Thị trường lao động 2018: Nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện dự án phát triển thị trường lao động và việc làm, góp phần thực hiện các mục tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 2018-2020, năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động.

Hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm ngày càng phát huy hiệu quả

Theo báo cáo của Cục Việc làm, năm 2017, cả nước có hơn 1.639 lao động được tạo việc làm (bằng 102,48% kế hoạch năm 2017), trong đó, số lao động được tạo việc làm trong nước khoảng 1.505.000 người. Bên cạnh việc đẩy mạnh giải quyết việc làm trong nước, năm 2017 cũng được xem là năm thành công đối với hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với trên 134,7 nghìn lao động (bằng 127,6% kế hoạch năm 2017), góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo và đem lại cơ hội lớn trong việc tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài.

Song song với phát triển kinh tế tạo việc làm, hoạt động cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động một cách hiệu quả. Ước năm 2017 thông qua Quỹ quốc gia về việc làm góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 110.000 lao động, đạt 110% kế hoạch. Quỹ Quốc gia về việc làm đã tạo điều kiện cho lao động thanh niên, lao động nữ, lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc, lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp có cơ hội vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng.

 

Người lao động tìm thông tin về việc làm tại các sàn giao dịch việc làm

 

Bà Lê Kim Dung, Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, với vai trò là quản lý nhà nước về việc làm và thị trường lao động, năm 2017, Cục Việc làm đã tham mưu cho Bộ thường xuyên hướng dẫn các địa phương giám sát và điều tiết quan hệ cung - cầu lao động trên thị trường lao động, nâng cao năng lực hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trong tư vấn, giới thiệu việc làm và thu thập thông tin thị trường lao động; nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm đáp ứng yêu cầu; từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; thu thập, cập nhật, phân tích và xử lý thông tin thị trường lao động kịp thời, đầy đủ, chính xác; dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn.

Công tác phân tích dự báo cũng đã có sự phát triển. Năm 2017, đã nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề về phát triển thị trường lao động phục vụ cho các hội nghị, hội thảo của Bộ, đặc biệt là những báo cáo phân tích và dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp phục vụ cho các hội nghị tuyển sinh học nghề của Bộ và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Hướng dẫn các địa phương cập nhật, phổ biến thông tin thị trường lao động, tổng hợp báo cáo tình hình thị trường lao động của vùng và địa phương, tăng cường kết nối cung - cầu lao động. Hệ thống các Trung tâm dịch vụ việc làm ngày càng phát huy được hiệu quả hoạt động, thông tin thị trường lao động được phổ biến rộng rãi đến người lao động với nhiều hình thức đa dạng; tổ chức các sàn giao dịch việc làm định kỳ và thường xuyên hơn, quy mô mở rộng hơn, hiệu quả kết nối cung - cầu lao động cao hơn, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm.

Nhiều chính sách hỗ trợ người lao động trong năm 2018

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, hiện Chính phủ cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách cụ thể liên quan đến quyền có việc làm của người lao động và quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động, đảm bảo hài hòa quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Song song với đó, Chính phủ cũng ban hành nhiều chính sách về hỗ trợ tạo và tự tạo việc làm cho người lao động, nhất là cho các nhóm lao động yếu thế; các chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động (chính sách bảo hiểm thất nghiệp); các chính sách về tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, định hướng nghề nghiệp, thông tin dự báo thị trường lao động nhằm kết nối cung cầu lao động; các chính sách bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp… góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người dân.

 

Doanh nghiệp phỏng vấn người lao động tại sàn giao dịch

 

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện dự án phát triển thị trường lao động và việc làm, góp phần thực hiện các mục tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 2018-2020, năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như: đầu tư nâng cao năng lực hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm; hỗ trợ phát triển thị trường lao động qua việc hỗ trợ các địa phương tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tổ chức điều tra, khảo sát thị trường lao động phục vụ công tác quản lý và phân tích, dự báo thị trường lao động; Hỗ trợ lao động di cư từ nông thôn ra thành thị, các khu công nghiệp và lao động vùng biên; hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn…

Bên cạnh đó, Bộ cũng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tập trung vào phát huy giá trị cốt lõi của chính sách này là tổ chức hệ thống thông tin thị trường lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tránh sa thải và duy trì việc làm cho người lao động, đào tạo nâng cấp kỹ năng hoặc trang bị kỹ năng mới cho người lao động để thích ứng với những yêu cầu mới của vị trí việc làm trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi cấu trúc của thị trường lao động; Nâng cao năng lực, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

“Về phía địa phương, trên cơ sở Chương trình đã được Thủ tướng phê duyệt và tình hình thực tế về lao động, việc làm tại địa phương, đề nghị Sở LĐ-TB&XH xây dựng và tham mưu, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án đẩy mạnh giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển thị trường lao động tại địa phương; Tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; báo cáo UBND cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động của dự án; bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã; kinh phí giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của dự án tại địa phương” - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh.

