Tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở Tư pháp TP.HCM tăng 95 lần

Nhờ sáng kiến tuyên truyền mà tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở Sở Tư pháp TP.HCM tăng 95 lần so với năm 2018, được UBND TP công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố.

Chiều 10-1, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành tư pháp - phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2019.

Trong năm 2019, Sở Tư pháp đã nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND TP ban hành phương án đơn giản hóa đối với 12 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và luật sư, nhằm giảm bớt giấy tờ hồ sơ phải nộp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

Sở cũng phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội xây dựng quy trình liên thông thủ tục hành chính đối với hai thủ tục "cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài" và "cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với một số trường hợp đặc biệt".

Sở Tư pháp cũng triển khai 19 sáng kiến trong công tác cải cách hành chính áp dụng tại sở. Đặc biệt là sáng kiến "Về giải pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến dịch vụ công trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp" được công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố. Đồng thời đang tiếp tục đề xuất xét công nhận với 8 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố.

Chính việc thực hiện tốt giải pháp tuyên truyền, phổ biến nêu trên, trong năm 2019, tình hình người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ nộp, trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tại Sở Tư pháp đã có chuyển biến tích cực.

Trong năm 2019, số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến ở mức độ 3 là 57.297 hồ sơ trong tổng số 149.712 tiếp nhận, đạt tỉ lệ 38,3%, tăng 95 lần so với năm 2018 chỉ xử lý 600 hồ sơ trực tuyến mức độ 3.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 26.760, tăng 5 lần so với năm 2018; số lượng hồ sơ trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 37.695, tăng 1,7 lần so với năm 2018.

Trong năm 2019, Sở Tư pháp đã thực hiện góp ý, thẩm định 260 dự thảo văn bản các loại (tăng 4,25% so với năm 2018). Các ý kiến góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp đảm bảo đúng tiến độ, nhiều ý kiến góp ý, thẩm định được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu.

Hội nghị đã trao 4 huân chương lao động hạng ba và 1 bằng khen của Thủ tướng, cờ thi đua của Bộ Tư pháp và hơn 50 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác.

2.155 

Phạm Bá Phúc Phan Trần Hữu Nghĩa Trương Quang Việt Nguyễn Đình Tuệ Trần Nhật Tâm Nguyễn Hoàng Minh Bùi Văn Trương Nguyễn Đăng Triều Nguyễn Minh Hiền (Minh Hy) Vi Đức Giang Đào Duy Bình Huỳnh Văn Dương Hoàng Nông Xuân Mai Tuấn Anh Lê Trọng Huy Nghiêm Ngọc Thế Anh Trần Hà Nguyễn Huy Tuấn Đặng Hoàng Quân Võ Thành Tài Trần Văn Tùng Phạm Tú Đào Duy Bình Huỳnh Hồ Trung Lương Minh Hải Phan Thành Danh Trần Ngọc Triết Võ Thành Lợi Trần Mạnh Hùng Thai Tran Quoc Lê Quyết Thắng Bùi Mạnh Phú Nguyễn Anh Tuấn Lê Văn Luân Phạm Đức Thịnh Võ Thị Kim Anh Nguyễn Thị Thu Hiền CAO HOÀNG PHƯƠNG UYÊN Nguyễn Thị Nhàn Hoàng Thị Hoà Thanh Hương Nguyễn Thị Phương Huyền Nguyễn Hồng Anh Bùi Nguyễn Ngọc Thương Lê Thị Ngọc Tuyết Phạm Thu Giang Nguyễn Anh Thư Từ Thị Mận Nguyễn Thị Thanh Tuyền Vũ Thanh Tâm Lại Thị Phương Nhung Đặng Thị Thùy Trâm Trịnh Thùy Trang Huỳnh Thị Thu Ngân Hà Hoàng Hạc Phượng Thư Ngô Đình Trị An Vương Thị Hồng Thuý Lê Trần Mỹ Duyên Dương Đình Phương Uyên Đinh Mỹ Linh Trần Thị Vân Huyền Phạm Thị Bé Hà Thị Thu Giang Lâm Thị Sa Ly Chu Hoàng Minh Tâm Hồ Thị Mỹ Linh Cao Thị Hải Yến Pham Thu Van Nguyễn Huỳnh Thu Hà Nguyễn Thị Hồng Anh Lại Thị Phương Nhung Phó Thị Thanh Hà Hoàng Thị Vân Anh Phan Thị Ngọc Hiếu Lê Ngọc Hương Quyền Nguyễn Thị Thùy Nga Huỳnh Mỹ Chu Nguyễn Khuyên Lê Thị Hoàng Nhi Nguyễn Thị Tuyết Nhung Lê Mai Anh Lê Thị Hương Lan Nguyễn Thị Thanh Thúy Trần Nhã Tú Nguyễn Thị Kim Ny Phạm Ngọc Thảo Trần Hoàng Phương Dung Phùng Hoa Kim Huệ Nhung Lại Thị Phương Nguyệt Hr Trần Thị Quỳnh Trang Trần Thị Bích Tuyền Mai Hoàng Trang