Tăng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động thất nghiệp

Chính phủ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi và bổ sung một số nội dung cụ thể sau:

1. Tăng mức hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (NLĐ), mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng (mức hiện hành là 01 triệu đồng/người/tháng).

2. Bổ sung thêm trường hợp NLĐ được xác định là đang đóng BHTN theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm:

  • NLĐ đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) xác nhận;

  • NLĐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc không hưởng lương hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và được cơ quan BHXH xác nhận;

  • NLĐ có thời gian đóng BHTN trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chưa được xác nhận thì sau khi cơ quan BHXH xác nhận bổ sung thời gian này được xem xét là thời gian đóng BHTN mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của BLĐTBXH.

người lao động thất nghiệp
Hình minh họa (nguồn internet)

3. Bổ sung quy định mới về nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nếu NLĐ không có nhu cầu hưởng TCTN thì NLĐ phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng TCTN cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, ngày đầu tiên của thời hạn 15 ngày là ngày NLĐ nộp đủ hồ sơ.

4. Bổ sung quy định mới về tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cụ thể:

  • Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, NLĐ không được hưởng TCTN. Thời gian đóng BHTN tương ứng với số tháng mà NLĐ bị tạm dừng hưởng TCTN sẽ không được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

  • Thời gian tạm dừng hưởng TCTN, NLĐ được đề nghị học nghề, hỗ trợ học nghề và hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

Theo Thư Ký Luật
2.137 

Nguyễn Hoàng Đức Nguyễn Quốc Trung Đinh văn Yên Nguyễn Đình Quân Đức Tuấn Lê Hồng Phong Phạm Thanh Lương Phạm Tuấn Anh Phạm Minh Trí Nguyễn Thanh Tùng Hieu Nguyen Nguyễn Văn Ru Nguyễn Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn Nguyễn Duy Đức Lường Duy Khánh Nguyễn Hải Đăng Đỗ Chí Nguyên Đinh Việt Anh Nguyễn Quang Huy Cheen chun Leong Nguyễn Tài Tuệ Mai Tiến Duy Nguyễn Công Danh Trần Duy Hùng Hà Tuấn Anh Trần Thiện Hòa Nguyễn Viết Duy Phạm Văn Trường Lê Khắc Thọ sy hao tran Hoàng Thị Ngọc Mai Lê Minh Hường Nguyễn Thị Hồng Trương Thị Thu Quyên Trần Thị Hằng Mai hoa phượng Phan Huy Hoàng Thảo Vy Trương Phương Oanh Nguyễn Thị Xuân Bình Phan Đoan Thanh Mai Nguyễn Thị Quyến Lê Thu Thảo Nguyễn Thị Phước Tiên Hồ Thị Việt Phúc Bùi Thị Nhung Nguyễn Thụy Phương Thảo Trần Thị Thuận Nguyễn Thanh Hậu Giản Thị Cẩm Tiên Nguyễn Thụy Lan Hương Dương Thị Lương Trần Thị Thúy Trân Mai Thị Ngọc Anh Đặng Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Tú Tú Ngô Thị Phương Uyên Hoàng Ngọc Đan Thanh Nguyễn Minh Trang Nguyễn Thị Hiệp Hoàng Thị Ngọc Thu Phạm Thị Huỳnh Như Nguyễn Thu Vân Trần Ngọc Mai Anh Lại Thị Mai Phương Trần Thị Quỳnh Như Lê Thị Tường Vi Lê Thị Quyên Nguyễn Trần Hoài Thương Trần Thị Tân Đặng Nguyễn Bảo Trân Nguyễn Thị Bích Nha Nguyễn Thị Loan Cao Thị Tình Ngọc Anh Nguyễn Thị Hằng Giản Võ Hoàng Ngọc Nguyễn Thu Thảo Đặng Thị Hiền Nguyễn Thị Giang Tiêu Thị Thư Huỳnh Thị Thùy Dương Trần Thụy Huỳnh Như Nguyễn Minh Thúy Nguyễn Thị Đình Khuyên Nguyễn Thị Mỹ Hương Nguyễn Thị Mỹ Thắm Trần Thu Hiền Sơn Thị Nguyệt Tùng Kha Thị Thúy Kiều Nguyễn Thị Oanh Tống Thị Nga Trần Thị Hồng Loan Phạm Nguyên Trúc Giang Lê Thùy Vương An Nguyễn Vũ Lan Vi Trương Thị Hồng Yến Vũ Thị Lưu Nguyễn Thư Thư Nguyễn Thị Vân Anh Đỗ Thị Hiền Hà Minh Ngọc Phan Thị Thu Trinh Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Ngọc Phượng Nguyễn Thị Bích Hương Đào Thị Kiều Vy Phan Thị Lưu Trần Nhã Phương Nghiêm Ngọc Ánh Nguyễn Thị Hoàng Vi Nguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thùy Trang