Sách hay cho dân luật: Cãi gì cũng thắng!

Một cuốn sách về thuật ngụy biện của tác giả Madsen Pirie, đây là một cuốn sách hay mà các bạn dân luật nên đọc, đặc biệt là các bạn có định hướng theo nghề Luật sư

Theo NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
4.904