Phiên họp thứ VIII, Nhiệm kỳ II Hội đồng Luật sư toàn quốc: Nhiều nội dung quan trọng được hoàn thành trong năm 2018

Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 đã được trình bày và thảo luận tại Phiên họp thứ VIII, Nhiệm kỳ II Hội đồng Luật sư toàn quốc vừa được tổ chức ngày 22/12 tại Hà Nội. Qua đó, những nội dung đưa ra nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của Hội đồng Luật sư toàn quốc.

1-7-5c2019dac1d36

 Khai mạc Phiên họp thứ VIII, Nhiệm kỳ II Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Tham gia Phiên họp có TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch LĐLSVN; các Phó Chủ tịch LĐLSVN: TS. LS. Phan Trung Hoài, LS. Nguyễn Văn Chiến, LS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, LS. Nguyễn Văn Trung, và các thành viên Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Các vị khách mời của hội nghị có: Trung tướng. GS. TS Nguyễn Ngọc Anh – Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an; bà Đặng Kim Hoa – Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Minh Đức – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; GS. TS Lê Minh Tâm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

2-6-5c2019dab1cbc

Phó Chủ tịch LĐLSVN - LS. Phan Trung Hoài đọc Báo cáo tóm tắt tổ chức, hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của LĐLSVN.

Trong Báo cáo tóm tắt tổ chức, hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của LĐLSVN do LS. Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch LĐLSVN trình bày nêu rõ: Năm 2018, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,98%, cao nhất từ năm 2011 đến nay. An ninh chính trị được giữ vững, đời sống có nhiều khởi sắc, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong đó, luật sư và nghề luật sư đã có những đóng góp tích cực vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, công dân, các tổ chức kinh tế xã hội. Đồng thời, đã phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, với tòa án nhân dân tham gia trong việc xét xử những vụ đại án tham nhũng, các vụ án hình sự, các vụ việc dân sự. Qua đó nhà nước và dư luận xã hội đánh giá cao vai trò của luật sư trong hoạt động tư pháp.

LĐLSVN đang tích cực thực hiện quản lý luật sư theo chế độ tự quản và quy chế hành nghề của Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền nhà nước. LĐLSVN đang thực sự thể hiện là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội với đội ngũ luật sư.

Một số nội dung nổi bật trong năm 2018 được trình bày trong báo cáo, cụ thể: Công tác xây dựng bộ máy nhân sự, hoàn thiện thể chế của LĐLSVN đang dần ổn định, bộ máy chuyên trách hoạt động hiệu quả. Trong năm 2018 đã sửa đổi, bổ sung 4 văn bản quan trọng; hoạt động thực hiện trợ giúp pháp lý của luật sư thay đổi từ 8 giờ/năm còn 4 giờ/năm; hoàn thành Dự thảo Quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kỉ luật luật sư; Dự thảo Sửa đổi bổ sung Điều lệ LĐLSVN; Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam…

Công tác tổ chức của các đoàn luật sư, phát triển số lượng thành viên liên đoàn luật sư Việt Nam được chú trọng. Hiện nay, thành viên LĐLSVN gồm có 63 đoàn luật sư và các luật sư thành viên, số lượng luật sư thành viên tính đến ngày 15/12/2018 là 13081 luật sư hành nghề tại hơn 4000 tổ chức hành nghề luật sư. So với năm 2017, số lượng luật sư tăng thêm hơn 1000 luật sư.

Về hoạt động bồi dưỡng, năm 2018 Trung tâm Bồi dưỡng trình LĐLSVN phê duyệt tổ chức được 101 lớp bồi dưỡng; công tác tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trong năm có 2 đợt, đã hoàn thành đợt 1.

3-1-5c2019daf01f6

Các luật sư thảo luận nội dung Báo cáo.

Trong năm, LĐLSVN nhận được 37 trường hợp đơn thư yêu cầu bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của luật sư từ các đoàn luật sư. LĐLSVN đã tiến hành nhanh chóng kịp thời việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của các luật sư thông qua việc thành lập các tổ công tác làm việc với các cơ quan có thẩm quyền. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, khen thưởng kỷ luật luật sư được chú trọng, trong năm có 261 đơn thư, LĐLSVN đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn luật sư giải quyết.

