Sổ đỏ có phải là tài sản?

Sổ đổ, sổ hồng thực tế là tên người dân thường gọi để chỉ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gọi tắt là Giấy chứng nhận. Tuy nhiên nhiều người định nghĩa và đánh giá sai về Sổ đỏ khi cho rằng sổ đỏ, sổ hồng là tài sản và sự thật có phải như vậy?

Khoản 1 điều 105 Bộ Luật Dân sự 2015 đã quy định tài sản là: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.Vật, tiền, giấy tờ có giá thì có lẽ mọi người hình dung được vậy còn quyền tài sản là gì?

"Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác".

Quy định tại điều 115 Bộ luật dân sự 2015

Từ căn cứ trên ta có thể hiểu: quyền sử dụng đất là quyền tài sản. Tức là mảnh đất, căn nhà đứng tên anh chị thì anh chị có quyền tài sản đối với mảnh đất, căn nhà và tài sản gắn liền với đất đó.

Về giấy chứng nhận thì Khoản 3 điều 16 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là CHỨNG THƯ PHÁP LÝ để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

Như vậy, Giấy chứng nhận chỉ là giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chứ không phải là tài sản.Hay nói cách khác, nếu mất Giấy chứng nhận thì chỉ mất giấy tờ ghi nhận quyền tài sản chứ không mất tài sản và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của chủ nhân không bị chấm dứt.

Sổ đỏ có phải là tài sản không?

Sẵn tiện thì mở rộng một chút đoạn này: Hiện nay cũng có 1 số quan điểm cho rằng: sổ đỏ, sổ hồng là tài sản, và người ta xác định nó dưới dạng “vật”. Cụ thể, quan điểm này cho rằng sổ đỏ, sổ hồng được xác là một cuốn sổ có màu đỏ, màu hồng và bên trong có chữ. Và tất nhiên, với quan điểm này thì giá trị của nó cũng chỉ là một cuốn sổ giống như bất kỳ một cuốn sổ nào khác (mà không quan tâm đến giá trị quyền sử dụng đất ở bên trong), nên tôi cứ chốt lại là Sổ đỏ sổ hồng không phải là tài sản quý vị nhen.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.010