                                                                                                                                CHÂU GIANG

Theo baomoi.com
2.176 

Dụng Hoài phong Trần Minh Khôi Hoàng Kim Minh Châu Nguyễn Cao Cường Phạm Hữu Thịnh Nguyễn Kim Tiến Nguyễn Văn Minh Luân An Văn Minh Nguyễn Hoàng Minh Ma Văn Duyệt Trần Hoài Nhân Nguyễn Anh Thái Nguyễn Sơn Tùng Hoàng Văn Hoàn Nguyễn Lộc Thanh Tân Nguyễn Tuấn Anh Vũ Đức Dũng Trần Hữu Hòa Phạm Văn Kiên Lê Văn Cơ Trương Bảo Chung Lê Nhân Trí BÙI CAO TOÀN MỚI Nguyễn Trường Giang Vũ Văn Phương Dương Văn Hùng Lê Văn Đạo Huỳnh Tấn Phát Phan Minh Trí Huỳnh Văn Hiếu Lê Trung Giang Đặng Minh Nhựt Nguyễn Văn Hưng Trần Hoài Nhân Lương Văn Chung Hoang Bao Huỳnh Minh Nhựt Huỳnh Tấn Được Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Thị Phương Vy Nguyễn Thị Hiền Phùng Minh Phương Tá Thị Dương Hoàng Phương Dung Đào Thị Mỹ Linh ĐINH THỊ THÚY Lê Thị Mai Trinh Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Nết Trần Diễm Trang Nguyễn Thị Giang Đặng Thúy Anh Hà Thị Diệp Dư Thị Quỳnh Như Trần Thị Hoàn Nguyễn Cẩm Vân Nguyễn Thị Thúy Nhi Phùng Thị Thúy Hằng Phạm Thị Công Trịnh Hải Trang Lê Thị Huê Nguyễn Thị Ngọc Anh Phạm Thị Thu Sương Nguyễn Thị Hồng Nhung Trần Thị Xuân Quỳnh Trần Cẫm Ngọc Thạch Thị Lâm Oanh thanhphuong nguyen Mai Thị Nhẫn Khanh Bùi Thị Mỹ Nguyễn Thị Tùy Hồ Đặng Vân Anh Nguyễn Thị Huệ Chi Nguyễn Thị Thảo Trang Nguyễn Thị Thu Hiền Hồ Minh Khuê Lê Thị Cẩm Nguyễn Thị Kiều Oanh Hoàng Thị Ngọc Phan Võ Cẩm Phương Nguyễn Duy Phương Thủy Nguyễn Xuân Phương Thảo Lê Thị Diệu Linh Phạm Tuấn Ngọc Minh Huỳnh Thị Thúy An Thanh Sự Võ Thị Hồng Ngoan Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Diệu Linh Lê Thị Hương Lê Thị Bình Hồ Thị Bích Tuyền Đinh Thị Minh Phương Nguyễn Thị Thanh Tuyền Đoàn Thị Hương Đặng Quỳnh Trâm Phạm Mỹ Linh Hoàng Thị Huyền Quỳnh Nguyễn Ngọc Tuyết Vân Hoàng Thị Hà Hoàng Thị Mỹ Tâm Trương Thị Huyền Lê Thị Mai Lê Thị Thu Hương Huỳnh Thị Bích Ly Đồng Khánh Linh Nguyễn Hương Thùy Lâm Bảo Nhi Lê Quỳnh Trang Lê Thị Diệu Linh Trịnh Kiều Trang Nguyễn Thị Oanh Cao Thị Bích Hồng Nguyễn Thị Duyên Phan Thị Khánh Huyền Phan Thị Quý Lương Thị Kiều Oanh Phạm Thị Ngọc Thanh Đỗ Thị Thảo Lưu Thị Tuyết Anh Doãn Thị Hải Tạ Huyền Trang Hồ Thị Nga Hoàng Thị Hảo Phan Thị Doanh Trần Thị Thu Ngọc Nguyễn Thị Nga Lê Thị Thu Thủy Hồ Tố Uyên Phan Nguyễn Vân Anh Nguyễn Thị Kim Xuyến Nguyễn Ngọc Thảo Bùi Thị Thủy Trần Thị Ngọc Ánh Thái Thị Hoàng Anh Trần Bữu Phương Phạm Thị Loan Nguyễn Kỳ Mỹ Tiên Trần Thị Thu Trang Phạm Hồ Ngọc Thảo Phan Thị Ngọc Diệp Võ Thùy Dương Nguyễn Thiên Trang