Thủ tục đính chính sổ hộ khẩu như thế nào?

Gia đình tôi muốn làm lại sổ hộ khẩu vì tên mẹ tôi khai trong sổ không đúng với tên trên chứng minh thư và giấy khai sinh. Tôi có ra công an xã nơi đăng ký hộ khẩu nhưng vẫn không được giải quyết. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Bạn đọc N. H. (Hòa Bình).

Trong trường hợp của bạn do sổ hộ khẩu sai thông tin của mẹ bạn thì gia đình bạn làm thủ tục đính chính sổ hộ khẩu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định tại Khoản 2 Điều 29. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.

can-cuoc-cong-dan-1810091727-5cb7aa8d901b2

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

“Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

Như vậy chủ hộ hoặc mẹ bạn hoặc người được mẹ bạn ủy quyền có thể cầm những giấy tờ sau và đến cơ quan có thẩm quyền để đính chính, thay đổi lại sổ hộ khẩu. Nơi nộp hồ sơ điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu: Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã; Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hồ sơ điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02); Sổ hộ khẩu; Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Theo quy định của Thông tư số 35/2014/TT-BCA, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú tại Điểm a Khoản 2 Điều 12. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.

“Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện như sau:

  1. a) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người đại diện trong hộ phải làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu”;

Thời gian thực hiện từ 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an huyện phải thông báo cho tàng thư căn cước công dân. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ điều chỉnh, bổ sung cho Công an huyện lưu tàng thư hồ sơ hộ khẩu.

Theo LSVN
2.105 

Bình luận:


Hình mã xác nhận