Phát huy vai trò ngành tư pháp trong công tác xây dựng hệ thống pháp luật

Ngày 17-10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết của Trung ương trong lĩnh vực tư pháp từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, cơ quan Trung ương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành tư pháp trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ðồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp trao đổi thẳng thắn những kết quả làm được, vấn đề còn khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng thời gian qua, nhất là sau Ðại hội XII của Ðảng trên các lĩnh vực của bộ, ngành tư pháp.

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo vắn tắt tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp. Theo đó, với vai trò là cơ quan giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch tổng thể và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bộ Tư pháp cũng tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua các đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Ðảng trong văn kiện Ðại hội XII của Ðảng, các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ đã thẩm định 778 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 87 đề nghị xây dựng văn bản. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày càng được tăng cường, bảo đảm thực chất, hiệu quả; đã kịp thời yêu cầu cơ quan ban hành văn bản xử lý, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các văn bản trái pháp luật… Công tác bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp và xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đã tạo những chuyển biến rõ nét đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

PV

Theo Báo Nhân Dân
2.179 

Nguyễn Quang Hưng Hồ Ngọc Đô Võ Thành Trung Trương Văn Dũng Lục Văn Tuấn Trần Xuân Vũ Nguyễn Anh Hiếu Lê Chí Nhuận Trương Xuân Dương Nguyễn Phước Lộc Nguyễn Tấn Lực Lucifer Võ Lê Nhật Thông Lê Phú Phúc Nguyễn Hoàng Hưng Trần Bá Tú Thạch Huỳnh Nhung Hoàng Thế Đức Đào văn phương Nguyễn Tuấn Linh Phạm Từ Thiện Tâm Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thành Danh Nguyễn Đình Tùng Thạch Huỳnh Nhung Nguyễn Lương Đạt Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Hữu Thịnh Hoàng Nguyễn Tiến Đạt Bùi Văn Vủ Linh Võ Thanh Thái Thị Vương Hà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Trần Huyền Nhật Hạ Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Hoàng Yến Hoàng Thị Lan Anh Trần Thị Trúc Linh Lê Đặng Tố My Tiêu Hoàng Mỹ Phụng Nguyễn thị Lệ Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Quỳnh Như Vũ Bảo Uyên Trần Nguyễn Thủy Tiên Phạm Vũ Hoài Thương Trần Thị Hải Yến Mai Thị Tươi Phạm Quỳnh Anh Phạm Mỹ Nhật Anh Nguyễn Thị Thu Hà Lưu Thị Như Ý Nguyễn Thị Kim Thanh Trần Huyền Ngọc Hạ Võ Thị Ngọc Thanh Nguyễn Diệu Hoa Lương Minh Hằng Nguyễn Thị Đinh Kông Hà Thị Diệu Trần Thị Trà Giang Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Minh Hiền Lê Thị lương Hoàng Thị Lan lê thị như yến Le Bich Hop Võ Thị Châu Phí Thảo Nhung Nguyễn Thị Mai Phương Vi Thị Dung Hồ Thị Diệu Lành Tân Thị Thanh Thảo Lý Hồ Trần Thị Kim Ngọc Lê Thúy Hồng Phạm Ngọc Mai Bùi Hoài Thanh Trúc Đặng Thị Bích Hà Nhâm Thị Diệu Linh Lê Thái Nguyệt Mai Hồng Nhung Phạm Thị Thúy Quỳnh Đỗ Thị Hiền Hồ Vũ Minh Phương Lê Ngọc Bảo Ngân Lê Thị Kiều Mai Nguyễn Ngọc Thanh Hằng NÔNG THỊ HOÀI THANH Triệu Thị Yến Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Hoàng Mỹ Trần Thị Yến lê thị như yến Võ Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Như Vân Nguyễn Thị Nhiễu Vi Thị Hồng Liên Nguyễn Kim Thoa Bùi Thị Nguyên Phượng Nguyễn Thị Ngọc Hà Lê Thị Bích Hiền Đinh Mai Thơm Bùi Thị Út Thơ Nguyễn Thị Gấm Đặng Thị Phương Thảo Ngô Thị Phương Trinh TRAN UYEN LY Mai Thị Hồng Vân Hồng Bảo Trân Nguyễn Thị Thanh Huyền NGUYEN THI LAM OANH Nguyễn Huỳnh Phước An Nguyễn Phương Thảo Đặng Ngọc Trâm