Tăng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động thất nghiệp

Chính phủ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi và bổ sung một số nội dung cụ thể sau:

1. Tăng mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ), mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng (mức hiện hành là 01 triệu đồng/người/tháng).

2. Bổ sung thêm trường hợp NLĐ được xác định là đang đóng BHTN theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm:

  • NLĐ đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận;

  • NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc không hưởng lương hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và được cơ quan BHXH xác nhận;

  • NLĐ có thời gian đóng BHTN trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chưa được xác nhận thì sau khi cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian này được xem xét là thời gian đóng BHTN mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của BLĐTBXH.

người lao động thất nghiệp
Hình minh họa (nguồn internet)

3. Bổ sung quy định mới về nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng TCTN thì NLĐ phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, ngày đầu tiên của thời hạn 15 ngày là ngày NLĐ nộp đủ hồ sơ.

4. Bổ sung quy định mới về tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cụ thể:

  • Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, NLĐ không được hưởng TCTN. Thời gian đóng BHTN tương ứng với số tháng mà NLĐ bị tạm dừng hưởng TCTN sẽ không được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

  • Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, NLĐ được đề nghị học nghề, hỗ trợ học nghề và hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

Theo Thư Ký Luật
2.150 

Lê Minh Trí Lê Duy Việt Anh Ngô Trí Bình Phạm Tuấn Việt Đỗ Minh Phước Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Đức Danh Mai Văn Thuyết Lê Anh Hào Nguyễn Hoàng An Huỳnh Đình Tuyên Trịnh Anh Chinh Đào Ngọc Tú Nguyễn Văn Ninh Hoàng Minh Dôn Huy Quang Trần Nguyễn Nhật Hoàng Phạm Hồng Phúc Trần Minh Thắng Hoàng Giang Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Thành Trung Đỗ Lê Hoàng Giang Ung Thanh Tuấn Lê Hoàng Khan Nguyễn Hữu Sang Nguyễn Văn Hiệu Đặng Tấn Lộc Phùng Đức Vinh Nguyễn Xu Nguyễn Ngọc Tuân Dương Hoàng Nguyên Phượng Ánh Phạm Thị Thúy Vy Lê Thị Phượng Phạm Bùi Thanh Nguyên Trần Thị Diễm Mi Nguyễn Kiều Thư Phan Thị Huyên Lý Thiện Lan Thi Nguyễn Xuân Ánh Trinh Phan Thị Thúy Liễu Cam Thị Hồng Phương Ngô Vũ Minh Tuyền ĐẶNG TRẦN BẢO TRÂN Nguyễn Phương Thi Trần Việt Hoà Hà Chung Thủy Nguyễn Lê Minh Thư Hồng Thị Muội Phan Thị Thúy Liễu Nguyễn Thị Ngọc Trương Thị Thảo Huỳnh Tú Quân Nguyễn Thị Bình Đỗ Thị Minh Ánh Nguyễn Thị Kim Phương Phùng Mai Anh Lý Ngọc Yến Nhi Tạ Quỳnh Nhi Trần Thị Ngọc Anh NGUYỄN THỊ LỆ Phạm Thị Lệ Hằng Nguyễn Thị Trang Vũ Thị Liễu Lê Thị Ánh Nguyệt Phan Thị Thanh Nguyễn Thị Hoài Phương Bùi Lê Linh Kiều Bùi Thị Nga Lê Thị Duyên Nguyễn Thị Hoa Phạm Thị Thu Hằng Huỳnh Ngọc Hồng Vy Lê Quỳnh Anh Lê Thị Bích Ngân Bùi Thị Thuý Vy Trần Thị Hiên Hoàng Thị Lệ Mỹ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Nguyễn Hải My Bùi Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thuỳ Linh Trần Thị Ái Thương Trương Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thị Thu Hường Nguyễn Thị Thanh Hiền Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Quỳnh Châu Hoàng Thị Mai Anh Nguyễn Thị Trúc Linh Biện Thị Mai Thi Lê Nguyễn Nhật Hạ Trần Thị Hằng Bùi Thị Trâm Văn Thị Xuân