Quy định về các tính mức lương thử việc trong hợp đồng thử việc

Quy định về các tính mức lương thử việc trong hợp đồng thử việc. Nội dung thoả thuận, mức lương, xử lý vi phạm đối với hợp đồng thử việc.

Khi giao kết hợp đồng thử việc, người sử dụng lao động và người lao động hoàn toàn được quyền thỏa thuận về công việc làm thử, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Việc thỏa thuận được chính xác tiền lương trong thời gian thử việc là một việc quan trọng. 

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật lao động 2012 về tiền lương trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận tuy nhiên cần đáp ứng được mức tối thiểu người sử dụng lao động chi trả cho người lao động là 85% so với mức lương của công việc này khi giao kết hợp đồng chính thức.

Vậy mức lương đối với một công việc khi người lao động tham gia làm việc chính thức được xác định như thế nào? Mức lương này đối với từng vị trí, yêu cầu công việc khác nhau thì người sử dụng lao động có thể đưa ra phù hợp với công việc đó hoặc trong lúc giao kết hợp đồng người lao động có thể thỏa thuận mức lương của mình với người sử dụng lao động và phải dựa trên mức lương tối thiểu vùng. Chính phủ dựa vào mức lương cơ sở, tình hình kinh tế đất nước và khả năng phát triển của từng vùng miền để quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu này được Chính phủ quy định và được phân chia theo vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV. 

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận và trả lương phải từ mức lương tối thiểu vùng trở lên, được quy định với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, đảm bảo đủ thời gian làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành công việc đã thỏa thuận thì: đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề không được thấp hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Thông thường, hằng năm Chính phủ sẽ ra Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó quy định cụ thể mức tiền lương đối với từng vùng và ban hành kèm theo danh mục địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng này. Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng và danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 01 năm 2018 và được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Mức lương tính trong thời gian thử việc cũng không bao gồm các khoản trợ cấp, thưởng, hỗ trợ ăn, gửi xe,… như tính trong thời gian làm việc chính thức.

Tóm lại, mức lương thử việc được chi trả cho người lao động tối thiểu bằng 85% mức lương của công việc này khi giao kết hợp đồng lao động. Mức lương của công việc thì phải phụ thuộc vào mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Nếu trong thời gian thử việc, nếu thấy công việc làm thử của người lao động đạt kết quả tốt hay theo đề nghị của người lao động thì người sử dụng lao động có thể xem xét và tăng lương cho người lao động trong thời gian này. Nếu có việc tăng lương thì cần làm phụ lục hợp đồng để bổ sung nội dung hợp đồng thử việc. 

Nếu trong thời gian thử việc mà người lao động có làm thêm giờ thì lương thêm giờ được bảo đảm tính theo quy định pháp luật. Theo đó, mức lương làm thêm giờ được tính như sau: bằng ít nhất 150% mức lương vào ngày thường, bằng ít nhất 150% mức lương vào ngày nghỉ hằng tuần; bằng ít nhất 300% mức lương vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Trừ những trường hợp đặc biệt bắt buộc phải làm thêm giờ thì việc làm thêm giờ phải được người lao động đồng ý và người sử dụng lao động phải đảm bảo thời giờ làm thêm cho người lao động trong thời gian thử việc theo quy định pháp luật. 

Nếu người sử dụng lao động có vi phạm về mức lương khi giao kết hợp đồng thử việc thì sẽ được xử lý như sau:

Trong trường hợp bên sử dụng lao động áp đặt mức lương thử việc và người lao động không hề có ý kiến gì hoặc kể cả lúc ký kết hợp đồng thử việc (tức đã có sự thỏa thuận thống nhất cả bên người lao động và người sử dụng lao động) quy định mức lương thử việc mà mức lương này thấp hơn 85% mức lương của công việc đó thì hoàn toàn đang vi phạm pháp luật. Khi có tranh chấp lao động, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính khi vi phạm về quy định thử việc theo quy định tại Điều 6 Nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau: phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả đủ 100% tiền lương của công việc đó cho người lao động.

Theo Luật Dương Gia
2.250 

Lương Thế Tài Nguyễn Đức Anh Bùi Trường Thông Lư Minh Quân Nguyễn Hồ Thạch Đào Kim Bảo Lê Hải Nam Nguyễn Văn Nam Phạm Quý Cảnh Ưng Ngọc Quốc Thái Phạm Ngọc Bằng Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Mạnh Đức Phạm Thanh Xuyên Nguyễn Phạm Đông Thuần Tô Ngọc Hưng Đặng Đăng Khoa Mạc Bảo Khương Đoàn Hữu Phúc Trương Văn Huấn Huỳnh Duy Tân Nguyễn Tuấn Anh Bùi Đức Chiến Trần Luật Nguyễn Trung Chính Nguyễn Tuấn Hà Đỗ Hoài Thanh La Quốc Phong Nguyễn Duy Khánh Nhật Đào Thị Bích Phương Trần Thị Hải Trần Huỳnh Như Mạc Thị Thu Hà Nguyễn Khánh Huyền Đặng Thị Thanh Phương Bùi Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Phương Thảo Lai Tú Quyên Phạm Sao Chi Hồ Tấn Phát Nguyễn Ngọc Mai Trần Thị Thu Thảo Trần Hương Thuỳ Trâm Đoàn Thị Tuyết Mai Cấn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Hải Anh Nguyễn Ngọc Thanh Thảo Ngô Trần Thuý Vân Thái Thụy Phương Thảo Nguyễn Mai Anh Hoàng Thị Thùy Nguyễn Thị Tuyết Mai thân thu hằng Trần Hương Giang Nguyễn Vũ Trúc Quỳnh Trần Thị Bảo Tem Vũ Thị Dung Trần Thị Hồng Nhung Lại Thị Huyền Lê Vũ Hoàng Hiếu Triệu Hoài Trinh Trần Thanh Ngân TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG Phạm Huỳnh Nhật Quỳnh Anh Minh Hoà Đào Như Quỳnh Võ Hà Băng Nguyễn Thị Minh Thúy Mai Thị Thuỳ Linh Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Hồng Diệp Tống Thị Hằng Phương Thảo Nguyễn Lê Thị Ngọc Yến Nguyễn Thị Mỹ Hương Lê Thị Huyền Trinh Trần Thị Bạch Vân Nguyễn Thanh Nga Bùi Thị Thu Hà Phạm Thị Vui Nguyễn Thị Thúy Huỳnh Hồng Phúc Trần Quyên Nguyễn Hồng Hạnh Lê Thị Bích Huyền Lily Chiem Trương Thị Kiều Loan Nhung Dương Lê Trúc Giang Đàm Thị Lan Hương Trần Thị Thanh Nga Hà Thị Ái My Trương Tú Mỹ Văn Thị Kiều Trinh Trương Vũ Phương Nga Trần Thị Đoan Phượng Phạm Thị Thu Hà