Quốc hội phê duyệt hơn 3 triệu tỉ đồng vay nợ trong 5 năm tới

Với tổng mức vay trong 5 năm tới là 3,068 triệu tỉ đồng, Quốc hội đề nghị để đảm bảo an toàn nợ công phải thường xuyên đánh giá các tác động của vay vốn, có giải pháp kiểm soát đặc biệt quản lý nợ công.

Sáng 28-7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, thống nhất trong 5 năm tới, tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 8,3 triệu tỉ đồng, gồm thu từ thuế, phí chiếm 13-14%; thu nội địa bình quân 85-86% tổng GDP.

Tổng chi ngân sách nhà nước khoảng 10,26 triệu tỉ đồng, với tỉ trọng chi đầu tư phát triển bình quân 28% (2,87 triệu tỉ đồng), chi thường xuyên chiếm 62-63%.

Nghị quyết cũng nêu mục tiêu phấn đấu tăng tỉ trọng chi đầu tư đạt khoảng 29%, giảm tỉ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60% và bội chi ngân sách nhà nước cho cả giai đoạn bình quân 3,7% GDP.

Quốc hội cũng thống nhất tổng mức vay trong 5 năm tới là 3,068 triệu tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương vay khoảng 2,9 triệu tỉ đồng với nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 1,7 triệu tỉ đồng. Tổng mức vay của ngân sách địa phương khoảng 148.000 tỉ đồng và nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 35.300 tỉ đồng.

Quốc hội đặt ra mục tiêu hằng năm trần nợ công không quá 60% GDP, ngưỡng cảnh báo là 55% GDP; trần nợ Chính phủ không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP; trần nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP…

Giải trình thêm trước khi đại biểu biểu quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đang phát triển, không chỉ có nhu cầu vay nợ để tăng đầu tư mà còn phải dự phòng các tác động phức tạp của đại dịch COVID-19.

Theo đó, để bảo đảm an toàn nợ công, Quốc hội yêu cầu thường xuyên đánh giá những tác động của vay vốn đến dư nợ công, nợ Chính phủ và nghĩa vụ trả nợ. Trường hợp các chỉ tiêu nợ công chạm ngưỡng cảnh báo, Chính phủ báo cáo Quốc hội để có giải pháp kiểm soát đặc biệt quản lý nợ công cũng như chấp hành nghiêm kỷ luật ngân sách.

Sáng cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn; chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tổng mức vốn đầu tư công trung hạn là 2,87 triệu tỉ đồng, dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương để xử lý những vấn đề phát sinh. Trong số này sẽ bố trí gần 65.800 tỉ đồng để thực hiện 3 dự án quan trọng quốc gia gồm cảng hàng không quốc tế Long Thành, hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 1). 

Trong đó riêng cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 1) được bố trí hơn 38.7000 tỉ đồng.

Ngân sách dành cho chương trình nông thôn mới được bố trí tối thiểu hơn 196.300 tỉ đồng để thực hiện, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bố trí tối thiểu 75.000 tỉ đồng cho chương trình giảm nghèo để giảm 1-1,5%/năm hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.

Để thực hiện hiệu quả, Quốc hội yêu cầu quá trình thực hiện phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh…

2.076 

Lê Minh Đức Trần Văn Duy Nguyễn Văn Phan Trần Lê Ngôi Mạc Kính Thi Trương Văn Núi Trần Xuân Khôi Nguyên Nguyễn Duy Phúc Phạm Duy Tân Duy Bùi Đức Nguyễn Hoàng Giang Vũ Gia Trung Nguyễn Hồng Phúc Nguễn Tuấn Nguyễn Đăng Khoa Ngô Minh Đức Nguyễn Thanh Tuyển Lê Trần Minh Thiện Nguyễn Phước Quý Hào Nguyễn Văn Nam Hồ Trần Ngọc Duy Trần Vũ Duy Bùi Duy Linh Nguyễn Anh Phương Huỳnh Thanh Tâm Đàm Hùng Mạc Kính Thi Nguyễn Văn Trung Trịnh Quang Khánh Phan Văn Tú Vinh Đăng Nguyễn KIỀU CÔNG DUY THÁI Phạm Xuân Dũng Trần Hoàng Long HOÀNG THỊ THU Trần Thu Hiền Huỳnh Quỳnh Như Nguyễn Thuỳ Trang Phạm Thị Hoài Phương Trần Thị Cẩm Vân Võ Thị Ngọc Huyền Đinh Thị Nhật Trâm Vũ Thị Tuyết Trần Thị Ngọc Thúy Mạc Mỹ Linh Lương Thị Nụ Nguyễn Thị Thanh Phương Lê Ngọc Nhi Phạm Thị Ngọc Mai Đặng Thị Hương Nhi Trương Thị Minh Trang Lữ Kim Thu Nguyễn Thị Trang Trịnh Thị Hoài Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Ngọc Vân Anh Đào Thị Vi Hoa Dương Thị Hiên Trần Thị Hồng Phượng Trần Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Lệ Trâm Vũ Hà Phương Đỗ Kim Hoàng Địch Thị Huệ Trần Minh Châu Sầm Phương Linh NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Huỳnh Thị Thảo Nguyên Mỹ Dung Phùng Thị Đinh Khánh Linh Phạm Như Quỳnh Lê Thị Kim Anh Trương Thị Thu Hương Chu Thị Kim Chi Trần Thị Hà Vũ Hiền Lương Đào Thị Quỳnh Trần Thị Hải Anh Phạm Thị Lan Hương Phan Lê Hương Lan Trần Thị Thanh Nga Phạm Thanh Thuý Lê Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Bích Duyên Nguyễn Minh Ngọc Trần Kim Chi Trần Thị Thuận Nguyễn Thị Lan Anh Phạm Xuân Bình Nguyễn Thị Lệ Trâm Nguyễn Kỳ Quân Nguyễn Thị Hồng Thoa Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nguyen Phuong Thanh Trần Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thị Ngọc Anh Thu Hồng Đoàn Thị Hoài Trinh Phùng Thị Mỹ Dung Đinh Tú Ngân Dương Hoàng Ngân Hoàng Thanh Xuân Nguyễn Ngọc Yến Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phạm Thị Phúc Nguyễn Lan Hương Lê Thị Hồng Gấm Trần Hà Phạm Trần Thùy Trang Hoàng Thị Lâm Xuân Nguyễn Thị Thanh Duy Vũ Thị Tuyết Thu Cao Thi Cẩm Nhung