Công tác khen thưởng, LĐLSVN đã kịp thời động viên khen thưởng 214 tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động nghề nghiệp, tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam cho 131 luật sư có thời gian cống hiến cho nghề luật sư.

Hợp tác quốc tế, LĐLSVN đã ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ; Ký hợp tác với Đoàn Luật sư Tokyo; Tổ chức đoàn công tác khảo sát và học tập tại Nhật Bản dưới sự hỗ trợ của Dự án JICA; Trung tâm hòa giải Úc chính thức mời LĐLSVN sang thăm làm việc, ký bản hợp tác với Trung tâm… Qua đó, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được duy trì, củng cố và mở rộng, từ đó góp phần nâng cao vị thế LĐLSVN trong quan hệ quốc tế.

Nhiệm vụ chính trị pháp lý, xây dựng pháp luật, tính đến cuối năm 2018 LĐLSVN đã đóng góp ý kiến vào 28 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan; cử 177 luật sư trợ giúp pháp lý thuộc 6 đoàn luật sư với tổng số trên 500 vụ việc tại trụ sở tiếp dân của Trung ương; đóng góp ý kiến đối với việc rà soát 15 văn bản theo yêu cầu của hoạt động cải cách thủ tục hành chính; thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ án Đoàn Thị Hương tại Malaysia.

Tuy nhiên, một số tồn tại, hạn chế cũng đã được chỉ ra trong báo cáo như việc xây dựng trụ sở làm việc, việc phát ngôn của một số luật sư trên mạng xã hội, chất lượng luật sư chưa đồng đều, một số luật sư vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, hoạt động hành nghề còn gặp khó khăn, bộ máy tổ chức nhân sự mỏng, kiêm nhiệm nên hạn chế trong làm việc…

Trong năm 2019 một số nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, trong đó nâng cao năng lực, hoạt động hiệu quả của luật sư, phòng chống tiêu cực trong hành nghề là hết sức cần thiết. Gắn việc phát triển đội ngũ luật sư với chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, Quyết định số 123 của Chính phủ về đào tạo luật sư hội nhập quốc tế, Quyết định 1072 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư…

4-1-5c2019dc092f2

 Hầu hết các luật sư tán thành với các nội dung Báo cáo nêu.

Tại phần thảo luận, đa số các luật sư trong Hội đồng Luật sư toàn quốc tán thành với nội dung báo cáo. Tuy nhiên, theo các luật sư một số nội dung trong báo cáo cần phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tình hình hình thực tế như công tác đào tạo, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác khen thưởng, kỷ luật…

Đại diện Bộ Tư pháp, bà Đặng Kim Hoa – Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - phát biểu, đồng tình với phần lớn nội dung báo cáo và đánh giá có nhiều điểm mới đó là đưa nhiều nội dung phản ánh hoạt động của các đoàn luật sư, bám sát chức năng nhiệm vụ của LĐLSVN.

“Với quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự thì việc cử luật sư tham gia các án chỉ định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng tăng lên rất nhiều. Tuy vậy, chúng ta thực hiện rất tốt trách nhiệm của các đoàn luật sư cũng như các luật sư khi được cử tham giai tố tụng theo các vụ án chỉ định, đây cũng là điểm tôi nghĩ là góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của đội ngũ luật sư”, đại diện Bộ Tư pháp cho biết.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Hành chính – Tư pháp, Bộ Công an đánh giá cao những kết quả mà LĐLSVN đã đạt được trong năm 2018. Đánh giá việc trong quá trình thực thi Thông tư 70, Bộ Công an nhiều nội dung Thông tư cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới. Do đó, ngày 25/10/2018 lãnh đạo Bộ Công an đã có công văn gửi LĐLSVN đề nghị phối hợp trong việc tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Thông tư số 70. Qua đó, LĐLSVN đã tổ chức 2 hội thảo và lấy nhiều ý kiến đóng góp của cá nhân luật sư để sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp tình hình thực tiễn mới.

5-1-5c2019db32b8d

Trung tướng. GS. TS Nguyễn Ngọc Anh - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh cho biết: “Bộ Công an nói riêng và toàn lực lượng Công an nói chung rất trân trọng hoạt động của các cá nhân luật sư, các đoàn luật sư, LĐLSVN. Chúng tôi sẽ tiếp thu một cách triệt để, bình tĩnh sửa đổi, bổ sung nội dung trong Dự thảo để có 1 thông tư tốt nhất trong tình hình thực tiễn mới”.

