Thuế - Bảo hiểm - Lao động: hàng loạt công việc DN cần làm cuối năm 2019

Vào dịp cuối năm, doanh nghiệp phải thực hiện nhiều công việc về Thuế - Bảo hiểm - Lao động. Để tránh khỏi sai sót và nộp các báo cáo, hồ sơ v.v đúng hạn, chúng tôi xin cung cấp thông tin về các công việc này như sau:

 

Lĩnh vực

Tên công việc

Nội dung

Thuế

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Thời hạn nộp:

Báo cáo theo quý: Hạn chót nộp báo cáo quý IV chậm nhất là ngày 30/01/2020.

Báo cáo theo tháng: Chậm nhất là ngày 20/01/2020.

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV

Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN quý IV chậm nhất là vào ngày 30/01/2020.

Doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính chứ không phải nộp tờ khai thuế.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân quý IV

 

Chậm nhất vào ngày 30/01/2020, doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm cả trường hợp tự in và được cơ quan thuế cấp.

Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý IV

Trong quý IV, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN, chậm nhất là ngày 30/01/2020.

Lưu ý: Nếu trong quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai quý đó.

Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng

Khai thuế theo quý: doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT của quý IV chậm nhất là ngày 30/01/2020.

Khai thuế theo tháng: doanh nghiệp nộp chậm nhất là vào ngày thứ 20/01/2020.

Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập cá nhân

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế TNCN dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Lao động

Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng

Nếu trong tháng có sự biến động (tăng/giảm) về số lượng người lao động làm việc; thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Báo cáo sử dụng lao động định kỳ hằng năm

Trước ngày 25/11/2019, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi mình đặt trụ sở, chi nhánh và văn phòng đại diện.

Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Báo cáo y tế lao động năm 2019

Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải nộp Báo cáo y tế lao động cho Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động.

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2019

Trước ngày 10/01/2020, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


Công bố tình hình tai nạn lao động

Trước ngày 15/01/2020, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết.

 

 

 

 

 

Bảo hiểm

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTNKinh phí Công đoàn

Chậm nhất đến ngày 31/12/2019, doanh nghiệp phải trích tiền đóng các loại bảo hiểm (BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT) và kinh phí Công đoàn trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT;

Đồng thời, trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2019

Trước ngày 15/01/2020, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

 

Theo Nhân Lực Ngành Luật
2.137 

Lê Khánh Duy Nguyễn Hữu Bách Vũ Ngọc Bánh Nguyễn Tiến Hưng Trần Văn Hoa Vũ Xuân Hoàng Vũ Văn Vân Trần Minh Duy Đào Văn Hảo Nguyễn Minh Tú Trần Bá Đạt Nguyễn Minh Tấn Nguyễn Hồng Đăng Hà Mẫn Đạt Võ Đức Viên Khang Kiều Thanh Phú Nguyễn Hoài Nam Đỗ Hiệp Trịnh Phước Toàn Trần Minh Thuận Hồ Hữu Tài Trương Quốc Hùng Phạm Đăng Khoa Đặng Anh Khoa Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Minh Tấn Nguyễn Thanh Lam Nguyễn Thị Thùy Dương Đỗ Thị Bé Trâm Đặng Trần Mỹ Huyền Kiều Thị Nguyệt Phương Trương Thanh Bình Vũ Thị Khánh Ly Trần Thị Diệu Linh Chung Thị Hiền Nguyễn Thị Huỳnh Giao Đinh Thị Bé Trần Lê Vân Hà Nguyễn Thùy Ngân Trần Thị Yến Bùi Thị Bích Tiên Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thị Đoan Hà Trần Thị Kiều Trang Trần Thị Quý Đặng Thị Thanh Hường Tạ Ngọc Phương Trinh Đặng Như Ngọc Võ Thị Trúc Ly Trần Ngọc Nữ Nguyễn Phương Thúy Lê Bảo Ngọc Nguyễn Thị Mai Nhi Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Thuỳ Linh Ngô Thị Hồng Phượng Trương Ngọc Thảo Quỳnh Nguyễn Trịnh Tố Nhi Hảo Nguyễn Đinh Ngọc Vũ Thị Thúy Nguyễn Thị Ái Huệ Nguyễn Thùy Linh Bùi Thị Thùy Nguyễn Tuyên Trần Hoàng Yến Thu Trang Nguyễn Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Ngọc Thạch Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Kim Oanh Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Phương Anh Hồng Hạnh Phan Thị Kim Nhị Bùi Thị Như Ý Nguyễn Thị Ngân Hồ Thị Mỹ lệ Nguyễn Thị Mỹ Linh Huỳnh Ngọc Hoàng Oanh Võ Thị Mỹ Duyên Phan Nguyễn Uyên Vy Pham Thị Thanh Thịnh Nguyễn Hoài Anh Cà Thị Phương Nguyễn Ngọc Bích Lê Thị Cẩm Ly Lưu Thùy Trang Nguyễn Thị Kiều Dung Lê Võ Kiều Linh