Tăng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động thất nghiệp

Chính phủ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi và bổ sung một số nội dung cụ thể sau:

1. Tăng mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ), mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng (mức hiện hành là 01 triệu đồng/người/tháng).

2. Bổ sung thêm trường hợp NLĐ được xác định là đang đóng BHTN theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm:

  • NLĐ đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận;

  • NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc không hưởng lương hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và được cơ quan BHXH xác nhận;

  • NLĐ có thời gian đóng BHTN trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chưa được xác nhận thì sau khi cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian này được xem xét là thời gian đóng BHTN mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của BLĐTBXH.

người lao động thất nghiệp
Hình minh họa (nguồn internet)

3. Bổ sung quy định mới về nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng TCTN thì NLĐ phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, ngày đầu tiên của thời hạn 15 ngày là ngày NLĐ nộp đủ hồ sơ.

4. Bổ sung quy định mới về tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cụ thể:

  • Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, NLĐ không được hưởng TCTN. Thời gian đóng BHTN tương ứng với số tháng mà NLĐ bị tạm dừng hưởng TCTN sẽ không được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

  • Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, NLĐ được đề nghị học nghề, hỗ trợ học nghề và hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

Theo Thư Ký Luật
2.123 

Dương Nguyên Minh Nguyễn Văn Mạnh Đặng Đình Dũng Mai Ngọc Hà Nguyễn Hữu Sơn Nguyễn Tài An Phan Trọng Tuệ Nguyễn Minh Ửng Võ Trường Giang Nguyễn Đức Nhật Hoàng Hà Duy Dương Lê Thanh Bình Nguyễn Hữu Sơn Phạm Hoàng Huy Nguyễn Xuân Danh Vũ Hải Bình Bùi Bạch Thanh Tâm Nguyễn Công Dân Đỗ Đình Sơn Khúc Minh Tâm Hoàng Văn Thành Tống Tuấn Tùng Mai Phước Long Dương Cao Minh Trần Đức Lợi Nguyễn Ngọc Trần Thị Thanh Giàu Huỳnh Thị Ái Ly Trần Nguyễn Anh Phương Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Lành Đặng Thị Diệu Ngọc Nguyễn Thị Thanh Vân Võ Thị Hoàng Thơ Uyen Phuong Đỗ Thị Bích Huyền Hoàng Thị Thịnh Kiều Trần Phương Thảo Phạm Thị Hoàng Kim Nguyễn Lê Trà My Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Vân Anh Đỗ Thùy Linh Lâm Đàm Thiều Ly Nguyễn Hữu Thành Võ Thị Kiều Nguyễn Thị Mừng Anh Vũ Thị Thanh Hương Đỗ Thúy Quỳnh Đặng Hoàng Mộng Thúy Phạm Hoài Thu Nguyễn Thị Thuỳ Tiên Lương Huỳnh Khánh Linh Nguyễn Ngọc Tú Anh Nguyễn Ngọc Giàu Hạnh Béo Bùi Thùy Linh Dương Minh Huyền NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nông Thị Mai Anh Đặng Trần Thị Tịnh Nguyễn Thị Phương Trần Tú Hoa Trinh Nguyễn Thị Ánh . Phạm Ngọc Bảo Châu Cao Nguyệt Lan Đoàn Thùy Linh Hồ Thị Bảo Yến Nguyễn Thị Như Huỳnh Trần Thị Ngọc Hạnh Mai Hoàng Tạ Thị Huyền Lê Thị Hoài Nhiên hồ Thị Thúy Vân Nguyễn Thị Ngọc Mị Đặng Kim Như Lệ Phạm Thị Ngọc Oanh Nguyễn Dương Nữ Vân An Hà Minh Hằng Nguyễn Thị Ánh Trinh