6-1-5c2019db66d31
Các luật sư biểu quyết nội dung các Báo cáo của Hội đồng Luật sư toàn quốc.

Tại Hội nghị, các luật sư trong Hội đồng Luật sư toàn quốc đã biểu quyết thông qua Báo cáo tóm tắt tổ chức, hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo công tác Tài chính – Kiểm toán của LĐLSVN. Qua đó, tất cả các luật sư đều nhất trí với các nội dung được báo cáo tại Hội nghị.

Thanh Hà

2.254 
Click vào đây để xem danh sách 2.288 Tuyển dụng Chuyên viên pháp lý đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Chuyên viên pháp lý
Click vào đây để xem danh sách 2.288 Tuyển dụng Chuyên viên pháp lý đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng Chuyên viên pháp lý

Bùi Duy Tùng Đỗ Quốc Dũng Nguyễn Quang Thuận Lê Việt Hùng Nguyễn Hữu Tinh Hoa Nguyễn Văn Lưu Quang Đạo Trần Đức Huy Nguyễn Minh Hiếu Phạm Xuân Minh Sử Chấn Cao Chính Nguyễn Tâm Hoàng Đào Nhật Nam Trần Đinh Hoàng Long Nguyễn Thanh Luật Lê Việt Danh Đạt Quốc Toản Hoàng Anh Vũ Trần Hữu Bình Huỳnh Chí Phát Hoàng Anh Vũ Huỳnh Thanh Duy ÂSD Cao Tấn Phát Nguyễn Huỳnh Minh Khôi Phạm Tất Hoàn Nguyễn Hữu Tung Tạ Hoàng Đăng Phan Long Phú Lâm Nguyễn Kiều Duyên Lê Thụy Anh Thảo Hà Ngô Hải Anh Phan Thị Thanh Cao Thị Thùy Dung Lê Thị Hà An Vũ Thu Trang Nguyễn Thị Hương Đào Thị Hải Thương Hoàng Ngọc Diệp Huỳnh Thị Tố Uyên Phạm Thị Hồng Mi Lê Thị Ngọc Uyên Vũ Thị Thành Phong Nguyễn Thị Như Ý Ngô Thị Phượng Vương Thanh Ngân Mai Thị Phượng Bùi Thị Hồng Vân Trần Thị Như Quỳnh Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Hải Phạm Nguyễn Ngân Sang Hoàng Thị Trung Châu Phạm Minh Thu Bùi Thị Minh Châu Yen Nguyen Hồng Sa Đinh Võ Thị Xuân Trúc Lang Thị Thái Uy Trần Ngọc Diệp Nguyễn Ngọc Tường Vy Chung Diệu Quỳnh Nguyễn Thị Nhung Trần Thị Thanh Nguyễn Thị Huyền Trang Dương Thị Thúy Trang Lưu Khánh Linh Huỳnh Mai Trâm Lê Thị Hà An Trịnh Trần Diễm My Đỗ Thị Hương Thảo Nguyễn Tuyết Phụng Hồ Thị Khánh Vân Trần Hà My Quỳnh Mai Lê Phạm Thị Hoài Lê Đỗ Quỳnh Mai Huỳnh Ngọc Thanh Quỳnh Lê Thị Vân Nguyễn Trung Yến Nguyễn Thị Hà Lê Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Thị Bạch Phượng Nguyễn Hà Anh Phạm Thị Hồng Anh Nguyễn Trang Trương Ngọc Mai Đỗ Thuỳ Linh Trần Thị Minh Hiền Diệu Thị Thu Thảo Nguyễn Lê Như Hảo Phan Kiều Phương Nguyễn Thị Anh Thư MÃ MỸ HẰNG Khánh Huyền Minh Hoa Nguyễn Lê Thị Phương Thùy Phan Thị Mỹ Trần Thị Thanh Nguyễn Thị Thúy Diễm Nguyễn Phước Thu Hiền Nguyễn Thu Trang Nguyễn Trương Phương Hoa Phạm Thị Thành Đoàn Thị Ngọc Diệu