Rất nhiều người hiểu sai Chỉ thị 16/CT-TTg và Nghị định 176/2013/NĐ-CP

Những ngày vừa qua có rất nhiều câu hỏi đặt ra về việc chấp hành Chỉ thị “cách ly xã hội” của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó những thắc mắc về việc xử phạt các hành vi bị cấm được nhắc đến trong Chỉ thị 16/CT-TTg. NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT xin tổng hợp một số thắc mắc và những lỗi hiểu sai cơ bản trên các kênh truyền thông những ngày gần đây để quý bạn đọc hiểu rõ.

1. Chỉ thị 16/CT-TTg không phải là văn bản quy phạm pháp luật mang tính bắt buộc

Theo quy định tại Điều 4 Luật ban hành các văn bản QPPL 2015 có liệt kê hệ thống các văn bản được xem là văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó không có loại văn bản là Chỉ thị của Thủ tướng.

Như vậy, Chỉ thị 16/CT-TTg không có tính quy phạm. Điều này cũng đã được Văn phòng Chính phủ giải thích trên trang thông tin điện tử Chính phủ ngay sau khi Chỉ thị 16 được ban hành.

Theo Điều 4 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì căn cứ để xử phạt hành chính phải do Chính phủ quy định. Như vậy, có thể hiểu Chỉ thị 16/CT-TTg không phải là căn cứ để xử phạt hành chính bất kì cá nhân, tổ chức nào.

2. Nhiều người đang hiểu sai một số quy định xử phạt hành chính của Nghị định 176/2013/NĐ-CP

Điều 8 Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 2007 quy định về những điều cấm trong đó có nhắc đến hành vi:

“Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.”

Sau đó rất nhiêu người đang đọc, hiểu điều cấm này, cộng với Chỉ thị 16/CT-TTg để lấy làm căn cứ cho rằng có thể xử phạt người dân bằng việc dẫn chiếu đến Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

Cụ thể tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP có quy định xử phạt từ 100 – 300 nghìn đồng với hành vi Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế

Đọc quy định trên ta có thể thấy rằng nếu cá nhân có nguy cơ mắc bệnh nếu không chấp hành các biện pháp bảo vệ cá nhân thì có thể bị xử phạt. Nhưng cần phải lưu ý ở đây chủ thể “cá nhân có nguy cơ mắc bệnh” không chấp hành theo hướng dẫn của cơ quan y tế chứ không phải của bất kì cá nhân/tổ chức nào khác. Chỉ thị 16 của Thủ tướng là văn bản hành chính cá nhân, Thủ tướng Chính phủ không phải là cơ quan y tế.

Bên cạnh đó, hành vi bị cấm theo Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 2007 là hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Chỉ thị của Thủ tướng là văn bản hành chính cá nhân, không phải là “theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Dựa vào 02 phân tích trên, có thể thấy rằng việc áp dụng Khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP và Điều 8 Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm để xử phạt các cá nhân không chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg là không đúng theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2015.

Theo NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
4.789 

Bình luận:


Hình mã xác nhận