Phát huy vai trò ngành tư pháp trong công tác xây dựng hệ thống pháp luật

Ngày 17-10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết của Trung ương trong lĩnh vực tư pháp từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, cơ quan Trung ương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành tư pháp trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ðồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp trao đổi thẳng thắn những kết quả làm được, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng thời gian qua, nhất là sau Ðại hội XII của Ðảng trên các lĩnh vực của bộ, ngành tư pháp.

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo vắn tắt tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp. Theo đó, với vai trò là cơ quan giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch tổng thể và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bộ Tư pháp cũng tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua các đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Ðảng trong văn kiện Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ đã thẩm định 778 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 87 đề nghị xây dựng văn bản. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày càng được tăng cường, bảo đảm thực chất, hiệu quả; đã kịp thời yêu cầu cơ quan ban hành văn bản xử lý, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các văn bản trái pháp luật… Công tác bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp và xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đã tạo những chuyển biến rõ nét đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

PV

Theo Báo Nhân Dân
2.130 

Phạm Bá Phúc Phan Trần Hữu Nghĩa Trương Quang Việt Nguyễn Đình Tuệ Trần Nhật Tâm Nguyễn Hoàng Minh Bùi Văn Trương Nguyễn Đăng Triều Nguyễn Minh Hiền (Minh Hy) Vi Đức Giang Đào Duy Bình Huỳnh Văn Dương Hoàng Nông Xuân Mai Tuấn Anh Lê Trọng Huy Nghiêm Ngọc Thế Anh Trần Hà Nguyễn Huy Tuấn Đặng Hoàng Quân Võ Thành Tài Trần Văn Tùng Phạm Tú Đào Duy Bình Huỳnh Hồ Trung Lương Minh Hải Phan Thành Danh Trần Ngọc Triết Võ Thành Lợi Trần Mạnh Hùng Thai Tran Quoc Lê Quyết Thắng Bùi Mạnh Phú Nguyễn Anh Tuấn Lê Văn Luân Phạm Đức Thịnh Võ Thị Kim Anh Nguyễn Thị Thu Hiền CAO HOÀNG PHƯƠNG UYÊN Nguyễn Thị Nhàn Hoàng Thị Hoà Thanh Hương Nguyễn Thị Phương Huyền Nguyễn Hồng Anh Bùi Nguyễn Ngọc Thương Lê Thị Ngọc Tuyết Phạm Thu Giang Nguyễn Anh Thư Từ Thị Mận Nguyễn Thị Thanh Tuyền Vũ Thanh Tâm Lại Thị Phương Nhung Đặng Thị Thùy Trâm Trịnh Thùy Trang Huỳnh Thị Thu Ngân Hà Hoàng Hạc Phượng Thư Ngô Đình Trị An Vương Thị Hồng Thuý Lê Trần Mỹ Duyên Dương Đình Phương Uyên Đinh Mỹ Linh Trần Thị Vân Huyền Phạm Thị Bé Hà Thị Thu Giang Lâm Thị Sa Ly Chu Hoàng Minh Tâm Hồ Thị Mỹ Linh Cao Thị Hải Yến Pham Thu Van Nguyễn Huỳnh Thu Hà Nguyễn Thị Hồng Anh Lại Thị Phương Nhung Phó Thị Thanh Hà Hoàng Thị Vân Anh Phan Thị Ngọc Hiếu Lê Ngọc Hương Quyền Nguyễn Thị Thùy Nga Huỳnh Mỹ Chu Nguyễn Khuyên Lê Thị Hoàng Nhi Nguyễn Thị Tuyết Nhung Lê Mai Anh Lê Thị Hương Lan Nguyễn Thị Thanh Thúy Trần Nhã Tú Nguyễn Thị Kim Ny Phạm Ngọc Thảo Trần Hoàng Phương Dung Phùng Hoa Kim Huệ Nhung Lại Thị Phương Nguyệt Hr Trần Thị Quỳnh Trang Trần Thị Bích Tuyền Mai Hoàng Trang