợp phải thành lập Hội đồng An toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ). Tuy nhiên, đoàn kiểm tra về AT-VSLĐ của Trung tâm Y tế quận lại căn cứ Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH và cho rằng công ty phải thành lập Hội đồng AT-VSLĐ. Xin hỏi công ty phải xử lý tình huống này ra sao?".

Phải thành lập Hội đồng An toàn - vệ sinh lao động? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Khoản 1 điều 75 Luật AT-VSLĐ quy định: Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động thành lập Hội đồng AT-VSLĐ cơ sở. Quy định này được cụ thể hóa tại điều 38 Nghị định 36/2016/NĐ-CP. Theo đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực, ngành nghề quy định tại khoản 1 điều 36 nghị định này và sử dụng từ 300 người lao động trở lên; cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại điểm a khoản này, có sử dụng từ 1.000 người lao động trở lên; tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải thành lập Hội đồng AT-VSLĐ cơ sở.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác với cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại khoản 1 điều này thành lập Hội đồng AT-VSLĐ nếu thấy cần thiết và đủ điều kiện để hoạt động.

Như vậy, ở trường hợp trên, công ty không thành lập Hội đồng AT-VSLĐ cơ sở thì bố trí ít nhất một người làm công tác AT-VSLĐ chuyên trách theo quy định tại khoản 1 điều 72 Luật AT-VSLĐ và điểm b khoản 2 điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

Nguồn Báo Người Lao Động

Bình luận:


Hình mã xác nhận