Quảng Nam: 98,5% lực lượng lao động có việc làm

Sáng 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động, việc làm và dạy nghề trên địa bàn tỉnh; bàn giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo kết quả điều tra cung lao động năm 2015, dân số tỉnh từ 15 tuổi trở lên là hơn 1,145 triệu người, trong đó lực lượng lao động hơn 742 nghìn người; số lao động có việc làm là hơn 731 nghìn người, chiếm tỷ lệ 98,5% so với lực lượng lao động; số lao động thất nghiệp hơn 11 nghìn người, chiếm tỷ lệ 1,5%. Còn theo kết quả điều tra cầu lao động năm 2015 được tổ chức tại 2.563 doanh nghiệp, có hơn 97 nghìn lao động đang làm việc trong doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng thêm lao động của các doanh nghiệp là gần 12 nghìn lao động. Trong năm 2015, toàn tỉnh có 38.851 lao động đi làm việc ngoài tỉnh, chiếm 5,25% lực lượng lao động tỉnh. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp qua phiên giao dịch việc làm lần thứ I/2016 là rất lớn với 77 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng hơn 7 nghìn lao động, nhưng hiện chỉ có 204 người lao động đăng ký tìm việc làm qua kênh này. Năm 2015, toàn tỉnh có 352 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài và có hơn 100 lao động trúng tuyển các chương trình tuyển chọn thực tập sinh tại Đức và Nhật Bản.

Đối với công tác dạy nghề, hiện nay toàn tỉnh có 47 cơ sở dạy nghề; tổng số cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề của tỉnh hiện nay là 1.284 người, trong đó số giáo viên đạt chuẩn chiếm 87,6%. Năm 2015, có hơn 30 nghìn lao động tham gia học nghề, trong đó cao đẳng nghề có 209 người, trung cấp nghề có hơn 1 nghìn người, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng có gần 29 nghìn người. Tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề trong năm 2015 có hơn 2 nghìn người.

Tại cuộc họp, một số hạn chế, khó khăn cũng được chỉ ra như: nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật lao động; số lượng lao động đi làm ở nước ngoài còn thấp so với tiềm năng; công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của thị trường lao động, nhất là nhu cầu nhân lực chất lượng cao…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu gồm tuyên truyền thay đổi nhận thức về vấn đề học nghề và việc làm; tham mưu UBND tỉnh những cơ chế, chính sách đối với người học nghề; điều tra và có số liệu xác đúng về thực trạng lao động để làm căn cứ hoạch định các chính sách vĩ mô, có hướng đào tạo và chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý; rà soát lại tất cả các trường nghề, tạo sự chuyển biến trong đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo theo đơn đặt hàng, gắn với địa chỉ làm việc sau đào tạo.

2.063 
Click vào đây để xem danh sách 371 Việc làm Quảng Nam đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Quảng Nam