Sabeco không phải nộp hơn 2.495 tỉ đồng vào ngân sách?

Sau hơn một năm dùng dằng, tại công văn của Kiểm toán Nhà nước đã bỏ kiến nghị Sabeco không phải nộp hơn 2.495 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Tối 30-12, ông Neo Gim Siong Bennett, tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), cho biết Kiểm toán Nhà nước đã bỏ kiến nghị "Sabeco phải nộp vào ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 là 2.495.452.387.436 đồng" tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Sabeco.

Với kết luận được thể hiện tại công văn 1624/KTNN ký ngày 25-12-2019, có thể hiểu Sabeco sẽ không phải nộp ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 nói trên.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, việc Kiểm toán Nhà nước đưa ra một loạt kết luận nêu trên sau khi Nhà nước đã bán 53,59% vốn điều lệ cho công ty con của Tập đoàn Thaibev (Thái Lan) từ cuối năm 2017.

Trong hàng loạt văn bản Kiểm toán Nhà nước gửi Bộ Công thương về kết luận báo cáo kiểm toán báo cáo tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 của Sabeco, cơ quan này đã đề cập đến các vấn đề lợi nhuận chưa được phân phối đến ngày 31-12-2016 là 2.930 tỉ đồng, và chưa được chia cổ tức cho các cổ đông.

Trong đó, công ty mẹ phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với 10 khoản đầu tư dài hạn khi có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ với số tiền là 444,7 tỉ đồng, bằng 77,8% giá trị đầu tư. Phần lớn là các hạng mục đầu tư trái ngành, chủ yếu trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính,  chủ yếu trước năm 2008, thời điểm cổ phần hóa.

Vào thời điểm 16-3-2018, Bộ Công thương cho biết đã chỉ đạo Sabeco "thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền". Thậm chí, Bộ Công thương đã yêu cầu Sabeco thực hiện việc tạm nộp 2.495 tỉ đồng vào ngân sách theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Sabeco sau khi thay đổi cơ cấu điều hành quản lý đã liên tục kiến nghị về việc xem xét lại kết luận đã ban hành của Kiểm toán Nhà nước dưới nhiều hình thức khác nhau.

Theo Sabeco, tại thời điểm 18-12-2017, Nhà nước đã thực hiện thoái 53,59% vốn cho Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev), nên tỉ lệ sở hữu của Nhà nước tại Sabeco ở thời điểm 28-12-2017 chỉ còn 36,0024%.

Với lý do này, việc phân chia hết lợi nhuận đến ngày 31-12 cho cổ đông nhà nước với tỉ lệ 89,59% theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước là "không có cơ sở thực hiện, phải chốt danh sách cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014". Chưa kể việc phân phối lợi nhuận thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Quan điểm này cũng được Hiệp hội các nhà Đầu tư tài chính VN (VAFI) ủng hộ công khai thông qua văn bản gởi phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các cơ quan liên quan.

Theo VAFI, việc Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tài chính chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco phải chuyển 2.495 tỉ đồng về ngân sách nhà nước "là trái với Luật doanh nghiệp hiện hành".

Đồng thời, trước khi Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Sabeco thực hiện kết luận kiểm toán nói trên, VAFI đề nghị cần làm rõ ai được quyền quyết định phân chia lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức hàng năm. Vì nếu chiếu theo  điểm 2b Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 thì "chỉ có Đại hội cổ đông  mới có thẩm quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của công ty cổ phần".

2.123 

Lê Nhật Thắng Lê Quân Kiều Văn Đức Lê Chánh Trần Thiện Lương Nguyễn Trung Đạt An Quốc Minh Đỗ Khải Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Hữu Sông Nguyễn Công Hậu Trần Hoàng Gia Lê Tuấn Anh Mai Thanh Hải Trần Minh Chiến Lý Nhật Bình Nguyễn Bá Phương Đào Bảo Trung Ngô Tấn Lâm Huy Nguyễn Đình Kiên Nguyễn Văn Khoa Trần Văn Việt Đỗ Văn Đạc HỒ ĐẮC SUN Trần Thanh Tín Nguyễn Phan Chánh Vũ Đức Kiêm Châu Duy Đăng Thin Văn Đặng Thanh Duy Vũ Đức Huy Dương Quang Dũng Nguyễn Trường Trương Văn Linh Vũ Hà My Trần Thị Huyền Bùi Thị Huyền Trân Nguyễn Thị Thanh Nga Phạm Thị Nhật Vũ Thị Hồng Điệp Trần Vinh Phụng Thân Thị Thúy Như Vũ Thị Hương Nguyễn Thị Diểm Thúy Lê Nguyễn Trà My Trần Xuân Quỳnh Nguyễn Thị Yến Nhi Đinh Thị Huyền Mai Bành Nguyễn Vĩnh Hân Lê Thị Hiền Hồ Thị Diệu Linh Lê Thị Bích Vân Trần Thị Vân Anh Trương Thị Hường Huỳnh Ngọc Bình Trần Thị Ngọc Thủy Nguyễn Thị Lê Na Nguyễn Hà Dung Lê Thị Hồng Sương Lê Thị Hiền Nguyễn Thụy Phương Thy Hoàng Thị Thu Trang Soan Nguyễn Nguyễn Thị Hoàng Vy Nguyễn Ngô Nhất Linh Huynh Phuong Thao Huỳnh Trần Gia Ngân Nguyễn Thị Trang Phạm Nguyễn Bảo Trâm Đỗ Thùy Trang Phạm Thị Kim Quý Đào Thùy Linh Hoàng Thị Hải Yến Trương Thị Hồng Nhung Dương Thị Yến Linh Trần Thị Chinh Võ Thị Vĩnh Phan Thị Tuyết Trinh Đào Thị Như Quỳnh Nguyễn Thị Hồng Phạm Thị Trúc Lý Duyên Duyên Đỗ Thị Yến Lê Thanh Thanh Hiền Bùi Thị Mai Anh Huỳnh Thị Thu Trang Thu Hiền Đào Thị Tú Uyên Phạm Thị Quỳnh Như Phạm Thị Minh Trang Lê Như Uyên Trần Bảo Trân Phạm Thị Thủy Phạm Thị Minh Ngọc Nguyễn Thị Hiền Ngô Ngọc Thanh Phạm Thị Thảo Nhi Trần Thị Thanh Thúy Dương Thị Yến Linh Nguyễn Thị Ngân Nguyễn Thúy Quỳnh Nguyễn Thị Thanh Loan Đặng Duy Linh Tăng Thị Huyền Linh Lê Hiền Hoàng Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Lan Lê Thị Minh Thảo Đỗ Hương Ly Nguyễn Thị Kim Tuyết Huỳnh Thị Hồng Trang Tạ Thị Nhung Trần Thị Hương Giang Nguyễn Thị Hà Lã Việt Hằng Trần Thu Trang Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Quỳnh Huỳnh Thị Mỹ LÊ THỊ BÍCH LIÊN Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Phạm Thị Việt Hà Bùi Thị Lộc Đặng Thị Thảo Hồ Thái Ánh Mai Nguyễn Lê Thanh Hương Hà Mỹ Dung