Phân biệt Văn phòng luật sư và Công ty luật

(có 4 đánh giá)

Tổ chức hành nghề luật sư gồm Văn phòng luật sư và Công ty luật, vậy giữa Văn phòng luật sư và Công ty luật có những điểm khác biệt ra sao?

Những điểm giống nhau cơ bản giữa Văn phòng luật sư và Công ty luật

Theo quy định tại Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012) thì giữa Văn phòng luật sư và Công ty luật có những điểm giống nhau cơ bản sau đây:

(1) Công ty luật và Văn phòng luật sư đều được xem là tổ chức hành nghề luật sư và đều có các quyền sau đây:

- Thực hiện dịch vụ pháp lý.

- Nhận thù lao từ khách hàng.

- Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tư vấn, giải quyết các vụ việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi được yêu cầu.

- Hợp tác với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

- Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch trong nước.

- Đặt cơ sở hành nghề ở nước ngoài.

- Các quyền khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(2) Để thành lập Văn phòng luật sư và Công ty luật thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về luật sư;

- Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

Phân biệt Văn phòng luật sư và Công ty luật

Phân biệt Văn phòng luật sư và Công ty luật (Hình từ Internet)

Phân biệt Văn phòng luật sư và Công ty luật

Ngoài những điểm giống nhau nêu trên thì giữa Văn phòng luật sư và Công ty luật có những điểm khác nhau cơ bản sau đây:

Tiêu chí

Văn phòng luật sư

Công ty Luật

Loại hình

Được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân

Có thể được tổ chức và hoạt động theo loại hình:

- Công ty luật hợp danh; hoặc

- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

Số thành viên thành lập

Do một luật sư thành lập.

- Công ty luật hợp danh: Do ít nhất hai luật sư thành lập và không có thành viên góp vốn.

- Công ty luật TNHH 1 thành viên: Do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

- Công ty luật TNHH 2 thành viên trở lên: Do ít nhất hai luật sư thành lập.

Đại diện theo pháp luật

Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.

- Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty luật.

- Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thoả thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

Đặt tên

 

Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”

Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thoả thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”

Chịu trách nhiệm

 

Trưởng văn phòng phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng.

- Công ty luật hợp danh: Chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng tài sản của công ty, nếu tài sản của không đủ để thanh toán các khoản nợ thì các thành viên hợp danh phải tiếp tục lấy tài sản của mình ra để thanh toán các khoản nợ của công ty.

- Công ty luật TNHH: Thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn đối với phần vốn góp.

 

(có 4 đánh giá)
Mai Thanh Lợi
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.714 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Luật sư
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Luật sư